Kalendarium

June 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

July 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

August 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

October 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

November 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

January 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

February 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

March 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

April 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

May 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

June 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

July 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

August 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

October 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

November 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Projekty
Rodzaj i nr projektu
Temat, kierownik
Okres trwania
 
2017
 
Projekty NCBR
 
 
Umowa nr TECHMATSTRATEG 1/347324/12/NCBR/2017 324
DIAMSEC – ultraczuła platforma sensoryczna do szybkiej detekcji zagrożeń epidemiologicznych i pandemicznych Dr inż Małgorzata Czerniak-Reczulska
15.12.2017-14.05.2020
Projekty NCN
 
 
Umowa nr UMO-2016/22/Z/ST5/00693 Konkurs „M-ERA.NET.2” 693
Wytwarzanie powłok na bazie faz MAX i MXene metoda atomowego osadzania warstw Dr inż. Łukasz Kołodziejczyk
01.09.2017-31.08.2020
Granty Wydziałowe
 
 
Fundusz Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym PŁ 9167
Badanie biomateriałów I produktów nanotechnologii z wykorzystaniem modelowego organizmu wielokomórkowego Caenorhabditis Dr inż Marta Walczyńska-Gładysz
01.07.2017-31.12.2017
Fundusz Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym PŁ 9157 plan 2
Obróbka termiczna powłok diamentopodobnego węgla domieszkowanego TiO2 Dr inż Anna Jędrzejczak
01.07.2017-31.12.2017
Fundusz Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym PŁ 9147
Ocena biologiczna modyfikowanych powierzchniowo stopów tytanu Ti6AI4V oraz Ti6AI7Nb Mgr inż. Bartosz Pązik
01.07.2017-31.12.2017
Fundusz Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym PŁ 9137
Wytworzenie oraz charakterystyka trójwymiarowych, polimerowych układów dozymetrycznych z nowym zmiataczem tlenu, opartych na opracowanym w ramach badań do pracy doktorskiej dozymetrze VIC.Mgr inż. Malwina Jaszczak
01.07.2017-31.12.2017
Fundusz Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym PŁ 9127 plan 2
Anodowanie tytanu jako sposób na modyfikację jego struktury I właściwości biologicznych. Mgr inż. Aleksandra Jastrzębska
01.07.2017-31.12.2017
Fundusz Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym PŁ 9117
Badania przyżyciowe komórek eukariotycznych na powierzchni modyfikowanych powłok węglowych Mgr inż Anna Olejnik.
01.07.2017-31.12.2017
 
2016
 
Projekty UE
 
 
POIR Nr wniosku o dofinansowanie POIR.04.01.04-00-0089/15 Akronim HydroGraf
Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody. dr hab. inż. Konrad Dybowski fiszka projektu w aktualnościach na stronie głównej http://iim.p.lodz.pl/aktualnosci/poir04010400008915
01.04.2016-31.03.2019
POIR Nr wniosku o dofinansowanie POIR.04.01.04-00-0087/15 Akronim UCM
„Urządzenie do wysokowydajnej i precyzyjnej obróbki cieplnej z układem redukcji odkształceń hartowniczych do bezpośredniej aplikacji w łańcuchu potokowej produkcji elementów przekładni mechanicznych i łożysk” akronim UCMdr hab. inż. Emilia Wołowiec Koreck
01.04.2016-21.12.2019
Granty wydziałowe
 
 
Fundusz Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym PŁ 9146
Elektrolityczne powłoki TiO2 domieszkowane miedzią i cynkiem mgr inż. Aleksandra Jastrzębska
01.06.2016-31.12.2016
Fundusz Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym PŁ 9136
Domieszkowane powloki węglowe dla zastosowań biomedycznych mgr inż. Lidia Świątek
01.06.2016-31.12.2016
Fundusz Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym PŁ 9126
Badania korozyjne domieszkowanych powłok DLC z wykorzystaniem komory solnej mgr inż. Krzysztof Jastrzębski
01.06.2016-31.12.2016
Fundusz Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym PŁ 9116
Wpływ barwników na polimerowe materiały wykorzystywane w stomatologii zachowawczej mgr inż. Zofia Kula
01.06.2016-31.12.2016 Aneks do 30.06.2017 r.
 
2015
 
Projekty NCBR
 
 
Umowa nr PBS3/B9/45/2015
Innowacyjna technologia chrurgiczna z urzadzeniem implantowanym (IP) rozszerzająca efektywne leczenie kręgosłupa degeneracyjnego-badania modelowe. prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski
01.06.2015-28.02.2018
Umowa nr CuBR/II/NCBR/2015
Osadzanie powłok ochronnych i dekoracyjnych na bazie renu i jego związków. prof. dr hab. inż. Bogdan Wendler
01.05.2015-30.11.2018
Umowa nr PBS 3/A5/44/2015
Wysokoobciążeniowe węzły tribologiczne do zastosowań biomedycznych. dr hab. inż. Jacek Grabarczyk
01.02.2015-31.01.2018
Projekty międzynarodowe
 
 
Umowa nr 1/RUSPLUS-S&T/2016
Lekki nanokrystaliczny materiał na bazie aluminium do aplikacji w przemyśle kosmicznym (modelowanie i weryfikacja technologiczna). dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek, prof PŁ
01.12.2015-30.11.2017
Projekty NCN
 
 
Umowa nr UMO-2014/13/B/ST8/04293
Powłoki (SiO2)x(Si3N4)1-x z gradientem właściwości optycznych nakładane metodą PECVD. dr inż. Anna Sobczyk-Guzenda
02.03.2015-01.03.2018
Umowa nr UMO-2014/13/B/ST8/04279
Wpływ parametrów plazmy na własciwości powłok optycznych wytwarzanych metodą GIMS. prof. dr hab. inż. Maciej Gazicki-Lipman
11.02.2015-10.02.2018
Granty wydziałowe
 
 
Fundusz Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym PŁ 9135 plan 2
Oddziaływania naprężeń wewnętrznych na własciwości korozyjne stopu Al-Sc i Al-Cu. dr inż. Mariusz Stegliński
01.06.2015-31.12.2015
Fundusz Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym PŁ 9125 plan 2
Warstwy SiO2 i SiOx:H do zastosowań w fotowoltaice i mikroelektronice. mgr inż. Katarzyna Oleśko
01.06.2015-31.12.2015
Fundusz Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym PŁ 9115 plan 2
Badania warstwy wierzchniej po obróbce plastycznej shot peening typu duplex dla stopów aluminium wspomagane metodami numerycznymi. mgr inż. Paulina Byczkowska
01.06.2015-31.12.2015
 
2014
 
Projekty własne
 
 
Umowa nr UMO-2013/09/B/ST8/03520
Wpływ wydzieleń typu rdzeń powłoka na wzrost wydłużenia przy zrywaniu podwyższaniu granicy plastycznosci stopu aluminium 2024 dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek
28.05.2014-27.05.2017
Projekty specjalne
 
 
Umowa nr GEKON1/05/213992/ 11/2014
Opracowanie i wdrożenie technologii recyklingu poprodukcyjnych odpadów taśmy stalowej. prof. dr hab. inż.Leszek Klimek
01.06.2014-30.11.2015
Umowa nr LIDER/040/707/L-4/12/ NCBR/2013
Modified BIOmaterials- MEDicine future. dr inż. Dorota Bociąga
01.01.2014-31.12.2016
Projekty międzynarodowe
 
 
Umowa nr M-ERA.NET/2012/02/2014
Powłoki węglowe domieszkowane Ag/Si do zastosowań biomedycznych. dr inż. Dorota Bociąga
01.01.2014-31.12.2016
Granty wydziałowe
 
 
Fundusz Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym PŁ 9144 plan 2
Powłoki optyczne z gradientem współczynnika załamania światła nakładane metoda RF PECVD. mgr inż. Katarzyna Oleśko
18.06.2014-31.12.2014
Fundusz Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym PŁ 9134 plan 2
Projekt stanowiska do implikowanej prądem syntezy przestrzennych struktur na bazie grafenu. mgr inż. Piotr Zawadzki
18.06.2014-31.12.2014
Fundusz Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym PŁ 9124 plan 2
Światłoutwardzalne wypełnienia stomatologiczne modyfikowane fosforanami wapnia. mgr inż. Zofia Kula
18.06.2014-31.12.2014
Fundusz Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym PŁ 9114 plan 2
Modelowanie superpozycji naprężeń w stopie aluminium 7075 po procesach obróbek plastycznych SPD. mgr inż. Paulina Byczkowska
18.06.2014-31.12.2014
 
2013
 
Projekty promotorskie
 
 
Umowa nr UMO-2012/07/N/ST8/03099 PRELUDIUM
Badania oddziaływania generowanych napręzeń wewnętrznych objętościowych i/lub powierzchniowych na wtórne wydzielania Al3Sc,Zr - PRELUDIUM mgr inż. Mariusz Stegliński
18.07.2013-17.07.2016
Projekty własne
 
 
Umowa nr UMO-2012/05/B/ST/02922
Nowa generacja napełniaczy węglowych do otrzymywania nowoczesnych kompozytów polimerowych - OPUS dr hab. inż. Hieronim Szymanowski
05.03.2013-04.03.2013
Umowa nr UMO-2012/07/B/ST8/03789 OPUS 4
Cienkie warstwy polimerów ksylilenowych na potrzeby elektroniki organicznej:synteza,struktura oraz właściwości - OPUS dr hab. inż. Maciej Gazicki-Lipman – prof. PŁ
05.08.2013-04.08.2016
Projekt GRAF-TECH
 
 
Umowa nr GRAF-TECH/NCBR/07//24/2013 GraphRoll
Grafenowy nanokompozyt do rewersyjnego magazynowania wodoru prof. dr hab. inż. Piotr Kula
01.01.2013-31.12.2015
Projekty UE
 
 
DEMONSTRATOR+/ PO IG umowa UOD-DEM-1-193/001
Wielozadaniowe, inteligentne centrum modułowe do próżniowej obróbki cieplnej i powierzchniowej technologiami High-Tech,dr hab. inż. Emilia Wołowiec-Korecka
01.12.2013-31.03.2016
POIG 1.3.1 Umowa nr POIG.01.03.01-10-109/12
Opracowanie i wdrożenie technologii redukcji emisji rtęci do atmosfery z procesów spalania węgla PŁ/PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. prof. Szynkowska
01.06.2013-30.05.2015
Projekty międzynarodowe
 
 
Umowa nr ERA-NET
Powłoki węglowe domieszkowane Ag/Si do zastosowań biomedycznych dr inż. Dorota Bociąga
Projekty specjalne
 
 
Umowa nr LIDER
Modified BIOmaterials- MEDicine future dr inż. Dorota Bociąga ( NCBiR)
Granty wydziałowe
 
 
Fundusz Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym PŁ 1 plan 2
dr inż. Emilia Stańczyk-Wołowiec
07.06.2013-31.12.2013
Fundusz Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym PŁ 2 plan 2
dr inż. Anna Sobczyk-Guzenda
07.06.2013-31.12.2013
Fundusz Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym PŁ 3 plan 2
dr inż. Dorota Bociąga
07.06.2013-31.12.2013
Fundusz Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym PŁ 4 plan 2
dr inż. Małgorzata Czerniak-Reczulska
08.07.2013-31.12.2013
Fundusz Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym PŁ 5 plan 2
mgr inż. Katarzyna Oleśko
08.07.2013-31.12.2013
Fundusz Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym PŁ 6 plan 2
mgr inż. Katarzyna Włodarczyk- Kowalska
08.07.2013-31.12.2013
Fundusz Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym PŁ 7 plan 2
mgr inż. Marcin Makówka
08.07.2013-31.12.2013
 
2012
 
Projekty międzynarodowe
 
 
VII PR UE nr FP7-PEOPLE-2011-IAPP/ PIAPP-GA-2011-286337
LOAD Profile-Development of a late-onset-Alzheimer’s disease (LOAD) profile for accurate diagnosis and identification of potential therapeutic approaches , Prof. Bogdan Walkowiak
2012-10-01 do 2016-09-30
Projekty INNOTECH
 
 
Umowa nr INNOTECH-K1/IN1/5/159396/NCBiR/12 MOHEL
Opracowanie i wdrożenie do produkcji urządzeń do wysokowydajnego nawęglania próżniowego z funkcja kontroli naprężeń i odkształceń hartowniczych prof. dr hab. inż. Piotr Kula Konsorcjum: PŁ / SECO WARWICK
01.02.2012-31.01.2015
Umowa nr INNOTECH-K1/IN1/18/156542/NCBiR/12 SIMED
Nowe biokompatybilne, modyfikacja powierzchniowa, warstwy biokompatybilne na bazie węgla dr inż. hab. Piotr Niedzielski, prof. PŁ Konsorcjum: PŁ/ MEDGAL/ IMP
01.04.2012- 31.03.2015
Granty wydziałowe
 
 
Fundusz Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym PŁ 1 plan 2
Określenie gradientu napręzeń w warstwie wierzchniej stopu aluminium poddanego procesowi Shot Peeningu oraz jego wpływ na dynamikę procesu starzenia Dr inż. Łukasz Kaczmarek
04.07.2012-31.12.2012
Fundusz Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym PŁ 2 plan 2
Ocena wpływu modyfikacji plazmo-chemicznej napełniacza w postaci sproszkowanego TiO2 na właściwosci mechaniczne, fizykochemiczne, budowę chemiczną oraz szybkośc fotodegradacji polistyrenu( PS ) Dr inż. Anna Sobczyk- Guzenda
04.07.2012-31.12.2012
Fundusz Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym PŁ 3 plan 2
Badania zjawisk dyfuzyjnych zachodzących w materiale podczas obróbki cieplno-chemicznej ( azotowanie, nawęglanie) oraz możliwości ich modelowania metodami matematyczno-fizycznymi i statystycznymi Dr inż. Emilia Stańczyk-Wołowiec
04.07.2012-31.12.2012
 
2011
 
Projekty własne
 
 
Umowa nr 2695/B/T02/2011/40
Lekkie, przeciwzużyciowe, funkcjonalne materiały gradientowe na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego dr inż. Łukasz Kaczmarek
24.05.2011-23.05.2014
Granty wydziałowe
 
 
Fundusz Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym PŁ 3 plan 22
Opracowanie metod inteligentnego wspomagania komputerowego procesów nawęglania próżniowego prowadzonych w uniwersalnych piecach próżniowych, w aspekcie przyspieszenia budowy warstwy nawęglonej a tym samym skrócenia czasu trwania procesu i poprawy jego efe
08.07.2011-31.12.2011
Fundusz Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym PŁ 2 plan 22
Ocena wpływu dodatków metalicznych na biologiczne właściwości wyrobów medycznych ze szczególnym uwzględnieniem dodatku Si. dr inż. Dorota Bociąga
08.07.2011-31.12.2011
Fundusz Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym PŁ 4 plan 22
Opracowanie nowej technologii wytwarzania materiałów termoelektrycznych na drodze pokrywania metoda rozpylania magnetronowego proszków z materiałów o niskim przewodnictwie cieplnym powłokami z półprzewodnikowych materiałów termoelektrycznych. dr inż. Wojc
08.07.2011-31.12.2011
Fundusz Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym PŁ 1 plan 22
Dobór optymalnych parametrów osadzania warstwy gradientowej SiCNH metodą RF CVD na stopie aluminium pod kątem rozkładu naprężeń własnych i odporności na zużycie poprzez tarcie dr inż. Łukasz Kaczmarek
08.07.2011-31.12.2011
Projekty promotorskie
 
 
Umowa nr UMO-2011/01/N/ST8/05239 PRELUDIUM
Fizykochemiczna i mikrostrukturalna analiza zjawisk oddziaływania atmosfery obróbczej z zabezpieczeniami ochronnymi w procesach nawęglania próżniowego mgr Sylwester Piotr Pawęta
14.12.2011-13.03.2013
 
2010
 
Projekty własne
 
 
N N508 482638 Umowa nr 4826/B/T02/2010/38
Cienkie powłoki TiO2 o strukturze amorficznej i krystalicznej wykazujące efekt fotokrystaliczny nanoszone metoda plazmochemiczną dr hab. inż. Hieronim Szymanowski
24.05.2010-23.05.2013
N N508 593539 Umowa nr 5935/B/T02/2010/39
Wspomagana plazmowo metoda aerozol-żel jako nowa metoda wytwarzania powłok ceramicznych prof. dr hab. inż. Z. Gawroński
02.11.2010-01.11.2013 aneks do 01.02.2014
N N507 521639 Umowa nr 5216/B/T02/2010/39
System informatyczny wspomagania wielosegmentowego azotowania narzędzi w uniwersalnych piecach próżniowych prof. dr hab. inż. Piotr Kula
03.11.2010-02.11.2013
Projekty promotorskie
 
 
N N508 478338 Umowa nr 4783/B/T02/2010/38
Diamentowy mikrochip elektroforetyczny chłodzony ogniwem Peltiera prof. dr hab. Stanisław Feliks Mitura ( mgr inż. Mateusz Fijałkowski)
24.03.2010-04.04.2011 przedłużony do 31.10.2011
N N508 594939 Umowa nr 5949/B/T02/2010/39
Opracowanie technologii azotowania narzędzi skrawających o małych rozmiarach w plaźmie o wysokiej koncentracji energii w wyładowaniu pierścieniowym prof. dr hab. inż. Z. Haś ( mgr inż Marek Binienda)
29.10.2010-28.04.2012 przedłużony do 28.12.2012
Grant rektorski
 
 
IV Konkurs o rektorskie projekty habilitacyjne Decyzja nr RNB-061/11/2010 30 plan 2
Lekkie materiały gradientowe dla zastosowań w wysoko obciążonych węzłach mechanicznych dr inż. Łukasz Kaczmarek
23.06.2010-22.06.2011
Projekty międzynarodowe
 
 
Umowa nr ERA-NET/MNT/CARSILA/1/2010
Warstwy Węgiel-Srebro CARSILA dr inż. Dorota Bociąga
01.09.2010-31.08.2013
Spuby
 
 
1429/7. PR UE/2010/7
System przenoszenia napędu dla przyszłego europejskiego, lekkiego ekologicznego pojazdu kołowego. POWERFUL dr hab.n.t. Bogdan Wendler, prof.. PŁ
01.01.2010-31.12.2013 decyzja wydana 09.08.2010
 
2009
 
Projekty własne
 
 
N N507 4110 36 Umowa nr 4110/B/T02/2009/36
Opracowanie metodologii podwyższania trwałości odlewniczej formy ciśnieniowej w procesie projektowania zaawansowanymi technikami numerycznymi dr inż. Jacek Sawicki
04.06.2009 -03.06.2012
Projekty promotorskie
 
 
N N508 446236 Umowa nr 4462/B/T02/2009/36
Analiza odmian węgla w materii pozaziemskiej prof. dr hab. Stanisław Feliks Mitura ( mgr inż. Tomasz Jakubowski)
14.05.2009 - 29.09.2010
Projekty międzynarodowe
 
 
ERA-NET-MNT/04/2009 Umowa nr ERA-NET-MNT/04/2009
Inżynieria Biomedyczna, Nowe kompozyty węglowo –hydroksyapatytowe na podłożach metalicznych stosowanych w medycynie – DIAHAP dr inż. Agata Niedzielska
13.02.2009– 12.02.2012
VII PR UE SP1-Cooperation Collaborative project Large-scale integrating project Umowa nr SCP8-GA-2009-234032
POWERtrain for Future Light-duty vehicles – POWERFUL dr hab.n.t. Bogdan Wendler, prof.. PŁ
01.01.2010- 31.12.2013
SPUBY
 
 
1241/7.PR UE/2010/7
Makro-, Mikro- i Nano-aspekty skrawania. MAMINA dr hab.n.t. Bogdan Wendler, prof.. PŁ
01.01.2009-31.08.2012 decyzja wydana 05.02.2010
 
2008
 
Projekty własne
 
 
N N401 227434 Umowa nr 2274/B/P01/2008/34
Badanie zmian w ekspresji białek płytek krwi u osób z przewlekłą niewydolnością nerek prof. dr hab. Bogdan Antoni Walkowiak
25.04.2008- 24.04.2011
N N508 472734 Umowa nr 4727/B/T02/2008/34
Gradientowe warstwy niskotarciowe dla regeneracji części w przemyśle motoryzacyjnym wytwarzane metodami natryskiwania plazmowego prof. dr hab. inż. Piotr Kula
16.05.2008- 15.05.2011
Projekty promotorskie
 
 
N N507 456034 Umowa nr 4560/B/T02/2008/34
Biotolerancja powierzchni materiałów w świetle badań molekularnych-transkryptomiki i proteomiki prof. dr hab. Bogdan Antoni Walkowiak ( mgr inż. Piotr Komorowski)
24.06.2008- 30.12.2009
N N518 362734 Umowa nr 3627/B/T02/2008/34
Projetowanie i wykonanie zindywidualizowanych implantów techniką Rapid Prototyping prof. dr hab. Bogdan Antoni Walkowiak ( lek. Med. Marcin Elgalal)
06.06.2008- 15.10.2009
N N507 457534 Umowa nr 4575/B/T02/2008/34
Powłoki FeCrAlSi osadzane ne stalach ferrytycznych metodą rozpylania magnetronowego dla ochrony przed utlenianiem w warunkach izotermicznych i przy cyklicznych zmianach temperatury w zakresie od temperatury otoczenia do 1173 K dr hab. n.t.. Bogdan Grzegor
30.05.2008- 26.09.2008
Projekty zamawiane
 
 
1/02/WK/P01/2008 Umowa nr 1/02/WK/P01/2008
Opracowanie technologii inżynierii materiałowej, inżynierii powierzchniowej i bioinżynierii dla potrzeb protez serca. Prof.dr hab.n.t.Stanisław F. Mitura
28.08.2008- 31.12.2010
05/WK/PO1/0001/SPB-PSS/2008 Umowa nr 05/WK/PO1/0001/SPB-PSS/2008
Biologiczna ocena nowych biomateriałów opracowanych dla potrzeb konstrukcji i wytwarzania sztucznego serca. prof. dr hab. Bogdan Antoni Walkowiak
18.08.2008- 31.07.2011
Projekty celowe
 
 
6 ZR9 2007 C/06937 Umowa nr 04287/C.ZR9-6/2008
Opracowanie technologii chłodzenia w gazach (azot, wodór, hel) pod wysokim ciśnieniem wraz z opracowaniem i uruchomieniem produkcji urządzeń do realizacji tych procesów, wyposażonych w systemy recyklingu mediów chłodzacych. prof.dr hab.inż. Piotr Kula
27.11.2008- 31.10.2011
Projekty międzynarodowe
 
 
357/ERA-NET/2008 Umowa nr 357/ERA-NET/2008
Nowe multifunkcjonalne nanoproszki węglowe dr n.t. Katarzyna Mitura
22.12.2008- 21.12.2011
169/N-MWN/2008/0 Umowa nr 169/N-MWN/2008/0
Nanostrukturalne materiały węglowe wytwarzane z wykorzystaniem metod CVD- światow sieć w dziedzinie nauki o materiałach. Prof.dr hab.n.t.Stanisław F. Mitura
21.05.2008-20.05.2011
VII PR UE Akcja Marie-Curie Umowa nr 211536
MAMINA-Macro, Micro and Nano Aspects of Machining dr hab. n.t.. Bogdan Grzegorz Wendler - prof. PŁ
02.09.2008-02.09.2012
Projekty UE
 
 
POIG.01.03.01-14-013/08-00 Umowa nr POIG.01.03.01-14-013/08-00
KomCerMet - Kompozyty i Nanokompozyty Ceramiczno-Metalowe dla Przemysłu Lotniczego i Samochodowego. dr hab. n.t.. Bogdan Grzegorz Wendler - prof. PŁ
01.10.2008-30.09.2012
POIG.01.01.02-00-015/08-00 Umowa nr POIG.01.01.02-00-015/08-00
„Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym „ w ramach zadania nr ZB 4 – Opracowanie nowej, prostszej i tańszej przekładni zębatej w miejsce skomplikowanych i drogich przekładni planetarnych – AERONET Prof. dr hab. inż. Piotr Kula
15.12.2008-30.06.2013
 
2007
 
Projekty promotorskie
 
 
N N507 4469 33 Umowa nr 4469/B/T02/2007/33
Hybrydowe warstwy węglowe - wpływ parametrów procesu na właściowości przejściowej warstwy nawęglanej dr hab. inż. Piotr Niedzielski, prof.. PŁ ( mgr inż. Dorota Nowak)
27.11.2007-26.11.2009
N N507 4486 33 Umowa nr 4486/B/T02/2007/33
Wytwarzanie na stopach tytanu hybrydową metodą PVD wielowarstwowych powłok o strukturze MeCxNy/C odpornych na zużycie o charakterze tarcia dr hab. n.t.. Bogdan Grzegorz Wendler - prof. PŁ( mgr inż. Wojciech Pawlak)
29.11.2007-28.10.2008
N507 174 32/1697 Umowa nr 1697/T02/2007/32
Wytwarzanie wielofunkcyjnych warstw gradientowych Me:C prof. dr hab. n.t. Stanisław F. Mitura ( mgr inż. Damian Batory)
20.04.2007-19.10.2008
Projekty zamawiane
 
 
PW-004/ITE/04/2006 Umowa nr PW-004/ITE/04/2006/2/UW-2007
Wytwarzanie nanostrukturalnych warstw kompozytowych na bazie węgla do mechanicznej obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych dr hab. inż. Piotr Niedzielski,prof.. PŁ
14.02.2007-31.12.2008
PW-004/ITE/04/2006 Umowa nr PW-004/ITE/04/2006/4/UW-2007
Opracowanie technologii wytwarzanua warstw kompozytowych MeC na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego Prof.dr hab.n.t.Stanisław F. Mitura
14.02.2007-31.12.2008
PW-004/ITE/07/2006 Umowa nr PW-004/07/2006/7/UW-2006
Opracowanie podstaw teoretycznych i technologicznych wegloazotowania pod obnizonym ciśnieniem z wykorzystaniem metody wielosegmentowej. prof.dr hab.inż. Piotr Kula
01.01.2007-31.12.2008
PBZ-MNiSW-01/I/2007 Umowa nr PBZ-1/88 G.zam./2007
Opracowanie podstaw teoretycznych technologii kreowania warstw o założonej strukturze i właściwościach, uzyskiwanych na stopach Fe z wykorzystaniem nisociśnieniowych procesów wzbogacania w węgiel i azot. prof.dr hab.inż. Piotr Kula
28.12.2007-30.10.2010 przedłużony aneksem do 31.12.2010r
Projekty celowe
 
 
6 ZR9 2006/C/06787 Umowa nr 03902/C.ZR9-6/2007
Opracowanie i wdrożenie technologii obróbki cieplnej i cieplnochemicznej i powierzchniowej dla regeneracji części zamiennych prof.dr hab.inż. Piotr Kula
14.02.2007- 31.12.2009
 
2005
 
Projekty własne
 
 
3 T08C 031 28 Umowa nr 1012/T08/2005/28
Materiały rewersyjne magazynujące wodór dla zastosowań w procesie gazowego hartowania pod wysokim ciśnieniem. prof.dr hab.inż. Piotr Kula
23.03.2005-22.09.2007
3 T08C 061 29 Umowa nr 1210/T08/2005/29
Naprężenia własne w warstwach nanokrystalicznego diamentu wytwarzanych na implantach medycznych
29.11.2005-28.05.2008
3 T08E 108 29 Umowa nr 1271/T08/2005/29
Cienkowarstwowe filtry optyczne nakładane na folie polimerowe dr hab. inż. Maciej Gazicki-Lipman, prof. PŁ
02.12.2005- 01.12.2008
Projekty promotorskie
 
 
3 T08C 016 28 Umowa nr 1006/T08/2005/28
Wielowarstwowe tlenkowe powłoki żaroodporne wytwarzane metodą sol-gel. prof. dr hab. inż. Zbigniew Gawroński ( mgr inż. Sebastian Miszczak)
30.03.2005-29.03.2006
Projekty zamawiane
 
 
PW-004/ITE/04/2005PW-004 Umowa nr PW-004/04/2005/2/UW-2005
Opracowanie technologii wytwarzania warstw dyfuzyjnych na stopach tytanu o wysokich właściwościach wytrzymałościowych i odporności na zmęczenie stykowe pod kątem zastosowania w urządzeniach mechanicznych nowej generacji. prof.dr hab.inż. Piotr Kula
01.10.2005-29.09.2007
PW-004/ITE/04/2004PW-004 Umowa nr PW-004/04/2004/9/UW-2005
Opracowanie podstaw technologii dla wytwarzania warstw nawęglanych próżniowo o wysokiej wytrzymałości zmęczeniowej. prof.dr hab.inż. Piotr Kula
24.04.2005- 31.01.2007
PW-004/ITE/04/2004PW-004 Umowa nr PW-004/04/2004/3/UW-2005
Technologia syntezy ultrananokrystalicznego diamentu z udziałem plazmy MW/RF. prof. dr hab. n.t. Stanisław F. Mitura
24.04.2005- 31.01.2007
PBZ-MIN-012/T08/03 Umowa nr K 113/T08/2005
Kompozytowe warstwy ceramiczne: warstwa węglowa/hydroksyapatyt dr inż. Agata Niedzielska
22.08.2005-21.08.2008
 
2004
 
Projekty własne
 
 
3 T08C 050 26 Umowa nr 0876/T08/2004/26 876
Opracowanie i przygotowanie do wykorzystania w przedsiębiorstwach małej i średniej wielkości technologii zwiększenia trwałości elementów silnie obciążonych, regenerowanych lub odtwarzanych dr inż. Leszek Klimek
26.04.2004- 25.10.2006
3 T08C 061 27 Umowa nr 1046/T08/2004/27
Powłoki nanokrystalicznego diamentu na narzędzia do obróbki metali kolorowych. dr hab. inż. Piotr Niedzielski, prof. PŁ
17.11.2004- 16.11.2007
Projekty promotorskie
 
 
3 T08C 063 27 1047
Powłoki z faz międzymetalicznych na osnowie T-TiAl dla ochrony stopów tytanu przed utlenieniem w wysokich temperaturach. dr hab. inż. Bogdan Wendler, prof. PŁ ( mgr inż Łukasz Kaczmarek)
07.09.2004-06.12.2005
3 T08C 042 26 872
Optymalizacja technologicznej warstwy wierzchniej dla zastosowań w warunkach cyklicznych obciązeń cieplnych. dr hab. inż. Zbigniew Gawroński, prof. PŁ ( mgr inż. Rafał Łukasiewicz)
15.03.2004-14.09.2005
3 T08C 068 26 885
Wytwarzanie warstw węglowych na stopach magnezu metoda PACVD Prof .dr hab. Stanisław Mitura ( mgr inż. Marcin Gołąbczak)
22.04.2004-21.08.2005
3 T08C 056 27 Umowa nr 1044/T08/2004/27
Modyfikacja warstw NCD dla zastosowań w medycynie . prof. dr hab. Bogdan Antoni Walkowiak (mgr inż. Marta Pirek)
17.11.2004-16.03.2006
Projekty zamawiane
 
 
PBZ-KBN-100/T08/2003 Umowa nr PBZ-100/7/2004
Projektowanie i wytwarzanie funkcjonalnych materiałów gradientowych. prof.dr hab.inż. Piotr Kula
29.10.2004-28.10.2007
Projekty celowe
 
 
6 T08 2003 C/06270 Umowa nr 3489/C.T08-6/2004
Opracowanie procesu hartowania w azocie wraz z opracowaniem i uruchomieniem produkcji urządzeń do realizacji tego procesu. prof.dr hab.inż. Piotr Kula
01.06.2004-31.12.2006
 
2003
 
Projekty własne
 
 
4 T08C 031 25 Umowa nr 0969/T08/2003/25 969
Kształtowanie właściwości kompozytu metalowo-ceramicznego poprzez sterowanie oddziaływaniem międzyfazowym na przykładzie Ti-6Al-4V/Ti(Cx,Ny) dr hab. inż. Bogdan Wendler, prof. PŁ
15.10.2003- 14.01.2006
Projekty promotorskie
 
 
4 T08C 064 25 977
Wyznaczanie efektywnego współczynnika dyfuzji węgla w stalach dla potrzeb sterowania procesem nawęglania próżniowego. Prof. dr hab. inż. Piotr Kula (mgr inż. Konrad Dybowski)
27.10.2003-26.09.2005
Projekty międzynarodowe
 
 
GMA1-2002-72123 Umowa nr G5MA-CT-2002-04050 405
Projekt Unii Europejskiej (5PR, III Program Tematyczny) G5MA – CT – 2002 – 04050 – Centrum Doskonałości NANODIAM; “New technologies for medical application: studying and production of carbon surfaces allowing for controllable bioactivity” Nowe technologie
31.01.2003-30.01.2006
 
2002
 
Projekty własne
 
 
4 T08C 046 23 604
Synergizm obróbki cieplno-chemicznej i ubytkowej w kształtowaniu wytrzymałości zmęczeniowej elementów maszyn. dr hab. inż. Zbigniew Gawroński, prof. PŁ
05.11.2002-04.05.2005
4 T08E 049 23 637
Modyfikacja skrobi za pomocą plazmy niskotemperaturowej w reaktorze ze złożem fluidalnym dr inż. Hieronim Szymanowski
05.11.2002-04.11.2005
Projekty zamawiane
 
 
09/PBZ-KBN-082/T08/2002 82
Kontrolowana modyfikacja powierzchni metalicznych za pomocą jonów. prof .dr hab. Stanisław Mitura
20.12.2002-19.09.2005
Projekty celowe
 
 
6 T08 0103 2002 CC/0578 3241 PC
Wdrożenie systemu komputerowego wspomagania konstrukcji technologii formy do ciśnieniowego odlewania aluminium wraz z procedurami zapewnienia jakości. prof. dr hab. inż. Piotr Kula
01.11.2002-30.06.2005