Kalendarium

March 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

April 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

May 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

June 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

July 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

August 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

October 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

November 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

January 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

February 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

March 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

April 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

May 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

June 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

July 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

August 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

October 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

November 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Administracja
Biuro instytutu
Zespół administracyjny
mgr Kozarzewska Karolina

Kontakt:

42 631 30 36
Budynek A 18 IV piętro pok 447
Zespół administracyjny
Aktualności

w sprawach ustaleń dotyczących ZP zapraszamy do p. Karoliny Kozarzewskiej tel.3036 i p. Aleksandry Ochal tel.3038

2017-09-15

Przeczytaj co jest konieczne aby dokonać zamówienia na zakup materiałów,usług itp.

2013-10-18
PROCEDURA Realizacja Zamówień Publicznych w IIM PŁ

Osoba chcąca dokonać zakupu:

 1. Potwierdza posiadanie środków na zakup w zespole finansowo-księgowym u opiekuna zlecenia
 2. Uzgadnia sposób realizacji procedury zamówienia drogą elektroniczną z osobą prowadząca sprawy ZP w Instytucie tj. mgr Karoliną Durka na adres karolina.durka84@gmail.com, dydaktykai7@gmail.com
 3. a. do 1000 Euro – tzw z „wolnej ręki”

  b. powyżej 1000 Euro – 7000 Euro

  c. powyżej 7000 Euro – 14000 Euro

  d. powyżej 14000 Euro

 4. W przypadku zamówienia z tzw „wolnej ręki”: potwierdza posiadanie środków, potwierdza procedury zamówienia, przesyła kopię korespondencji do zespołu finansowo-księgowego do A. Wiśniewskiej -zamówienie jest realizowane.
 5. Zamówienie w zakresie 1000 – 7000: potwierdza posiadanie środków, potwierdza procedury zamówienia, wypełnia i podpisuje wniosek
 6. (Załącznik Nr 8.1 do Zarządzenia Nr 5/2009 Rektora Politechniki Łódzkiej). Dalej sprawę prowadzi KD: następuje akceptacja wniosku w Instytucie przez osobę prowadząca sprawy ZP (KD) i kierownika finansowo-administracyjnego (AK) oraz na Wydziale przez pełnomocnika dziekana (RF). Po uzyskaniu akceptacji wniosku przez Dziekana zamawiający wypełnia notatkę z wyboru oferty (Załącznik Nr 8.3 do Zarządzenia Nr 5/2009 Rektora Politechniki Łódzkiej) i przekazuje informację do zespołu finansowo-księgowego do A. Wiśniewskiej -zamówienie jest realizowane.
 7. Zamówienie w zakresie 7000 – 14000: potwierdza posiadanie środków, potwierdza procedury zamówienia, wypełnia i podpisuje wniosku
 8. (Załącznik Nr 8.1 do Zarządzenia Nr 5/2009 Rektora Politechniki Łódzkiej). Dalej sprawę prowadzi ARz: następuje akceptacja wniosku w Instytucie przez osobę prowadząca sprawy ZP i kierownika finansowo-administracyjnego oraz na Wydziale przez pełnomocnika dziekana. Po uzyskaniu akceptacji wniosku przez Dziekana zamawiający w porozumieniu z KD wysyła do co najmniej 3 oferentów (tego samego dnia) zaproszenie do złożenia oferty (Załącznik Nr 8.2 do Zarządzenia Nr 5/2009 Rektora Politechniki Łódzkiej), wypełnia notatkę z wyboru oferty (Załącznik Nr 8.3 do Zarządzenia Nr 5/2009 Rektora Politechniki Łódzkiej), protokół wyboru oferty (Załącznik Nr 8.4 do Zarządzenia Nr 5/2009 Rektora Politechniki Łódzkiej), w którym umieszczone są wszystkie otrzymane oferty. Do oferenta, którego wybrano zamawiający po uzgodnieniu z osobą prowadząca sprawy ZP (KD) przesyła Informację o wyborze oferty (Załącznik Nr 8.5 do Zarządzenia Nr 5/2009 Rektora Politechniki Łódzkiej) wraz z uzgodnioną przez Zespół Radców Prawnych umową w 2 egzemplarzach (Załącznik Nr 8.6 do Zarządzenia Nr 5/2009 Rektora Politechniki Łódzkiej- przykładowy wzór umowy) i przekazuje informację do zespołu finansowo-księgowego do A. Wiśniewskiej -zamówienie jest realizowane. Po zrealizowaniu zamówienia należy wypełnić i podpisać w 2 egzemplarzach protokół odbioru (Załącznik Nr 8.9 do Zarządzenia Nr 5/2009 Rektora Politechniki Łódzkiej). Podpisaną umowę i protokół przekazuje do osoby prowadzącej sprawy ZP (KD).
 9. Zamówienie powyżej 14000 wymaga indywidualnego uzgodnienia procedury jego przygotowania.
 10. Zakupy sprzętu komputerowego i mebli realizowane są na podstawie oddzielnych przetargów wydziałowych.
 11. Do zakupów urządzeń, sprzętu, aparatury muszą być zawsze, niezależnie od wartości zawarte umowy i sporządzone protokoły odbioru.
Dokumenty do pobrania: