Kalendarium

June 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

July 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

August 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

October 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

November 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

January 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

February 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

March 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

April 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

May 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

June 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

July 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

August 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

October 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

November 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Inżynierii Kosmicznej i Materiałów Konstrukcyjnych

Główny obszar działalności naukowej Zakładu dotyczy zastosowania lekkich, funkcjonalnych materiałów gradientowych na bazie stopów aluminium, magnezu i tytanu na elementy narażone na zużycie poprzez tarcie, a także zmęczenie stykowe. Wyniki tych badań są przedmiotem zgłoszenia patentowego, które w 2012r. zdobyło złoty medal oraz dwa wyróżnienia na 12-tej Międzynarodowej Wystawie Wynalazków ITEX w Kuala Lumpur w Malezji oraz złotego medalu w Seulu. W tym zakresie współpracujemy m.in. z Moskiewski Państwowym Uniwersytetem Technicznym im. Baumana, Rosja, Uniwersytetem Karazina, Ukraina, a także z Uniwersytetem Technicznym w Koszycach, Słowacja.

Ponadto działalność naukowo-badawcza dotyczy również wytwarzania powłok ceramicznych metodą zol-żel, oraz przy wykorzystaniu plazmy wspomaganej metodą aerozol-żel. Opracowaliśmy szereg technologii nakładania mono- i wielowarstw m.in. na bazie takich materiałów jak: TiO2, Al2O3, ZrO2, SiO2, hydroksyapatytu, a także powłok kompozytowych wytwarzanych z ich udziałem.


Działalność dydaktyczna Zakładu obejmuje prowadzenie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów oraz szkoleń w zakresie Nauki o Materiałach, Teoretycznych Podstaw Materiałoznawstwa, Tworzyw Metalowych, Materiałów Spiekanych, Ceramicznych i Kompozytów, Fizyki Zjawisk Wytrzymałościowych, a także Fizykochemii Próżniowych Obróbek Powierzchniowych. Ponadto od 2006r. prowadzimy zajęć w oparciu o metodologię Problem Based Learning. W ramach w/w zajęć realizujemy międzynarodowe i interdyscyplinarne zespołowe projekty studenckie, w przypadku których opracowany został m.in. lekki bezzałogowy  quadrocopter przeznaczony do monitorowania hal produkcyjnych oraz wyłączonych z eksploatacji budynków przemysłowych.


Niezależnie na zlecenie partnerów z przemysłu przeprowadzamy ekspertyzy materiałowe w celu określenia m.in. czynników awarii maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem np.: prawidłowości procesów spajania, pękania zmęczeniowego oraz określenie przyczyn
niedostatecznej trwałości elementów maszyn w warunkach eksploatacyjnych. W tym obszarze nasze prace związane są również z optymalizacją właściwości materiałów, a także opracowywaniem technologii wytwarzania dedykowanych elementów części  maszyn i urządzeń.

zdjęcie zakładu
zdjęcie Zakładu

Kontakt:

Kierownik zakładu
dr hab. inż. Kaczmarek Łukasz prof. nadzw.

Kontakt:

42 631 30 42
Profesorowie nadzwyczajni
dr hab.inż. Pietrzyk Bożena prof. nadzw.

Kontakt:

42 631 30 43
Adiunkci
dr inż. Miszczak Sebastian

Kontakt:

42 631 30 43
Starsi wykładowcy
dr inż. Niedzielska Agata

Kontakt:

42 631 30 41
Adiunkci
dr inż. Stegliński Mariusz

Kontakt:

42 631 30 54
Inżynieryjno-Techniczni
dr inż. Zawadzki Piotr

Kontakt:

42 631 30 57
Doktoranci
mgr inż. Klich Marek

Kontakt:

42 631 30 54
Inżynieryjno-Techniczni
dr inż. Warga Tomasz

Kontakt:

42 631 30 57
Doktoranci
mgr inż. Patora Michał

Kontakt:

042 631 30 57
mgr inż Balik Magdalena

Kontakt:

042 631 30 57
dyplomantka - krótka ścieżka indywidualna KISS
Żurawska Sylwia

Kontakt:

42 631 30 54
Doktoranci
mgr inż. Zaniewski Robert

Kontakt:

42 631 30 57
Profesorowie emerytowani
prof. dr hab. inż. Gawroński Zbigniew
Doktoranci
mgr inż. Sodol Konrad

Kontakt:

42 631 30 57
mgr inż. Wijata Tomasz

Kontakt:

42 631 30 57