Kalendarium

June 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

July 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

August 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

October 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

November 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

January 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

February 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

March 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

April 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

May 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

June 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

July 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

August 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

October 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

November 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Pracownia Badań Składu Chemicznego i Struktury

Kierownik pracowni:

Dr hab. inż. Konrad Dybowski prof. nadzw.

Instytut Inżynierii Materiałowej

Ul. Stefanowskiego 1/15,

Budynek A18/ pok. nr 309

Tel. 42 631 30 53


Badania realizowane w pracowni prowadzone są w ramach działalności naukowej pracowników Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej.

Pracownia wykonuje badania jakościowe i ilościowe składu chemicznego oraz badania mikrostrukturalne materiałów, głównie metali i stopów. Analiza składu chemicznego obejmuje stopy na bazie żelaza, aluminium, miedzi, niklu, kobaltu i tytanu oraz na bazie innych pierwiastków w oparciu o kalibrację bezwzorcową, ponadto analizę zawartości gazów, takich jak:  azot, tlen i  wodór. W pracowni wykonuje się również badania metalograficzne, w zakres których wchodzi preparatyka próbek i badania struktury przy użyciu  mikroskopii świetlnej.

Podstawowe wyposażenie pracowni w zakresie analizy składu chemicznego stanowią urządzenia:

- sekwencyjny spektrometr rentgenowski ARL Perform’X, Sequential WDXRF – analiza jakościowa i ilościowa składu chemicznego materiałów metalicznych, ceramicznych,  szkła, tworzyw sztucznych, rud, cieczy,

- optyczny spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem jarzeniowym LECO GDS 2000SA – analiza ilościowa i jakościowa stopów żelaza z możliwością analizy profilowej od powierzchni w głąb materiału z krokiem co 5 mikrometrów lub większym,

- analizator LECO TCH600 - analiza zawartości tlenu, azotu i wodoru w materiałach stałych metalicznych i niemetalicznych, nieorganicznych; analizator w oparciu o metodę pomiaru absorpcji promieniowania podczerwonego oraz metodę  konduktometryczną umożliwia pomiary z dużą dokładnością w zakresie od 0.5ppm do kilku procent,

- analizator LECO CS200 – analiza zawartości węgla i siarki w materiałach stałych metalicznych i niemetalicznych, nieorganicznych; analizator w oparciu o metodę pomiaru absorpcji promieniowania podczerwonego umożliwia pomiar z dużą dokładnością w zakresie od ppm do kliku procent.

Podstawowe wyposażenie pracowni w zakresie badań metalograficznych stanowią urządzenia:

- mikroskop metalograficzny Nikon MA200 z przystawką konfokalną – mikroskop o konstrukcji odwróconej, umożliwia badania próbek dużych lub o nieregularnych kształtach. Pozwala na stosowanie typowych technik badawczych, stosowanych w metalografii, jasne i ciemne pole, polaryzacja, kontrast interferencyjny Nomarskiego. Zakres obiektywów od 5x do 100x daje możliwość powiększenia do 1000x. Mikroskop wyposażony jest w oprogramowanie do automatycznej rejestracji i obróbki obrazu firmy NIS-Elements,

- mikroskop uniwersalny Multizoom AZ100 – połączenie mikroskopu stereoskopowego z szerokim polem widzenia i dużą odległością roboczą. Powiększenia od 10x do 320x, pozwalają na obserwację od makro do mikro tych samych obszarów, wyposażenie dodatkowe - oprogramowanie do rejestracji i przetwarzania obrazu firmy NIS-Elements,

- inne mikroskopy optyczne umożliwiające stosowanie różnych technik obserwacji, takich firm jak Olympus,  Zeiss Axiotron, Reichert,

-zespół urządzeń do preparatyki próbek firmy Presi.