Kalendarium

June 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

July 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

August 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

October 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

November 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

January 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

February 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

March 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

April 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

May 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

June 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

July 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

August 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

October 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

November 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zakład Metod Numerycznych w Nauce o Materiałach

Działalność naukowo-badawcza zakładu związana jest z wykorzystaniem zaawansowanych metod matematyczno-fizycznych, numerycznych, statystycznych, oraz metod data mining w inżynierii materiałowej.  Zakład specjalizuje się przed wszystkim w modelowaniu i optymalizacji procesów obróbek powierzchniowych oraz cieplno-chemicznych w tym tworzenia:

-  modeli i algorytmów wielostopniowych procesów nawęglania, procesów zmienno- temperaturowych i procesów naprawczych,

-  modeli neuronowych i heurystycznych, poszukiwania optymalnych parametrów procesu nawęglania próżniowego na podstawie założonych właściwości warstwy po procesie nawęglania,

-  algorytmów hartowania elementów stalowych z warstwą nawęgloną w gazach pod wysokim ciśnieniem,

-  modeli fizycznych i ich funkcjonalnych rozwiązań dla wielosegmentowego azotowania niskociśnieniowego o strukturze procesu „boost – diffusion”),

-  numerycznych modeli naprężeń własnych w warstwie wierzchniej po różnych obróbkach powierzchniowych i cieplno-chemicznych,

-  numerycznej superpozycji naprężeń i synergicznego wpływu  nowoczesnych metod obróbek mechanicznych, cieplno-chemicznych uwzględniających warunki obciążeń zewnętrznych,

-  algorytmów kontroli naprężeń i odkształceń hartowniczych dla urządzeń do wysokowydajnego nawęglania próżniowego, 

-  metodologii podwyższania trwałości odlewniczej formy ciśnieniowej z wykorzystaniem numerycznych metod cieplno-przepływowych,

-  szybkozmiennych i dynamicznych analiz i zjawisk występujących podczas obróbek  plastycznych,

 

Opracowane w zakładzie  rozwiązania  pt: “Increasing the durability of pressure dies by modern numerical techniques.” oraz “Numerical aided fatigue life forecast of elements after thermo-chemical processing.”  zdobyły w 2013r. złote medale podczas XI Salonul International De Inventica PRO INVENT.

Działalność naukowa związana jest również z projektowaniem i budową  systemów symulacyjnych i bazodanowych z wykorzystaniem różnych środowisk programistycznych (Delphi, Builder C++, Visual Studio .NET) oraz systemów bazy danych (InterBase, MySQL, MS SQL, Access).


W zakładzie opracowane zostały komputerowe programy edukacyjne, które obecnie służą jako pomoc dydaktyczna w nauczaniu zagadnień dotyczących obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej w dziewięciu polskich uczelniach wyższych.


Tematyka naukowo-badawcza zakładu przekazywana jest także studentom podczas zajęć z:
Komputerowego projektowania materiałów, Komputerowego wspomagania w inżynierii materiałowej, Komputerowej analizie numerycznej dla inżynierów, Optymalizacji materiałów i technologii, Technologii informacyjnych, C++ (również w języku angielskim), Sztucznej inteligencji i systemów ekspertowych, Inżynierii oprogramowania, Komputerowego wspomaganie CAD, Komputerowych systemów rozpoznawania, Programowania obiektowego, Systemów bazo danych,  Fizyki zjawisk wytrzymałościowych, Technik wytwarzania, Niszczenia i zużycia elementów maszyn.

Kierownik zakładu
dr hab inż. Sawicki Jacek prof. nadzw.

Kontakt:

42 631 30 37
Profesorowie nadzwyczajni
dr hab. inż. Wołowiec-Korecka Emilia prof. nadzw.

Kontakt:

42 631 30 44
Adiunkci
dr inż. Lipa Sebastian

Kontakt:

42 631 30 44
dr inż. Zawieja Zbigniew

Kontakt:

42 631 30 45
Doktoranci
mgr inż. Byczkowska Paulina

Kontakt:

42 631 30 45
mgr inż. Staszczyk Anna

Kontakt:

42 631 32 77
mgr inż. Krupanek Krzysztof

Kontakt:

42 631 30 45
mgr Czepułkowska Weronika

Kontakt:

42 631 30 45
mgr Taczała Joanna

Kontakt:

42 631 30 45