Kalendarium

June 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

July 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

August 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

October 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

November 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

January 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

February 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

March 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

April 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

May 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

June 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

July 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

August 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

October 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

November 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

lic. Kowalska Anna

Kontakt:

42 631 30 33

Godziny dyżurów:


Jest pracownikiem Politechniki Łódzkiej od 2002r.. Od 2011 kierownik finansowo-administracyjny w Instytucie inżynierii Materiałowej PŁ. Odpowiedzialna za działania operacyjne, nadzór i koordynację spraw finansowych i administracyjnych dużej jednostki B+R m.in. kierowanie biurem, zarządzanie portfelem projektów: udział w tworzeniu i realizacji strategii naukowej IIM, monitoring i kontrola przebiegu realizacji projektów, współpraca z kierownikami projektów, zadań, przedstawicielami Konsorcjantów biznesowych, rozliczenia finansowe, sprawozdawczość, reprezentacja w zakresie organizacyjnym i finansowym na terenie uczelni a także w kontaktach z Instytucją Wdrażającą i kontrolującymi.

Szeroki zakres przeprowadzonych rozliczeń finansowych: projektów naukowych, aparaturowych itp., zarówno krajowych jak i międzynarodowych o dużym stopniu skomplikowania (projekty MNISW, NCBiR, NCN, PRUE, z funduszy strukturalnych UE oraz programów wieloletnich). Dotychczas (2002-2017) rozliczone projekty (47): 5 celowych, 11 zamawianych,7 międzynarodowych, 1 rozwojowy, 2 Innotechy, 1 Demonstrator+, 1 GRAF-TECH, 7 międzynarodowych, 4 FS UE ( PO IG, PO KL, PO IŚ) 3 własne, 5 promotorskich. Obecnie kierownik zarządzający(5):, 2 PBS3, 1 CUBR II, 2 POIR. Dodatkowo w tym okresie nadzór i kontrola nad innymi 30 projektami.

Wykształcenie: licencjat z zarządzania/ PŁ, studia podyplomowe:Ochrona własności intelektualnej/ Uniwersytet Warszawski,Przywództwo w innowacjach/ SGH.

Ukończone kursy i szkolenia: zarządzanie projektami, metodyka PMBoK, księgowość, finanse, fundusze strukturalne UE, zarządzanie ryzykiem, ZZL, metodyka DT, praktyczne aspekty działalności marketingowej w przypadku sprzedaży wiedzy, technologii oraz usług proinnowacyjnych, skuteczne umowy w transferze technologii, ochrony i zarządzania własnością intelektualną, pomoc publiczna i pomoc de minimis, PR-wizerunek organizacji, wizja i misja organizacji, oceny okresowe, współpraca z zespołem w organizacji, wytyczanie i realizacja celów, rozwój talentów i kompetencji liderskich, skuteczne przywództwo, efektywna komunikacja, fizjologia efektywności.

Miejsce:

Budynek A 18 IV piętro pok 446
Więcej o pracowniku
  • koordynacja i zarządzanie finansami i administracją Instytutu,
  • reprezentowanie Instytutu w sprawach finansowo - organizacyjnych,
  • koordynacja pracy biura Instytutu, pracowników technicznych i obsługi,
  • monitoring wykorzystania środków finansowych,
  • weryfikacja i akceptacja dokumentów rozliczania środków obrotowych,
  • uczestniczenie w procesach kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem,
  • sprawozdawczość finansowa Instytutu,
  • udział w promocji IIM i kierunku IM,
  • udział w przygotowaniu i obsłudze projektów,
  • kierownik zarządzający, asystent kierownika zarządzającego projektami POIR, CUBR