Kalendarium

June 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

July 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

August 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

October 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

November 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

January 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

February 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

March 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

April 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

May 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

June 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

July 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

August 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

October 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

November 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Inżynierii Powłok i Materiałów Niemetalowych

W zakładzie aktualnie realizowane są projekty:

1. Nowa generacja napełniaczy węglowych do otrzymywania nowoczesnych kompozytów polimerowych. UMO-2012/05/B/ST8/02922 - kierownik projektu: dr hab. inż. Hieronim Szymanowski

2. Cienkie warstwy polimerów ksylilenowych na potrzeby elektroniki organicznej:synteza,struktura oraz właściwości - OPUS, Umowa nr UMO-2012/07/B/ST8/03789- kierownik projektu:dr hab. inż. Maciej Gazicki-Lipman – prof. PŁ

3. Osadzanie powłok ochronnych i dekoracyjnych na bazie renu i jego związków.Umowa nr CuBR/II/NCBR/2015 II Konkurs Wspólnego Przedsięwzięcia CuBR-kierownik projektu:prof. dr hab. inż. Bogdan Wendler

Lider- PŁ, Partnerzy; Pol. Warsz., KGHM CUPRUM sp.z o.o. Centrum Badawczo –Rozwojowe, BOHAMET S.A.

4. Wpływ parametrów plazmy na własciwości powłok optycznych wytwarzanych metodą GIMS, Umowa nr UMO-2014/13/B/ST8/04279- kierownik projektu:prof. dr hab. inż. Maciej Gazicki-Lipman

5. Powłoki (SiO2)x(Si3N4)1-x z gradientem właściwości optycznych nakładane metodą PECVD. Umowa nr UMO-2014/13/B/ST8/04293- kierownik projektu:dr inż. Anna Sobczyk-Guzenda

Kierownik zakładu
dr hab. inż. Szymanowski Hieronim prof. nadzw.

Kontakt:

42 631 30 75
Profesorowie zwyczajni
prof. dr hab. inż. Gazicki-Lipman Maciej

Kontakt:

42 631 30 74
Profesorowie emerytowani
prof. dr hab. Wendler Bogdan

Kontakt:

42 63122 65
Adiunkci
dr hab. inż. Sobczyk - Guzenda Anna

Kontakt:

42 631 30 73
dr inż. Rylski Adam

Kontakt:

42 631 30 51
dr inż. Pawlak Wojciech

Kontakt:

42 631 30 51
dr inż. Makówka Marcin

Kontakt:

42 631 30 59
Doktoranci
mgr inż. Owczarek Sławomir

Kontakt:

42 631 30 59
mgr inż. Laska - Leśniewicz Anna

Kontakt:

42 631 30 59
mgr Janiszewska Kamila

Kontakt:

Doktoranci
mgr inż. Działoszyńska Kamila

Kontakt:

mgr inż. Kuten Dominika

Kontakt:

42 630 30 57
Doktoranci
mgr inż. Nazim Tomasz

Kontakt:

42 631 30 57
mgr inż. Brewka Agnieszka

Kontakt: