Kalendarium

June 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

July 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

August 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

October 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

November 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

January 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

February 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

March 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

April 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

May 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

June 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

July 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

August 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

October 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

November 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Inżynierii Powierzchni i Obróbki Cieplnej

Zakład współpracuje z koncernem SECO/WARWICK, jednym ze światowych liderów w dziedzinie wytwarzania urządzeń do obróbek cieplnych i cieplno-chemicznych stopów metali. W ramach tej współpracy wdrożono w wielu zakładach na świecie technologię nawęglania próżniowego, oferując nowatorskie rozwiązania w budowie i sterowaniu piecami próżniowymi do nawęglania. Ponadto zakład stanowi wsparcie technologiczne dla firmy w zakresie innego rodzaju obróbek cieplnych i cieplno-chemicznych, które to rozwiązania pozwalają na wprowadzenie do przemysłu nowych instalacji obróbkowych.

        W zakładzie opracowano technologię azotonasiarczania gazowego oraz azotowania stali pod obniżonym ciśnieniem. Zostały one wdrożone w wielu zakładach przemysłowych w Polsce. Azotonasiarczanie gazowe wdrożone obecnie w Bełchatowsko Kleszczowskim Parku Przemysłowo Technologicznym umożliwia obróbkę wielkogabarytowych elementów dzięki dużym wymiarom pieca retortowego. Urządzenia parku mają jedyne taki możliwości w Polsce.

         Opracowane w zakładzie technologie obróbki cieplno-chemicznej zostały nagrodzone wieloma medalami i wyróżnieniami na wystawach i targach w kraju i na świecie, między innymi w Brukseli, Genewie, Casablance i Pittsburgu.

        Technologie te ze względu na oryginalne rozwiązania chronione są wieloma krajowymi jak i międzynarodowymi patentami.

        Zakład wykonał wiele analiz i ekspertyz dla przemysłu w zakresie badań materiałów, stanu technologicznego, przyczyn zużycia i zniszczenia elementów maszyn i narzędzi, doboru materiałów oraz obróbek cieplnych i cieplno-chemicznych tych elementów w celu podniesienia ich trwałości i niezawodności, m.in. dla Philips Lighting Polska, Wifama – Prexer, Ferroterm Łódź, Linde Gas Polska, Instytutu Techniki Cieplnej, Mera-Poltik, Fabryki Osprzętu Samochodowego Polmo, Fabryki Osi Napędowych Radomsko, BOT Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów i Elektrowni Bełchatów.

        Jako jedyna jednostka uczelniana w Polsce wykonuje usługi technologiczne w zakresie nawęglania próżniowego, azotowania, azotonasiarczania, obróbki narzędzi w próżni.

Kierownik zakładu
prof. dr hab. inż. Kula Piotr

Kontakt:

42 631 30 31
Profesorowie zwyczajni
prof. dr hab. inż. Klimek Leszek

Kontakt:

42 631 30 46
Profesorowie nadzwyczajni
dr hab. inż. Dybowski Konrad prof. nadzw.

Kontakt:

42 631 30 53
Adiunkci
dr hab. inż. Kołodziejczyk Łukasz

Kontakt:

42 631 30 48
dr inż Atraszkiewicz Radomir

Kontakt:

42 631 30 48
dr inż. Januszewicz Bartłomiej
dr inż. Pietrasik Robert

Kontakt:

42 631 30 47
mgr inż. Rzepkowski Antoni

Kontakt:

42 631 30 50
Inżynieryjno-Techniczni
Raczyński Mieczysław

Kontakt:

42 631 22 84
Gąciarek Mieczysław

Kontakt:

42 631 22 84
Adiunkci
dr inż. Pawęta Sylwester
Doktoranci
mgr inż. Michalska Angelika

Kontakt:

42 631 30 57
mgr inż. Kowalczyk Paulina

Kontakt:

42 631 22 66
mgr inż. Spyrka Monika

Kontakt:

mgr inż. Romaniak Grzegorz

Kontakt:

42 631 30 52