Kalendarium

June 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

July 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

August 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

October 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

November 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

January 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

February 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

March 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

April 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

May 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

June 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

July 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

August 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

October 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

November 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

co i gdzie?

Od 10.2013r. Instytut Inżynierii Materiałowej PŁ mieści się w nowej/starej siedzibie tzn. w nowym gmachu FABRYKI INŻYNIERÓW XXI WIEKU wybudowanym w miejscu starego budynku "Szedów".

Informacja o sprzęcie i możliwościach badawczych Instytutu dostępna jest w menu górnym w dziale nauka, szczególnie zakładkach nauka/aparatura http://iim.p.lodz.pl/aparatura i nauka/pracownie  http://iim.p.lodz.pl/pracownia-nr-1

Nowoczesny gmach Wydziału Mechanicznego ma aż 8 500m2 (ponad 55 000m3 kubatury przestrzennej) powierzchni dydaktycznej i towarzyszącej. Na pięciu kondygnacjach znajdują się m.in.: hala technologiczna, 4 laboratoria pomiarowe, 9 technologicznych oraz 9 dydaktycznych, 5 sal wykładowych, 8 sal seminaryjnych, 26 pracowni dydaktycznych i dydaktyczno-laboratoryjnych, a także 5 pracowni informatycznych.
Budowla powstała na miejscu XIX-wiecznej fabryki włókienniczej Rosenblatta. Dokonano rewitalizacji części starej hali produkcyjnej fabryki, dzięki czemu stała się ona częścią nowego budynku. Całość prac nadzorował  Wojewódzki Konserwator Zabytków.

W trakcie realizacji projektu zastosowano wiele najnowszych rozwiązań technologicznych w zakresie alternatywnych źródeł energii i systemów informatyczno-komunikacyjnych. Zielona energia pozyskiwana będzie m. in. dzięki własnej elektrowni słonecznej, która składa się ze 180 szt. modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 48,6 kWp. Zaawansowane technologicznie Laboratorium Źródeł Odnawialnych stwarza studentom doskonałe warunki do prowadzenia badań w zakresie optymalizacji wykorzystania alternatywnych źródeł energii.

Nowoczesny budynek przeznaczony jest dla studentów kierunków zamawianych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na Wydziale Mechanicznym z siedmiu kierunków kształcenia (z wyjątkiem Zarządzania i Inżyneirii Produkcji) aż sześć znajduje się na liście MNiSW. Należą do nich:
Automatyka i Robotyka,
Energetyka,
Inżynieria Materiałowa,
Mechanika i Budowa Maszyn,
Mechatronika,
Transport.

 

Projekt zrealizowany został w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko XIII Oś Priorytetowa, działanie 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego.