Kalendarium

March 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

April 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

May 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

June 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

July 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

August 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

October 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

November 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

January 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

February 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

March 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

April 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

May 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

June 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

July 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

August 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

October 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

November 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

tak było

26 czerwca 1945 odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Wydziału Mechanicznego PŁ. W pierwszym roku działalności na Wydziale Mechanicznym PŁ powstało 15 Katedr oraz 15 Zakładów. Katedra, od której „wszystko się zaczęło” to Katedra i Zakład Metalurgii, powstała w 1945 r. Organizatorem i pierwszym kierownikiem Katedry był prof. zw. inż. dypl. Ludwik Żarnowski. W roku 1953, po śmierci prof. L. Żarnowskiego, kierownictwo Katedry objęła prof. dr inż. Zofia Wendorff. W związku z rozszerzeniem profilu zadań, w Katedrze Metalurgii – obok zakładu o tej samej nazwie został utworzony w roku 1949 Zakład Metaloznawstwa. Z kolei, w roku 1956, dotychczasowa nazwa Katedry została zmieniona na Katedrę Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej.

W roku 1970, na mocy zarządzenia Min. Oś. i Szkoln. Wyższego z dnia 20 kwietnia 1970 roku w miejsce katedr i zakładów zostały utworzone instytuty jako podstawowe jednostki organizacyjne Wydziału. Instytut Materiałoznawstwa i Technologii Metali, powstały z połączenia dwóch Katedr: Katedry Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej oraz Katedry Technologii Metali –
przemianowano następnie na Instytut Inżynierii Materiałowej i Technik Bezwiórowych. Funkcję Dyrektora pełnił w łatach 1970 -1975 prof. zw. dr inż. Janusz Szreniawski, a następnie prof. dr hab. inż. Zdzisław Haś. W ramach Instytutu działało pięć Zespołów: Materiałoznawstwa, Obróbki Cieplnej, Odlewnictwa, Obróbki Plastycznej oraz Organizacji.

Z biegiem lat ukształtowały się następujące główne kierunki badań i prac naukowych w Instytucie Inżynierii Materiałowej i Technik Bezwiórowych, którego Dyrektorem był prof. dr hab. inż. Piotr Kula:

- inżynieria warstwy wierzchniej – wytwarzanie warstw wierzchnich na elementach maszyn i urządzeń (dla ich uodpornienia na
zacieranie i zużycie) metodami cieplno-chemicznymi i fizyko-chemicznymi;

- doskonalenie stopów, spieków i kompozytów;

- doskonalenie technologii, urządzeń oraz procesów odlewniczych;

- technologia i badania suchych związków smarujących.

 W instytucie działały 4 zespoły dydaktyczne oraz 1 zakład:

1.Zespół Materiałoznawstwa, Spieków i Kompozytów – kierownik dr hab. inż. Jerzy Nowacki, prof. nadzw. PŁ,

2.Zespół Inżynierii Warstwy Wierzchniej – kierownik – prof. dr hab. inż. Zdzisław Haś,

3.Zespół Przeróbki Plastycznej i Spawalnictwa – kierownik – dr inż. Zbigniew Chejchman,

4.Zespół Tworzyw Metalowych – kierownik dr hab. inż. Stanisław Pietrowski,

5.Zakład Odlewnictwa – kierownik – dr hab. inż. Andrzej Jopkiewicz, prof. nadzw. PŁ.


W połowie lat 90-ych XX w. Instytut zmienił nazwę na Instytut Inżynierii Materiałowej, a w jego strukturze działało 5 zakładów i  1 zespół:


        - Zakład Odlewnictwa – kierownik – dr hab. inż. Andrzej Jopkiewicz, prof. nadzw.

        - Zakład Inżynierii Powierzchni i Obróbki Cieplnej – kierownik – prof. dr hab. inż. Piotr Kula

        - Zakład Materiałów Cienkowarstwowych – kierownik – dr hab. Stanisław Mitura prof. nadzw.

        - Zakład Tworzyw Metalowych, Kompozytów i Ceramiki – kierownik – dr hab. inż. Zbigniew Gawroński

        - Zakład Zarządzania, Nauk Ekonomicznych i Prawnych – kierownik – dr hab. inż. Olimpia Kunert

        - Zespół Przeróbki Plastycznej i Spawalnictwa – kierownik – dr inż. Zbigniew Chejchman,

 

Z początkiem nowego stulecia z Zakładu Materiałów Cienkowarstwowych stopniowo wyodrębniły się następujące Zakłady:

Zakład Inżynierii Biomedycznej – kierownik – dr hab.Stanisław Mitura prof. nadzw. – 2001 r.

Zakład Materiałów Niemetalowych – kierownik – dr hab. inż. Maciej Gazicki-Lipman prof. nadzw. – 2002 r.

Zakład Inżynierii Powłok – kierownik – dr hab. Bogdan Wendler prof. nadzw. –2002 r.

 

Obecnie Instytut podzielony jest na sześć zakładów naukowych. Domeną poszczególnych zakładów są określone obszary badawcze inżynierii materiałowej, nauk medycznych i biologicznych. ( więcej np.http://iim.p.lodz.pl/inzynierii-powierzchni--i-obrobki-cieplnej )