Kalendarium

June 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

July 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

August 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

October 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

November 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

January 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

February 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

March 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

April 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

May 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

June 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

July 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

August 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

October 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

November 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Projekty
The type and number of the project
Topic, manager
Duration
 
2013
 
Projekty promotorskie
 
 
Umowa nr UMO-2012/07/N/ST8/03099 PRELUDIUM
Badania oddziaływania generowanych napręzeń wewnętrznych objętościowych i/lub powierzchniowych na wtórne wydzielania Al3Sc,Zr - PRELUDIUM mgr inż. Mariusz Stegliński
18.07.2013-17.07.2016
Projekty własne
 
 
Umowa nr UMO-2012/05/B/ST/02922
Nowa generacja napełniaczy węglowych do otrzymywania nowoczesnych kompozytów polimerowych - OPUS dr hab. inż. Hieronim Szymanowski
05.03.2013-04.03.2013
Umowa nr UMO-2012/07/B/ST8/03789 OPUS 4
Cienkie warstwy polimerów ksylilenowych na potrzeby elektroniki organicznej:synteza,struktura oraz właściwości - OPUS dr hab. inż. Maciej Gazicki-Lipman – prof. PŁ
05.08.2013-04.08.2016
Projekt GRAF-TECH
 
 
Umowa nr GRAF-TECH/NCBR/07//24/2013 GraphRoll
Grafenowy nanokompozyt do rewersyjnego magazynowania wodoru prof. dr hab. inż. Piotr Kula
01.01.2013-31.12.2015
Projekty UE
 
 
POIG 1.3.1 Umowa nr POIG.01.03.01-10-109/12
Opracowanie i wdrożenie technologii redukcji emisji rtęci do atmosfery z procesów spalania węgla PŁ/PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. prof. Szymkowska
01.06.2013-30.05.2015
Projekty międzynarodowe
 
 
Umowa nr ERA-NET
Powłoki węglowe domieszkowane Ag/Si do zastosowań biomedycznych dr inż. Dorota Bociąga
Projekty specjalne
 
 
Umowa nr LIDER
Modified BIOmaterials- MEDicine future dr inż. Dorota Bociąga ( NCBiR)
Granty wydziałowe
 
 
Fundusz Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym PŁ 1 plan 2
dr inż. Emilia Stańczyk-Wołowiec
07.06.2013-31.12.2013
Fundusz Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym PŁ 2 plan 2
dr inż. Anna Sobczyk-Guzenda
07.06.2013-31.12.2013
Fundusz Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym PŁ 3 plan 2
dr inż. Dorota Bociąga
07.06.2013-31.12.2013
Fundusz Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym PŁ 4 plan 2
dr inż. Małgorzata Czerniak-Reczulska
08.07.2013-31.12.2013
Fundusz Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym PŁ 5 plan 2
mgr inż. Katarzyna Oleśko
08.07.2013-31.12.2013
Fundusz Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym PŁ 6 plan 2
mgr inż. Katarzyna Włodarczyk- Kowalska
08.07.2013-31.12.2013
Fundusz Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym PŁ 7 plan 2
mgr inż. Marcin Makówka
08.07.2013-31.12.2013
 
2012
 
Projekty INNOTECH
 
 
Umowa nr INNOTECH-K1/IN1/5/159396/NCBiR/12 MOHEL
Opracowanie i wdrożenie do produkcji urządzeń do wysokowydajnego nawęglania próżniowego z funkcja kontroli naprężeń i odkształceń hartowniczych prof. dr hab. inż. Piotr Kula Konsorcjum: PŁ / SECO WARWICK
01.02.2012-31.01.2015
Umowa nr INNOTECH-K1/IN1/18/156542/NCBiR/12 SIMED
Nowe biokompatybilne, modyfikacja powierzchniowa, warstwy biokompatybilne na bazie węgla dr inż. hab. Piotr Niedzielski, prof. PŁ Konsorcjum: PŁ/ MEDGAL/ IMP
01.04.2012- 31.03.2015
Granty wydziałowe
 
 
Fundusz Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym PŁ 1 plan 2
Określenie gradientu napręzeń w warstwie wierzchniej stopu aluminium poddanego procesowi Shot Peeningu oraz jego wpływ na dynamikę procesu starzenia Dr inż. Łukasz Kaczmarek
04.07.2012-31.12.2012
Fundusz Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym PŁ 2 plan 2
Ocena wpływu modyfikacji plazmo-chemicznej napełniacza w postaci sproszkowanego TiO2 na właściwosci mechaniczne, fizykochemiczne, budowę chemiczną oraz szybkośc fotodegradacji polistyrenu( PS ) Dr inż. Anna Sobczyk- Guzenda
04.07.2012-31.12.2012
Fundusz Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym PŁ 3 plan 2
Badania zjawisk dyfuzyjnych zachodzących w materiale podczas obróbki cieplno-chemicznej ( azotowanie, nawęglanie) oraz możliwości ich modelowania metodami matematyczno-fizycznymi i statystycznymi Dr inż. Emilia Stańczyk-Wołowiec
04.07.2012-31.12.2012
 
2011
 
Projekty własne
 
 
Umowa nr 2695/B/T02/2011/40
Lekkie, przeciwzużyciowe, funkcjonalne materiały gradientowe na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego dr inż. Łukasz Kaczmarek
24.05.2011-23.05.2014
Granty wydziałowe
 
 
Fundusz Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym PŁ 3 plan 22
Opracowanie metod inteligentnego wspomagania komputerowego procesów nawęglania próżniowego prowadzonych w uniwersalnych piecach próżniowych, w aspekcie przyspieszenia budowy warstwy nawęglonej a tym samym skrócenia czasu trwania procesu i poprawy jego efe
08.07.2011-31.12.2011
Fundusz Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym PŁ 2 plan 22
Ocena wpływu dodatków metalicznych na biologiczne właściwości wyrobów medycznych ze szczególnym uwzględnieniem dodatku Si. dr inż. Dorota Bociąga
08.07.2011-31.12.2011
Fundusz Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym PŁ 4 plan 22
Opracowanie nowej technologii wytwarzania materiałów termoelektrycznych na drodze pokrywania metoda rozpylania magnetronowego proszków z materiałów o niskim przewodnictwie cieplnym powłokami z półprzewodnikowych materiałów termoelektrycznych. dr inż. Wojc
08.07.2011-31.12.2011
Fundusz Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym PŁ 1 plan 22
Dobór optymalnych parametrów osadzania warstwy gradientowej SiCNH metodą RF CVD na stopie aluminium pod kątem rozkładu naprężeń własnych i odporności na zużycie poprzez tarcie dr inż. Łukasz Kaczmarek
08.07.2011-31.12.2011
Projekty promotorskie
 
 
Umowa nr UMO-2011/01/N/ST8/05239 PRELUDIUM
Fizykochemiczna i mikrostrukturalna analiza zjawisk oddziaływania atmosfery obróbczej z zabezpieczeniami ochronnymi w procesach nawęglania próżniowego mgr Sylwester Piotr Pawęta
14.12.2011-13.03.2013
 
2009
 
Projekty własne
 
 
N N507 4110 36 Umowa nr 4110/B/T02/2009/36
Opracowanie metodologii podwyższania trwałości odlewniczej formy ciśnieniowej w procesie projektowania zaawansowanymi technikami numerycznymi dr inż. Jacek Sawicki
04.06.2009 -03.06.2012
Projekty promotorskie
 
 
N N508 446236 Umowa nr 4462/B/T02/2009/36
Analiza odmian węgla w materii pozaziemskiej prof. dr hab. Stanisław Feliks Mitura ( mgr inż. Tomasz Jakubowski)
14.05.2009 - 29.09.2010
Projekty międzynarodowe
 
 
ERA-NET-MNT/04/2009 Umowa nr ERA-NET-MNT/04/2009
Inżynieria Biomedyczna, Nowe kompozyty węglowo –hydroksyapatytowe na podłożach metalicznych stosowanych w medycynie – DIAHAP dr inż. Agata Niedzielska
13.02.2009– 12.02.2012
VII PR UE SP1-Cooperation Collaborative project Large-scale integrating project Umowa nr SCP8-GA-2009-234032
POWERtrain for Future Light-duty vehicles – POWERFUL dr hab.n.t. Bogdan Wendler, prof.. PŁ
01.01.2010- 31.12.2013
SPUBY
 
 
1241/7.PR UE/2010/7
Makro-, Mikro- i Nano-aspekty skrawania. MAMINA dr hab.n.t. Bogdan Wendler, prof.. PŁ
01.01.2009-31.08.2012 decyzja wydana 05.02.2010
 
2008
 
Projekty własne
 
 
N N401 227434 Umowa nr 2274/B/P01/2008/34
Badanie zmian w ekspresji białek płytek krwi u osób z przewlekłą niewydolnością nerek prof. dr hab. Bogdan Antoni Walkowiak
25.04.2008- 24.04.2011
N N508 472734 Umowa nr 4727/B/T02/2008/34
Gradientowe warstwy niskotarciowe dla regeneracji części w przemyśle motoryzacyjnym wytwarzane metodami natryskiwania plazmowego prof. dr hab. inż. Piotr Kula
16.05.2008- 15.05.2011
Projekty promotorskie
 
 
N N507 456034 Umowa nr 4560/B/T02/2008/34
Biotolerancja powierzchni materiałów w świetle badań molekularnych-transkryptomiki i proteomiki prof. dr hab. Bogdan Antoni Walkowiak ( mgr inż. Piotr Komorowski)
24.06.2008- 30.12.2009
N N518 362734 Umowa nr 3627/B/T02/2008/34
Projetowanie i wykonanie zindywidualizowanych implantów techniką Rapid Prototyping prof. dr hab. Bogdan Antoni Walkowiak ( lek. Med. Marcin Elgalal)
06.06.2008- 15.10.2009
N N507 457534 Umowa nr 4575/B/T02/2008/34
Powłoki FeCrAlSi osadzane ne stalach ferrytycznych metodą rozpylania magnetronowego dla ochrony przed utlenianiem w warunkach izotermicznych i przy cyklicznych zmianach temperatury w zakresie od temperatury otoczenia do 1173 K dr hab. n.t.. Bogdan Grzegor
30.05.2008- 26.09.2008
Projekty zamawiane
 
 
1/02/WK/P01/2008 Umowa nr 1/02/WK/P01/2008
Opracowanie technologii inżynierii materiałowej, inżynierii powierzchniowej i bioinżynierii dla potrzeb protez serca. Prof.dr hab.n.t.Stanisław F. Mitura
28.08.2008- 31.12.2010
05/WK/PO1/0001/SPB-PSS/2008 Umowa nr 05/WK/PO1/0001/SPB-PSS/2008
Biologiczna ocena nowych biomateriałów opracowanych dla potrzeb konstrukcji i wytwarzania sztucznego serca. prof. dr hab. Bogdan Antoni Walkowiak
18.08.2008- 31.07.2011
Projekty celowe
 
 
Projekty międzynarodowe
 
 
357/ERA-NET/2008 Umowa nr 357/ERA-NET/2008
Nowe multifunkcjonalne nanoproszki węglowe dr n.t. Katarzyna Mitura
22.12.2008- 21.12.2011
169/N-MWN/2008/0 Umowa nr 169/N-MWN/2008/0
Nanostrukturalne materiały węglowe wytwarzane z wykorzystaniem metod CVD- światow sieć w dziedzinie nauki o materiałach. Prof.dr hab.n.t.Stanisław F. Mitura
21.05.2008-20.05.2011
VII PR UE Akcja Marie-Curie Umowa nr 211536
MAMINA-Macro, Micro and Nano Aspects of Machining dr hab. n.t.. Bogdan Grzegorz Wendler - prof. PŁ
02.09.2008-02.09.2012
Projekty UE
 
 
POIG.01.03.01-14-013/08-00 Umowa nr POIG.01.03.01-14-013/08-00
KomCerMet - Kompozyty i Nanokompozyty Ceramiczno-Metalowe dla Przemysłu Lotniczego i Samochodowego. dr hab. n.t.. Bogdan Grzegorz Wendler - prof. PŁ
01.10.2008-30.09.2012
POIG.01.01.02-00-015/08-00 Umowa nr POIG.01.01.02-00-015/08-00
„Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym „ w ramach zadania nr ZB 4 – Opracowanie nowej, prostszej i tańszej przekładni zębatej w miejsce skomplikowanych i drogich przekładni planetarnych – AERONET Prof. dr hab. inż. Piotr Kula
15.12.2008-30.06.2013
 
2007
 
Projekty promotorskie
 
 
N N507 4469 33 Umowa nr 4469/B/T02/2007/33
Hybrydowe warstwy węglowe - wpływ parametrów procesu na właściowości przejściowej warstwy nawęglanej dr hab. inż. Piotr Niedzielski, prof.. PŁ ( mgr inż. Dorota Nowak)
27.11.2007-26.11.2009
N N507 4486 33 Umowa nr 4486/B/T02/2007/33
Wytwarzanie na stopach tytanu hybrydową metodą PVD wielowarstwowych powłok o strukturze MeCxNy/C odpornych na zużycie o charakterze tarcia dr hab. n.t.. Bogdan Grzegorz Wendler - prof. PŁ( mgr inż. Wojciech Pawlak)
29.11.2007-28.10.2008
N507 174 32/1697 Umowa nr 1697/T02/2007/32
Wytwarzanie wielofunkcyjnych warstw gradientowych Me:C prof. dr hab. n.t. Stanisław F. Mitura ( mgr inż. Damian Batory)
20.04.2007-19.10.2008
Projekty zamawiane
 
 
PW-004/ITE/04/2006 Umowa nr PW-004/ITE/04/2006/2/UW-2007
Wytwarzanie nanostrukturalnych warstw kompozytowych na bazie węgla do mechanicznej obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych dr hab. inż. Piotr Niedzielski,prof.. PŁ
14.02.2007-31.12.2008
PW-004/ITE/04/2006 Umowa nr PW-004/ITE/04/2006/4/UW-2007
Opracowanie technologii wytwarzanua warstw kompozytowych MeC na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego Prof.dr hab.n.t.Stanisław F. Mitura
14.02.2007-31.12.2008
PW-004/ITE/07/2006 Umowa nr PW-004/07/2006/7/UW-2006
Opracowanie podstaw teoretycznych i technologicznych wegloazotowania pod obnizonym ciśnieniem z wykorzystaniem metody wielosegmentowej. prof.dr hab.inż. Piotr Kula
01.01.2007-31.12.2008
PBZ-MNiSW-01/I/2007 Umowa nr PBZ-1/88 G.zam./2007
Opracowanie podstaw teoretycznych technologii kreowania warstw o założonej strukturze i właściwościach, uzyskiwanych na stopach Fe z wykorzystaniem nisociśnieniowych procesów wzbogacania w węgiel i azot. prof.dr hab.inż. Piotr Kula
28.12.2007-30.10.2010 przedłużony aneksem do 31.12.2010r
Projekty celowe
 
 
6 ZR9 2006/C/06787 Umowa nr 03902/C.ZR9-6/2007
Opracowanie i wdrożenie technologii obróbki cieplnej i cieplnochemicznej i powierzchniowej dla regeneracji części zamiennych prof.dr hab.inż. Piotr Kula
14.02.2007- 31.12.2009
 
2005
 
Projekty własne
 
 
3 T08C 031 28 Umowa nr 1012/T08/2005/28
Materiały rewersyjne magazynujące wodór dla zastosowań w procesie gazowego hartowania pod wysokim ciśnieniem. prof.dr hab.inż. Piotr Kula
23.03.2005-22.09.2007
3 T08C 061 29 Umowa nr 1210/T08/2005/29
Naprężenia własne w warstwach nanokrystalicznego diamentu wytwarzanych na implantach medycznych
29.11.2005-28.05.2008
3 T08E 108 29 Umowa nr 1271/T08/2005/29
Cienkowarstwowe filtry optyczne nakładane na folie polimerowe dr hab. inż. Maciej Gazicki-Lipman, prof. PŁ
02.12.2005- 01.12.2008
Projekty promotorskie
 
 
3 T08C 016 28 Umowa nr 1006/T08/2005/28
Wielowarstwowe tlenkowe powłoki żaroodporne wytwarzane metodą sol-gel. prof. dr hab. inż. Zbigniew Gawroński ( mgr inż. Sebastian Miszczak)
30.03.2005-29.03.2006
Projekty zamawiane
 
 
PW-004/ITE/04/2005PW-004 Umowa nr PW-004/04/2005/2/UW-2005
Opracowanie technologii wytwarzania warstw dyfuzyjnych na stopach tytanu o wysokich właściwościach wytrzymałościowych i odporności na zmęczenie stykowe pod kątem zastosowania w urządzeniach mechanicznych nowej generacji. prof.dr hab.inż. Piotr Kula
01.10.2005-29.09.2007
PW-004/ITE/04/2004PW-004 Umowa nr PW-004/04/2004/9/UW-2005
Opracowanie podstaw technologii dla wytwarzania warstw nawęglanych próżniowo o wysokiej wytrzymałości zmęczeniowej. prof.dr hab.inż. Piotr Kula
24.04.2005- 31.01.2007
PW-004/ITE/04/2004PW-004 Umowa nr PW-004/04/2004/3/UW-2005
Technologia syntezy ultrananokrystalicznego diamentu z udziałem plazmy MW/RF. prof. dr hab. n.t. Stanisław F. Mitura
24.04.2005- 31.01.2007
PBZ-MIN-012/T08/03 Umowa nr K 113/T08/2005
Kompozytowe warstwy ceramiczne: warstwa węglowa/hydroksyapatyt dr inż. Agata Niedzielska
22.08.2005-21.08.2008
 
2004
 
Projekty własne
 
 
3 T08C 050 26 Umowa nr 0876/T08/2004/26 876
Opracowanie i przygotowanie do wykorzystania w przedsiębiorstwach małej i średniej wielkości technologii zwiększenia trwałości elementów silnie obciążonych, regenerowanych lub odtwarzanych dr inż. Leszek Klimek
26.04.2004- 25.10.2006
3 T08C 061 27 Umowa nr 1046/T08/2004/27
Powłoki nanokrystalicznego diamentu na narzędzia do obróbki metali kolorowych. dr hab. inż. Piotr Niedzielski, prof. PŁ
17.11.2004- 16.11.2007
Projekty promotorskie
 
 
3 T08C 063 27 1047
Powłoki z faz międzymetalicznych na osnowie T-TiAl dla ochrony stopów tytanu przed utlenieniem w wysokich temperaturach. dr hab. inż. Bogdan Wendler, prof. PŁ ( mgr inż Łukasz Kaczmarek)
07.09.2004-06.12.2005
3 T08C 042 26 872
Optymalizacja technologicznej warstwy wierzchniej dla zastosowań w warunkach cyklicznych obciązeń cieplnych. dr hab. inż. Zbigniew Gawroński, prof. PŁ ( mgr inż. Rafał Łukasiewicz)
15.03.2004-14.09.2005
3 T08C 068 26 885
Wytwarzanie warstw węglowych na stopach magnezu metoda PACVD Prof .dr hab. Stanisław Mitura ( mgr inż. Marcin Gołąbczak)
22.04.2004-21.08.2005
3 T08C 056 27 Umowa nr 1044/T08/2004/27
Modyfikacja warstw NCD dla zastosowań w medycynie . prof. dr hab. Bogdan Antoni Walkowiak (mgr inż. Marta Pirek)
17.11.2004-16.03.2006
Projekty zamawiane
 
 
PBZ-KBN-100/T08/2003 Umowa nr PBZ-100/7/2004
Projektowanie i wytwarzanie funkcjonalnych materiałów gradientowych. prof.dr hab.inż. Piotr Kula
29.10.2004-28.10.2007
Projekty celowe
 
 
6 T08 2003 C/06270 Umowa nr 3489/C.T08-6/2004
Opracowanie procesu hartowania w azocie wraz z opracowaniem i uruchomieniem produkcji urządzeń do realizacji tego procesu. prof.dr hab.inż. Piotr Kula
01.06.2004-31.12.2006
 
2003
 
Projekty własne
 
 
4 T08C 031 25 Umowa nr 0969/T08/2003/25 969
Kształtowanie właściwości kompozytu metalowo-ceramicznego poprzez sterowanie oddziaływaniem międzyfazowym na przykładzie Ti-6Al-4V/Ti(Cx,Ny) dr hab. inż. Bogdan Wendler, prof. PŁ
15.10.2003- 14.01.2006
Projekty promotorskie
 
 
4 T08C 064 25 977
Wyznaczanie efektywnego współczynnika dyfuzji węgla w stalach dla potrzeb sterowania procesem nawęglania próżniowego. Prof. dr hab. inż. Piotr Kula (mgr inż. Konrad Dybowski)
27.10.2003-26.09.2005
Projekty międzynarodowe
 
 
GMA1-2002-72123 Umowa nr G5MA-CT-2002-04050 405
Projekt Unii Europejskiej (5PR, III Program Tematyczny) G5MA – CT – 2002 – 04050 – Centrum Doskonałości NANODIAM; “New technologies for medical application: studying and production of carbon surfaces allowing for controllable bioactivity” Nowe technologie
31.01.2003-30.01.2006
 
2002
 
Projekty własne
 
 
4 T08C 046 23 604
Synergizm obróbki cieplno-chemicznej i ubytkowej w kształtowaniu wytrzymałości zmęczeniowej elementów maszyn. dr hab. inż. Zbigniew Gawroński, prof. PŁ
05.11.2002-04.05.2005
4 T08E 049 23 637
Modyfikacja skrobi za pomocą plazmy niskotemperaturowej w reaktorze ze złożem fluidalnym dr inż. Hieronim Szymanowski
05.11.2002-04.11.2005
Projekty zamawiane
 
 
09/PBZ-KBN-082/T08/2002 82
Kontrolowana modyfikacja powierzchni metalicznych za pomocą jonów. prof .dr hab. Stanisław Mitura
20.12.2002-19.09.2005
Projekty celowe
 
 
6 T08 0103 2002 CC/0578 3241 PC
Wdrożenie systemu komputerowego wspomagania konstrukcji technologii formy do ciśnieniowego odlewania aluminium wraz z procedurami zapewnienia jakości. prof. dr hab. inż. Piotr Kula
01.11.2002-30.06.2005