Kalendarium

June 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

July 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

August 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

October 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

November 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

January 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

February 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

March 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

April 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

May 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

June 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

July 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

August 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

October 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

November 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nagrody
2013-10-21
Nagroda Łódzkie Eureka dla naukowców z PŁ

Podczas otwarcia XI Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki wręczono statuetki „Łódzkie Eureka" przyznawane za osiągnięcia w różnych dziedzinach wiedzy nagrodzone lub wyróżnione w kraju lub za granicą. Wśród laureatów tej nagrody są dwa zespoły naukowców z Politechniki Łódzkiej.Statuetkę otrzymał zespół z Zakładu Inżynierii Powłok kierowany przez dr. hab. Bogdana G. Wendlera, prof PŁ w składzie:dr inż. Adam Rylski, dr inż. Wojciech Pawlak, mgr inż. Ivan Progalsky, mgr inż. Katarzyna Włodarczyk, mgr inż. Marcin Makówka i mgr inż. Piotr Nolbrzak.W ten sposób nagrodzono opracowanie „supertwardych nanokompozytowych powłok osadzanych nową impulsową metodą rozpylania magnetronowego".

2013-10-21
Laureat Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego w kategorii „Wynalazek w dziedzinie produktu i technologii”

Zespół Profesora Piotra Kuli z Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej otrzymał prestiżową nagrodę za opracowanie „Technologii nawęglania wyrobów stalowych przy obniżonym ciśnieniu wraz z metodą komputerowego projektowania parametrów warstwy nawęglanej”. Technologia ta jest szeroko stosowana w takich dziedzinach przemysłu jak: lotnictwo, motoryzacja, energetyka i przemysł narzędziowy. W skali globalnej uzyskany poziom kompleksowości rozwiązania jest unikalny i skutecznie konkuruje na rynku światowym w grupie czterech wiodących firm produkujących urządzenia do obróbki cieplnochemicznej.Laureaci wierzą, że otrzymana nagroda przyczyni się do jeszcze większego zainteresowania studiami inżynierskimi głównie na Wydziale Mechanicznym, Politechniki Łódzkiej m.in. na kierunku Inżynieria Materiałowa. Prowadzona analiza światowego rynku pracy w szczególności polskiego dowodzi, że istnieje silna potrzeba wypełnienia pogłębiającej się luki wakatów na inżynierskim rynku pracy.