Kalendarium

May 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

June 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

July 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

August 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

October 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

November 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

January 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

February 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

March 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

April 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

May 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

June 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

July 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

August 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

October 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

November 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Inżynierii Powłok i Materiałów Niemetalowych

Zakład współpracuje z koncernem SECO/WARWICK, jednym ze światowych liderów w dziedzinie wytwarzania urządzeń do obróbek cieplnych i cieplno-chemicznych stopów metali. W ramach tej współpracy wdrożono w wielu zakładach na świecie technologię nawęglania próżniowego, oferując nowatorskie rozwiązania w budowie i sterowaniu piecami próżniowymi do nawęglania. Ponadto zakład stanowi wsparcie technologiczne dla firmy w zakresie innego rodzaju obróbek cieplnych i cieplno-chemicznych, które to rozwiązania pozwalają na wprowadzenie do przemysłu nowych instalacji obróbkowych.

W zakładzie opracowano technologię azotonasiarczania gazowego oraz azotowania stali pod obniżonym ciśnieniem. Zostały one wdrożone w wielu zakładach przemysłowych w Polsce. Azotonasiarczanie gazowe wdrożone obecnie w Bełchatowsko Kleszczowskim Parku Przemysłowo Technologicznym umożliwia obróbkę wielkogabarytowych elementów dzięki dużym wymiarom pieca retortowego. Urządzenia parku mają jedyne taki możliwości w Polsce.

Opracowane w zakładzie technologie obróbki cieplno-chemicznej zostały nagrodzone wieloma medalami i wyróżnieniami na wystawach i targach w kraju i na świecie, między innymi w Brukseli, Genewie, Casablance i Pittsburgu.

Technologie te ze względu na oryginalne rozwiązania chronione są wieloma krajowymi jak i międzynarodowymi patentami.

Zakład wykonał wiele analiz i ekspertyz dla przemysłu w zakresie badań materiałów, stanu technologicznego, przyczyn zużycia i zniszczenia elementów maszyn i narzędzi, doboru materiałów oraz obróbek cieplnych i cieplno-chemicznych tych elementów w celu podniesienia ich trwałości i niezawodności, m.in. dla Philips Lighting Polska, Wifama – Prexer, Ferroterm Łódź, Linde Gas Polska, Instytutu Techniki Cieplnej, Mera-Poltik, Fabryki Osprzętu Samochodowego Polmo, Fabryki Osi Napędowych Radomsko, BOT Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów i Elektrowni Bełchatów.

Jako jedyna jednostka uczelniana w Polsce wykonuje usługi technologiczne w zakresie nawęglania próżniowego, azotowania, azotonasiarczania, obróbki narzędzi w próżni.

Kierownik zakładu
dr hab. inż. Szymanowski Hieronim

Contact details:

numer telefonu
numer faksu
Profesorowie nadzwyczajni
prof. dr hab. inż. Gazicki-Lipman Maciej

Contact details:

prof. dr hab. Wendler Bogdan

Contact details:

Adiunkci
dr inż. Rylski Adam

Contact details:

dr inż. Sobczyk - Guzenda Anna

Contact details:

Doktoranci
mgr inż. Kowalski Jacek

Contact details:

Adiunkci
dr inż. Pawlak Wojciech

Contact details:

Doktoranci
mgr inż. Nosal Andrzej

Contact details:

mgr inż. Wojciechowski Jan

Contact details:

mgr inż. Zydorczyk Anna

Contact details: