Kalendarium

May 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

June 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

July 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

August 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

October 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

November 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

January 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

February 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

March 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

April 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

May 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

June 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

July 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

August 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

October 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

November 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Awanse naukowe
 
Doktoraty
 
 
 
Name, surname
Topic
Date
Specialty
Guardian
Łukasz Kołodziejczyk
Modelowanie matematyczne procesu nawęglania próżniowego
26.09.2003
Inżynieria materiałowa
P.Kula
Marek Górecki
Studium utwardzania powierzchniowego głębokich otworów metodą nawęglania próżniowego
26.09.2003
Inżynieria materiałowa
P.Kula
Cezary Rapiejko
Konstrukcja i optymalizacja urządzenia do syntezy cienkich warstw germanowo-krzemowo-węglowych
26.09.2003
Inżynieria materiałowa
M.Gazicki-Lipman
Adam Krasiński
Regeneracja części maszyn i urządzeń poprzez napawanie niskowęglową stalą niskostopową wraz z obróbką cieplno-chemiczną po napawaniu
26.09.2003
Inżynieria materiałowa
P.Kula
Jacek Sawicki
Optymalizacja technologicznej warstwy wierzchniej dla zastosowań w warunkach cyklicznych obciążeń stykowych
21.11.2003
Budowa i eksploatacja maszyn
Z.Gawroński
Jacek Grabarczyk
Technologia wytwarzania warstw węglowych na węglikach spiekanych
21.11.2003
Inżynieria materiałowa
S.Mitura
Katarzyna Mitura
Bioaktywność diamentu
21.11.2003
Inżynieria materiałowa
S.Mitura
Andrzej Masiarek
Patents as a source of information and a stimulator of innovation In selected proces sof surfach engineering
17.12.2004
Inżynieria materiałowa
P.Kula
Tomasz Liśkiewicz
Hard coatings durability dunder Fetting wear
25.06.2004
Inżynieria materiałowa
B.Wendler
Radomir Atraszkiewicz
Analiza twardości granicznej warstw nawęglonych po hartowaniu w gazach pod wysokim ciśnieniem
25.11.2005
Inżynieria materiałowa
P.Kula
Konrad Dybowski
Wyznaczenie efektywnego współczynnika dyfuzji węgla w stalach dla potrzeb sterowania procesem nawęglania próżniowego
30.09.2005
Inżynieria materiałowa
P.Kula
Witold Kaczorowski
Warstwy węglowe wytwarzane w plazmie dwuczęstotliwościowej
24.06.2005
Inżynieria materiałowa
S.Mitura
Marcin Gołąbczak
Wytwarzanie warstw węglowych na stopach magnezu metodą PACVD
30.09.2005
Inżynieria materiałowa
S.Mitura
Mariusz Kaczmarek
Zastosowanie procesów plazmochemicznej modyfikacji powierzchni materiałów będących w wysokim stopniu rozdrobnienia do wytwarzania biodegradowalnych opakowań
30.09.2005
Inżynieria materiałowa
M.Gazicki-Lipman
Marta Kamińska
Modyfikacja warstw nanokrystalicznego diamentu (NCD) dla zastosowań w medycynie
24.11.2006
Inżynieria materiałowa
B.Walkowiak
Łukasz Kaczmarek
Powłoki z faz międzymetalicznych na osnowie Y-TiAl dla ochrony stopów tytanu przed utlenieniem w wysokich temperaturach
17.02.2006
Inżynieria materiałowa
B.Wendler
Rafał Łukasiewicz
Dobór technologicznej warstwy wierzchniej dla zastosowań w warunkach cyklicznych obciążeń cieplnych
17.02.2006
Inżynieria materiałowa
Z.Gawroński
Sebastian Miszczak
Wielowarstwowe tlenkowe powłoki żaroodporne wytwarzane metodą sol-gel
22.09.2006
Inżynieria materiałowa
Z.Gawroński
Dorota Bociąga
Powłoki węglowe na jubilerskie tworzywa metaliczne
14.12.2007
Inżynieria materiałowa
S.Mitura
Anna Sobczyk Guzenda
Cienkie warstwy dwutlenku tytanu (TiO2) o właściwościach fotokatalitycznych
23.11.2007
Inżynieria materiałowa
M.Gazicki-Lipman
Dorota Przybyszewska-Doroś
Oddziaływanie płynów ustrojowych ze sztucznymi materiałami przewidzianymi na implanty
22.02.2008
Inżynieria materiałowa
B.Walkowiak
Marcin Jachowicz
Powłoki ochronne na bazie kowalentnych związków krzemu
26.102007
Inżynieria materiałowa
B.Wendler
Adam Rzepkowski
Studium utwardzania powierzchniowego stali 17-4 PH metodą azotowania próżniowego z wcześniejszą aktywacją powierzchni
22.02.2007
Inżynieria materiałowa
Z.Gawroński
Sun Bin
Oxidation resistant coatings on X6Cr17 ferritic ss stell
26.09.2008
Inżynieria materiałowa
B.Wendler
Jakub Gawroński
Wytwarzanie kompozytowych warstw C/HAp na potrzeby medycyny
26.09.2008
Inżynieria materiałowa
S.Mitura
Małgorzata Czerniak-Reczulska
Ocena właściwości fizykochemicznych i biologicznych nano- i mikroproszków: węglowych i srebra
30.05.2008
Inżynieria materiałowa
P.Niedzielski
Adam Rylski
Wpływ struktury pierwotnej na właściwości mechaniczne siluminów podeutektycznych AlSiMg odlewanych metodą półciągłą
27.06.2008
Inżynieria materiałowa
Z.Gawroński
Damian Batory
Badanie biofilmu bakteryjnego na powierzchniach biomateriałów
27.06.2008
Inżynieria materiałowa
B.Walkowiak
Jerzy Cieślik
Wykorzystanie wodorków metali w urządzeniu do hartowania z zamkniętym obiegiem atmosfery oziębiającej
30.05.2008
Inżynieria materiałowa
P.Kula
Michał Korecki
Teoretyczne i eksperymentalne metody wspomagania uniwersalnych, jednokomorowych pieców próżniowych
27.06.2008
Inżynieria materiałowa
P.Kula
Andrzej Malasiński
Modernizacja procesów obrobki cieplnej kół zębatych po nawęglaniu azowych
18.12.2009
Inżynieria materiałowa
Z.Gawroński
Emilia Wołowiec
Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w rozwoju i technicznej realizacji procesów inżynierii powierzchni
18.12.2009
Inżynieria materiałowa
P.Kula
Dorota Nowak
Hybrydowe warstwy węglowe-wpływ parametrów procesu na właściwości przejściowej warstwy nawęglanej
20.11.2009
Inżynieria materiałowa
P.Niedzielski
Wojciech Pawlak
Wytwarzanie na stopie tytanu Ti6Al4V hybrydową metodą PVD wielowarstwowych powłok o strukturze MeCxNy/C odpornych na zuzycie o charakterze tarcia
25.09.2009
Inżynieria materiałowa
B.Wendler
Marcin Elgalal
Projektowanie i wykonanie zindywidualizowanych implantów technika Rapid Prototyping
25.06.2010
Inżynieria materiałowa
B.Walkowiak
Piotr Komorowski
Biotolerancja powierzchni materiałów w świetle badań molekularnych-transkryptomiki i proteomiki
17.12.2010
Inżynieria materiałowa
B.Walkowiak
Tomasz Jakubowski
Analiza odmian węgla w materii pozaziemskiej
25.02.2011
Inżynieria materiałowa
S.Mitura
Marcin Michalak
Modernizacja procesów obróbki cieplnej wybranych części maszyn w Zakładach WSK PZL Kalisz S.A.
17.06.2011
Inżynieria materiałowa
Z.Gawroński
Mirella Batory
Analiza proszków węglowych dla przemyslu farmaceutyczno-kosmetycznego
23.09.2011
Inżynieria materiałowa
P.Niedzielski
Zbigniew Rożek
Nanokompozyt węglowo-polimerowy na bazie nanowłókniny wytwarzanej metodą Nanospider
29.06.2011
Inżynieria materiałowa
P.Niedzielski
Mateusz Fijałkowski
Diamentowy mikrochip elektroforetycxny chłodzony ogniwem Peltiera
29.06.2012
Inżynieria materiałowa
S.Mitura
Michał Krasowski
Niskociśnieniowe nawęglanie stali wspomagane azotem
25.05.2012
Inżynieria materiałowa
P.Kula
Kinga Adach
Chemiczna modyfikacja nanoproszków diamentowych wytwarzanych metodą detonacyjną
13.09.2013
Inżynieria materiałowa
P.Niedzielski
Przemysław Siedlaczek
Numerycznie wspomagana metoda prognozowania trwałości zmęczeniowej z uwzględnieniem gradientu naprężeń własnych
07.05.2013
Mechanika / inżynieria materiałowa
T.Kubiak, J.Sawicki
 
Habilitacje
 
 
Name, surname
Topic
Date
Specialty
Piotr Niedzielski
Warstwy węglowe na narzędziach skrawających „-rozprawa habilitacyjna 2005
08.12.2006 Dr hab.
Budowa i eksploatacja maszyn, Inżynieria materiałowa/ Inżynieria warstwy wierzchniej, synteza cienkich warstw
Leszek Klimek
Wykorzystanie nowoczesnych metod inżynierii materiałowej w badaniach biomedycznych – rozprawa habilitacyjna 2005 Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Wojskowo-Lekarski
28.11.2006
Inżynieria materiałowa, biologia medyczna/ Inżynieria warstwy wierzchniej, inżynieria biomedyczna
Zbigniew Gawroński
Wpływ stanu naprężeń własnych w warstwach azotowanych na zużycie o charakterze zmęczenia stykowego
29.11.1999
Budowa i eksploatacja maszyn, Inżynieria materiałowa/ Inżynieria warstwy wierzchniej, materiałoznawstwo, trybologia
Hieronim Szymanowski
Plazmochemiczne nanoszenie powłok tlenków metali przejściowych, ich właściwości fizyko-chemiczne i zastosowanie optyczne”-rozprawa habilitacyjna -2008
30.10.2009 Dr hab.
Nauki chemiczne, technologia chemiczna, Inżynieria materiałowa/ Chemia i technologia polimerów, inżynieria warstwy wierzchniej, synteza cienkich powłok
Mariusz Dudek
Wielofunkcyjne cienkie warstwy wytwarzane w magnetronowym reaktorze plazmochemicznym – rozprawa habilitacyjna -2010
16.09.2011 dr hab.
Budowa i eksploatacja maszyn, Inżynieria materiałowa/ Inżynieria powierzchni
Jacek Grabarczyk
Podstawy syntezy biowarstw węglowych w skali przemysłowej dla chirurgii kostnej”-rozprawa habilitacyjna 2012
22.02.2013 Dr hab.
Inżynieria materiałowa/ Inżynieria powierzchni, inżynieria biomedyczna
Jacek Sawicki
Modelowanie układów wielofazowych w zagadnieniach inżynierii materiałowej” – rozprawa habilitacyjna 2012
15.03.2013 Dr hab
Budowa i eksploatacja maszyn, Inżynieria materiałowa/ Inżynieria warstwy wierzchniej, modelowanie numeryczne
 
Profesury
 
 
 
Name, surname
Topic
Topic
Position
Specialty
Piotr Kula
Inżynieria powierzchni - monografia
Profesor
Profesor zwyczajny 01.03.2004
Inżynieria materiałowa
Stanisław Mitura
profesor
Profesor zwyczajny 01.03.2004
Inżynieria materiałowa
Leszek Klimek
„Wykorzystanie nowoczesnych metod inżynierii materiałowej w badaniach biomedycznych” – rozprawa habilitacyjna 2005 Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Wojskowo-Lekarski
Dr hab.
Prof.nadzw PŁ 1.10.2010
Nauki medyczne w zakresie biologii medycznej Inżynieria materiałowa
Bogdan Walkowiak
Techniki chropatografii cieczowej-przykłady zastosowań - ISBN 83-87228-40-0 Wydawnictwo MORPOL Lublin
profesor
Profesor zwyczajny 01.10.2007
Nauki medyczne w zakresie biologii medycznej
Zbigniew Gawroński
Wpływ stanu naprężeń własnych w warstwach azotowanych na zużycie o charakterze zmęczenia stykowego – rozprawa habilitacyjna
profesor
Profesor zwyczajny 01.06.2010
Inżynieria materiałowa
Maciej Gazicki Lipman
Polimery ksylilenowe-niezwykłe tworzywa wielkocząsteczkowe –monografia 2007
profesor
Profesor zwyczajny 03.12.2012
Inżynieria materiałowa
Hieronim Szymanowski
„Plazmochemiczne nanoszenie powłok tlenków metali przejściowych, ich właściwości fizyko-chemiczne i zastosowanie optyczne”-rozprawa habilitacyjna -2008
Dr hab.
Profesor nadzwyczajny PŁ 01.06.2012
Inżynieria materiałowa
Mariusz Dudek
Wielofunkcyjne cienkie warstwy wytwarzane w magnetronowym reaktorze plazmochemicznym – rozprawa habilitacyjna -2010
Dr hab.
Adiunkt 16.09.2011
Inżynieria materiałowa
Bogdan Wendler
Functional coatings by CVD and PVD methods -monografia 2011
profesor
Professor nadzwyczajny 30.09.2013
Inżynieria materiałowa
Piotr Niedzielski
„Warstwy węglowe na narzędziach skrawających „-rozprawa habilitacyjna 2005 „Wytwarzanie i zastosowanie proszków diamentowych” –monografia - 2011
profesor
Profesor nadzwyczajny 03.07.2012
Inżynieria materiałowa
Jacek Grabaczyk
“Podstawy syntezy biowarstw węglowych w skali przemysłowej dla chirurgii kostnej”-rozprawa habilitacyjna 2012
Dr hab.
Adiunkt 22.02.2013
Inżynieria materiałowa
Jacek Sawicki
„Modelowanie układów wielofazowych w zagadnieniach inżynierii materiałowej” – rozprawa habilitacyjna 2012
Dr hab.
Adiunkt 15.03.2013
Inżynieria materiałowa