Kalendarium

May 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

June 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

July 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

August 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

October 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

November 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

January 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

February 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

March 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

April 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

May 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

June 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

July 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

August 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

October 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

November 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2012-08-25
Kursy e-learningowe

Szanowni Państwo, 

Biblioteka PŁ uruchomiła dwa kursy e-learningowe, które powinny wspomóc Państwa w trakcie przygotowywania analizy dorobku naukowego, a także w codziennej pracy dydaktycznej i badawczo-naukowej. 

Pierwszy z nich Analiza bibliometryczna dorobku naukowego występujący pod skróconą nazwą Bibliometria adresowany jest do doktorantów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych. Celem kursu jest przedstawienie metod i narzędzi wykorzystywanych do analizy cytowań publikacji na podstawie baz: Web of Science i Scopus oraz oznaczania indeksu Hirscha, ustalenia wskaźnika Impact Factor i kwartylu, punktacji MNiSW oraz listy filadelfijskiej dla publikacji , które ukazały się w czasopismach naukowych. 

Drugi kurs - Metodologia i narzędzia do wyszukiwania literatury polskiej i zagranicznej wspierającej proces dydaktyczny i badania naukowe występujący pod skróconą nazwą Literatura naukowa adresowany jest do studentów, doktorantów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych. Jego celem jest przekazanie w przystępny sposób informacji nt. literatury dostępnej online, możliwości wyszukiwania i korzystania z materiałów naukowych indeksowanych w ogólnodostępnych i zakupionych przez Bibliotekę PŁ elektronicznych źródłach pełnotekstowych, abstraktowych i faktograficznych. Dodatkowo w kursie zaprezentowane zostały narzędzia do tworzenia bibliografii załącznikowej i przypisów , wspomagające gromadzenie danych bibliograficznych i zarządzanie nimi.

Z kursu mogą Państwo korzystać podczas zajęć dydaktycznych. Uprzejmie proszę polecać go także studentom i doktorantom PŁ. 

Kursy znajdują się na platformie WIKAMP ( http://edu.p.lodz.pl/ ) - po wybraniu kursu wystarczy zalogować się tak jak do poczty politechnicznej. Z materiałów dydaktycznych można korzystać w dowolnym czasie, bez ograniczeń, bez rygoru terminowego rozpoczęcia i zakończenia kursów. Proszę traktować je jako materiał szkoleniowy, z którego można w dowolnej chwili skorzystać. 

Szczegółowe informacje znajdują się we wstępie do każdego kursu. dr Iwona Sójkowska- kustosz dyplomowany 
Kierownik Oddziału Informacji Naukowej 
Biblioteka Politechniki Łódzkiej