Kalendarium

May 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

June 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

July 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

August 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

October 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

November 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

January 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

February 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

March 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

April 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

May 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

June 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

July 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

August 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

October 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

November 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2013-01-04
Bezpłatne szkolenie

Szanowny Pracowniku naukowy! 
Zostań Ekspertem ds. projektów badawczo – rozwojowych ! 
Zapraszamy wszystkich pracowników naukowych z terenu woj. łódzkiego (ze szkół wyższych, instytutów badawczych, instytutów naukowych PAN, konsorcjów naukowych – z wyłączeniem przedsiębiorstw) na BEZPŁATNE SZKOLENIE (126 h, 18 spotkań w soboty i niedziele 9.00-15.30)luty 2013 r. – maj 2013 r.

w ramach organizowanego przez Spółkę InBIT projektu: „Kreatorzy innowacji”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM:
1. Ochrona własności intelektualnej – 21 godz.
2. Pozyskiwanie funduszy na działalność badawczą – 21 godz.
3. Komercjalizacja wyników badań (zajęcia w języku angielskim) – 35 godz.
4. Metodyki zarządzania projektami – 14 godz.
5. Zarządzanie ryzykiem w projekcie badawczym – 14 godz.
6. Marketing i promocja wiedzy – 21 godz.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zapewniamy materiały szkoleniowe – komplet materiałów piśmienniczych, pendrive, zestaw literatury fachowej, wyżywienie, podczas warsztatów w centrach wiedzy: nocleg, zwrot kosztów dojazdu oraz posiłek. Zgłoszenia wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie projektu: www.kreatorzy.inbit.pl należy nadsyłać do 3 lutego 2013 roku na: akos@inbit.pl lub lodz@inbit.pl bądź dostarczyć osobiście do Biura regionalnego: ul. Nawrot 114, 90-029 Łódź, pokój nr 15. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione telefonicznie bądź e-mailowo.
Liczba miejsc- OGRANICZONA.
Szczegółowe informacje na stronie: 
www.kreatorzy.inbit.pl http://www.inbit.pl/kreatorzy/kreatorzy_lodz.html
lub pod numerem telefonu: 42 235 13 27