Kalendarium

November 2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

January 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

February 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

March 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

April 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

May 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

June 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

July 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

August 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

October 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

November 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

dr hab.inż. Batory Damian

Kontakt:

42 631 30 69

Godziny dyżurów:


Środa 14-15, czwartek 10-11, pok 228, bud A18

Miejsce:

Budynek A18 piętro IV pok 228 pok II
Więcej o pracowniku

Rozdziały w monografiach:

1.M. Cłapa, D.Batory, Opracowanie podstaw technologii nanoszenia warstwy przejściowej umożliwiającej osadzenie amorficznej powłoki węglowej na utwardzonej dyfuzyjnie warstwie wierzchniej, Projektowanie i wytwarzanie funkcjonalnych materiałów
gradientowych, PAN, Kraków 2007, 217 – 222

2.S. Mitura, W.Kaczorowski, D. Batory, P. Niedzielski, praca pod redakcją R. Kustosz, M.Gonsior, A. Jarosz: Technologie inżynierii materiałowej i technologie metrologiczne dla potrzeb polskich protez serca, rozdział: Technologie wytwarzania powłok na bazie węgla dla potrzeb modyfikacji powierzchni poliuretanowych wykorzystywanych w budowie sztucznego serca, Epigraf s.c. Jan Kalnik, Teresa Kalnik (ISBN 978-83-63310-04-2), 2012, 16, 63-78

3.D. Batory,Rozdział 2 „Generalna klasyfikacja materiałów i procesów ich przetwarzania”, Rozdział 3 „Strategia doboru materiału”, Inżynieria Materiałowa Tom 1, Łódź, 2011, Tłumaczenie z oryginału: Michael Ashby, Hugh Shercliff, David Cebon,
Materials Engineering, science, procesing and design 2nd Edition, 2007, 2010 Elsevier Ltd. ISBN 978-1-85617-895-2

Publikacje z grupy B wykazu czasopism naukowych:

1.D. Batory, M.Cłapa, S. Mitura, Warstwy gradientowe Ti:C wytwarzane w plazmie RF PACVD z
udziałem rozpylania magnetronowego, Inżynieria Materiałowa, 2006, 5, 868 – 870, MNiSW – 7
2.M. Cłapa, D. Batory, Improving adhesion and wear resistance of carbon coatings using Ti:C gradient layers, Journal of
Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 2007, 1-2, 415-418, MNiSW – 9
3.J. Grabarczyk, D. Batory, P. Louda, P. Courvant, I.Kotela, K. Bąkowicz-Mitura, Carbon coatings for medical implants, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 2007, 1-2, 107-110, MNiSW – 9
4.W. Kaczorowski, D. Batory, Carbon and titanium based layers for wood-based materials, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 2008, 27, 187-190, MNiSW – 9
5.D. Batory, J. Grabarczyk, W. Kaczorowski, Mechanical Characterization of carbon-based layers onto UHDPE, Engineering of
Biomaterials, 2008, 76, 24-27, MNiSW – 7
6.W. Kaczorowski, D. Batory, P. Niedzielski, Application of RF/MW plasma and magnetron sputtering technique in polymer surface modification, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 2009, 37, 286-291, MNiSW – 9
7.D. Batory, A. Stanishevsky, W. Kaczorowski, The effect of deposition parameters on the properties of gradient a-C:H/Ti layers, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering; 2009, 37, 381-386, MNiSW – 9
8.K. Dybowski, Ł. Kaczmarek, R. Pietrasik, J. Smolik, Ł.Kołodziejczyk, D. Batory, M. Gzik, M. Stegliński, Influence of chemical heat treatment on the mechanical properties of paper knife-edge die, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 2009, 37, 422-427, MNiSW – 9
9.W. Szymański, D. Batory, M. Cłapa, L. Klimek, Mechanical properties of a C:H/Ti layers on prosthodontic CoCr and NiCr alloys, Engineering of Biomaterials, 2009, 85, 2-5, MNiSW – 7
10.D. Batory, R.Wilczek, W. Szymański, M. Cłapa, Analiza strukturalna i fazowa nanokompozytowych warstw a-C:H/Ti wytworzonych hybrydową metodą RF PACVD/MS, Inżynieria Materiałowa, 2010, 4, 856-859, MNiSW – 7
11.M. Fijałkowski,Z. Rożek, D. Batory, P. Louda, Metody modyfikacji powierzchni narzędzi ze stali
szybkotnącej do obróbki drewna oraz materiałów drewnopodobnych, Inżynieria Materiałowa, 2010, 4, 949-952, MNiSW – 7

12.D. Batory, J. Gorzędowski, Ł. Kołodziejczyk, W.Szymański, Modification of Diamond-like carbon coatings by silver ion
implantation, Engineering of Biomaterials, 2011, 105, 5 – 12, MNiSW – 7

13.P.Kula, K. Dybowski, S. Lipa, D. Batory, J. Sawicki, E. Wołowiec, L. Klimek, Hybryd surface layers, made by nitriding with DLC coating, for application in machine parts regeneration, Archives of Materials Science and Engineering, 2013, 60, 32-37, MNiSW – 9

14.A.Jędrzejczak, D. Batory, M. Cłapa, M. Makówka, P. Niedzielski, Powłoki węglowe domieszkowane krzemem wytwarzane metodą RF PACVD, Inżynieria Materiałowa 2013, 5, 459 – 462, MNiSW – 7

 

Publikacje z grupy A wykazu czasopism naukowych:


1.D. Batory, T. Błaszczyk, M. Cłapa, S. Mitura, Investigation of anti-corrosion properties of Ti-C gradient layers manufactured
in hybrid deposition system, Journal of Materials Science, 2008, 10, 3385-3391; MNiSW - 30, IF – 2.305

2.D. Batory, J. Gawroński, W. Kaczorowski, A.Niedzielska, C – HAp composite layers deposited onto  AISI 316 L austenitic steel, Surface &Coatings Technology, 2012, 206, 2110–2114, MNiSW - 35, IF – 2.199

3.W. Kaczorowski, D. Batory, W.Szymański, P. Niedzielski, Carbon-based layers for mechanical machining of
wood-based materials, Wood Sci. Technol.,2012, 46, 1085 –1096, MNiSW - 40, IF - 1.873

4.M.Batory D. Batory, J. Grabarczyk, W. Kaczorowski, B. Kupcewicz, K. Mitura, T. H.Nasti, N. Yusuf, P. Niedzielski, Biological properties of carbon powders synthesized using CVD and detonation methods, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2012, 12, 1 – 10, MNiSW - 20,IF – 1.339

5.Ł. Kaczmarek,M. Stegliński, J. Sawicki, J. Świniarski, D. Batory, K. Kyzioł, Ł.Kołodziejczyk, W. Szymański, P. Zawadzki, D. Kottfer, Optimization of the heat treatment and tribological properties of 2024 and 7075 aluminium alloys, Archives of Metallurgy and Materials, 2013, 58, 535-540, MNiSW - 20, IF – 0.763
6.D. Batory, M.Czerniak – Reczulska, L. Kolodziejczyk, W. Szymanski, Gradient titanium and silver based carbon coatings deposited on AISI316L, Applied Surface Science, 213, 275, 303-310, MNiSW - 30, IF – 2.538

7.D. Batory, W. Szymański, M. Cłapa, Mechanical and tribological properties of gradient a-C:H/Ti coatings, Materials Science
Poland, 2013, 31, 415 – 423, MNiSW - 15, IF – 0,327

8.D. Batory, J. Gorzedowski, B.Rajchel, W.Szymanski, L. Kolodziejczyk, Silver implanted diamond-like carbon coatings, Vacuum, 2014, 110, 78 –86, MNiSW - 25, IF – 1.426

9.W. Kaczorowski, W.Szymanski, D. Batory, P. Niedzielski, Tribological Properties and Characterization of Diamond Like Carbon Coatings Deposited by MW/RF and RF Plasma-Enhanced CVD Method on Poly(ether-ether-ketone), Plasma processes and
polymers, 2014, 11, 878–887, MNiSW - 35, IF – 3.730
10.W. Kaczorowski, W.Szymanski, D. Batory, P. Niedzielski, Effect of plasma treatment on the surface properties of polydimethylsiloxane, Journal of Applied Polymer Science, w druku, MNiSW - 25, IF – 1.395

11.D.Batory, A. Jedrzejczak, W. Kaczorowski, W. Szymanski, L. Kolodziejczyk, M.Clapa, P. Niedzielski, Influence of the process parameters on the characteristics of silicon incorporated a-C:H:SiOx coatings, Surface and Coatings Technology (2015), 10.1016/j.surfcoat.2014.12.073, MniSW – 35, IF –2.199

Referaty wygłoszone na konferencjach:

1.Damian Batory, Wytwarzanie i badania właściwości mechanicznych warstw gradientowych Ti:C” XXXIV Szkoła Inżynierii Materiałowej Kraków – Krynica 26 – 29 IX 2006

2.D. Batory, T. Blaszczyk, M. Clapa, S. Mitura, Investigation of anti-corrosion properties of Ti:C gradient layers manufactured
in hybrid deposition system, NanoSmat – International Conference on Surfaces, Coatings and Nanostructured Materials, Algarve, Portugalia, 9 – 11 lipiec 2007

3.D. Batory, W.Szymański, M. Cłapa, Mechanical and tribological properties of gradient a-c:H/Ti coatings deposited onto nitrided X53 CrMnNiN 21-9 steel, 4th Symposium on Vacuum based Science and Technology, Koszalin Kołobrzeg, Polska, 21-23
sierpień 2009

4.D. Batory, M.Czerniak-Reczulska, J. Gorzędowski, Ł. Kołodziejczyk, B. Rajchel, W. Szymański, Physicochemical properties of silver doped diamond-like carbon layers deposited onto AISI 316 L steel, NanoSmat 2011, 6thInternational Conference on
Surfaces, Coatings and Nanostructured Materials, Kraków, Polska, 17 – 20 Październik 2011

5.D. Batory, Gradient titanium and silver based carbon coatings for medical applications, NanoSmat 2012, 7thInternational Conference on Surfaces, Coatings and Nanostructured Materials, Praga, Republika Czeska, 18 – 21 Wrzesień 2012

6.D. Batory, Powłoki węglowe domieszkowane krzemem (a-C:H:SiOx) wytwarzane przy wykorzystaniu technologii RF PACVD, ITMED Innovative Technologies for Medicine, Białystok, Polska, 5 – 7 Grudzień 2013

7.D.Batory, Silicon incorporated a-C:H:SiOx coatings – influence of the process parameters on the physicochemical charcteristics of synthesized layers, NanoSmat 2014, 9thInternational Conference on Surfaces, Coatings and Nanostructured Materials, Trinity College Dublin, Irlandia, 8 – 11 Wrzesień 2014

8.D. Batory, Physicochemical characteristics of doped carbon coatings - silver and silicon case study, 24th Conference on Biomaterials in medicine and veterinary medicine, Rytro, Polska, 9-12 Październik 2014

 

Udział w projektach badawczych:


1. PBZ-KBN-100/T08/2003; Projektowanie i wytwarzanie funkcjonalnych materiałów gradientowych; 2003 –2007,

2. N507 174 32/1697; Wytwarzanie wielofunkcyjnych warstw gradientowych Me:C; 2007 - 2008,

3. PW-004/ITE/04/2006; Rozwój nanotechnologii w Inżynierii Powierzchni – Innowacyjne technologie
modyfikacji warstwy wierzchniej; 2006 – 2008,

4. 169/N-MWN/2008/0; Nanostrukturalne materiały węglowe wytwarzane z wykorzystaniem metod CVD-
światowa sieć w dziedzinie nauki o materiałach; 2008 – 2011,

5. 2/0-PW/PO1-PBZ-MNiSW/2007, Opracowanie technologii inżynierii materiałowej, inżynierii powierzchni i
bioinżynierii dla potrzeb protez serca, 2008 - 2010,

6. 358/ERA-NET/2009, Nowe kompozyty węglowo  – hydroksyapatytowe na podłożach metalicznych stosowanych w medycynie – DIAHAP; 2009 – 2012,

7. Projekt rozwojowy nr 13-0118-10/2011, 2011 - Opracowanie typoszeregu dyskowych zastawek
mechanicznych dla pediatrycznych komór wspomagania serca, 2011 – 2013,

8. ERA-NET-MNT/CARSILA/1/2010; Warstwy Węgiel-Srebro CARSILA; 2010 – 2013,

9. POIG.01.03.01-00-014/08-02, Mikro- i Nano-Systemy w Chemii i Diagnostyce Biomedycznej, 2007 – 2013,

10. UDA-POKL.04.01.01-00-468/08 Podwyższanie kompetencji kadry akademickiej i umiejętności absolwentów w
aspekcie nowoczesnych metod analizy, symulacji i optymalizacji w procesie projektowania i eksploatacji, 2009 - 2012

11.    INNOTECH-K1/IN1/18/156542/NCBR/12 Nowe biokompatybilne warstwy Si-DLC na implanty kostne
– SiMED, 2012 – 2014,
 

12. Wysokoobciążone węzły tribologiczne do zastosowań biomedycznych, TriboMed, 2015 – 2017


Zgłoszenia patentowe:

1. Zgłoszenie patentowe PL 390685 (A1), Sposób syntezy gradientowych warstw diamentopodobnych na bazie węgla i tytanu, D. Batory, M. Cłapa, P. Niedzielski, S. Mitura

2.Zgłoszenie patentowe  PL 398270 (A1), Sposób polepszania właściwości mechanicznych stopów aluminium, D. Batory, D. Kottfer, J. Sawicki, k .Kyzioł, L. Klimek, M. Stegliński, P. Kula, Ł. Kaczmarek

3.Zgłoszenie patentowe PL 398452 (A1), Sposób wytwarzania warstwy węglowej zawierającej krzem na implantach medycznych, A.Sobczyk Guzenda, D. Batory, D. Bociąga, H. Szymanowski, J. Grabarczyk, M.Cłapa, P. Niedzielski, U. Borowska, W. Kaczorowski

4. Zgłoszenie patentowe P.401955, Sposób  wytwarzania nanokompozytowej  warstwy węglowej domieszkowanej srebrem na
powierzchniach metalicznych , D. Batory, D. Bociąga, M. Cłapa, M.Czerniak-Reczulska, J. Grabarczyk, W. Jakubowski, W. Kaczorowski, Ł.Kołodziejczyk, P. Komorowski, P. Niedzielski, W. Szymański 

 


Staże naukowe:

1. 2008 r. Staż naukowy  na Univerisity of Alabama at Birmingham w USA odbyty w ramach projektu “Nanostructured carbon materials produced using the CVD method, a worldwide network in the field of materials science” 169/N-MWN/2008/0, czas trwania 3 miesiące

2. 2012 r. Stypendium post-doc w Department of preparation and analysis of nanostructures, Centre for Nanomaterials, Advanced Technologies and Innovations, Technical University of Liberec, Republika Czeska, czas trwania 14 miesięcy

3. 2013 r. Stypendium post-doc w Functional Coatings and Surface Engineering Laboratory, Department of Engineering Physics
École Polytechnique de Montréal, Kanada, czas trwania 5 miesięcy