Kalendarium

June 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

July 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

August 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

October 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

November 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

January 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

February 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

March 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

April 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

May 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

June 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

July 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

August 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

October 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

November 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Awanse naukowe
 
Doktoraty
 
 
 
Imię, nazwisko
Temat
Data
Specjalność
Opiekun
Łukasz Kołodziejczyk
Modelowanie matematyczne procesu nawęglania próżniowego
26.09. 2003
Inżynieria materiałowa
P.Kula
Marek Górecki
Studium utwardzania powierzchniowego głębokich otworów metodą nawęglania próżniowego
26.09. 2003
Inżynieria materiałowa
P.Kula
Cezary Rapiejko
Konstrukcja i optymalizacja urządzenia do syntezy cienkich warstw germanowo-krzemowo-węglowych
26.09. 2003
Inżynieria materiałowa
M.Gazicki-Lipman
Adam Krasiński
Regeneracja części maszyn i urządzeń poprzez napawanie niskowęglową stalą niskostopową wraz z obróbką cieplno-chemiczną po napawaniu
26.09. 2003
Inżynieria materiałowa
P.Kula
Jacek Sawicki
Optymalizacja technologicznej warstwy wierzchniej dla zastosowań w warunkach cyklicznych obciążeń stykowych
21.11. 2003
Budowa i eksploatacja maszyn
Z.Gawroński
Jacek Grabarczyk
Technologia wytwarzania warstw węglowych na węglikach spiekanych
21.11. 2003
Inżynieria materiałowa
S.Mitura
Katarzyna Mitura
Bioaktywność diamentu
21.11. 2003
Inżynieria materiałowa
S.Mitura
Andrzej Masiarek
Patents as a source of information and a stimulator of innovation In selected proces sof surfach engineering
17.12. 2004
Inżynieria materiałowa
P.Kula
Tomasz Liśkiewicz
Hard coatings durability dunder Fetting wear
25.06. 2004
Inżynieria materiałowa
B.Wendler
Witold Kaczorowski
Warstwy węglowe wytwarzane w plazmie dwuczęstotliwościowej
24.06. 2005
Inżynieria materiałowa
S.Mitura
Konrad Dybowski
Wyznaczenie efektywnego współczynnika dyfuzji węgla w stalach dla potrzeb sterowania procesem nawęglania próżniowego
30.09. 2005
Inżynieria materiałowa
P.Kula
Marcin Gołąbczak
Wytwarzanie warstw węglowych na stopach magnezu metodą PACVD
30.09. 2005
Inżynieria materiałowa
S.Mitura
Mariusz Kaczmarek
Zastosowanie procesów plazmochemicznej modyfikacji powierzchni materiałów będących w wysokim stopniu rozdrobnienia do wytwarzania biodegradowalnych opakowań
30.09. 2005
Inżynieria materiałowa
M.Gazicki-Lipman
Radomir Atraszkiewicz
Analiza twardości granicznej warstw nawęglonych po hartowaniu w gazach pod wysokim ciśnieniem
25.11. 2005
Inżynieria materiałowa
P.Kula
Łukasz Kaczmarek
Powłoki z faz międzymetalicznych na osnowie Y-TiAl dla ochrony stopów tytanu przed utlenieniem w wysokich temperaturach
17.02. 2006
Inżynieria materiałowa
B.Wendler
Rafał Łukasiewicz
Dobór technologicznej warstwy wierzchniej dla zastosowań w warunkach cyklicznych obciążeń cieplnych
17.02. 2006
Inżynieria materiałowa
Z.Gawroński
Sebastian Miszczak
Wielowarstwowe tlenkowe powłoki żaroodporne wytwarzane metodą sol-gel
22.09. 2006
Inżynieria materiałowa
Z.Gawroński
Marta Kamińska
Modyfikacja warstw nanokrystalicznego diamentu (NCD) dla zastosowań w medycynie
24.11. 2006
Inżynieria materiałowa
B.Walkowiak
Adam Rzepkowski
Studium utwardzania powierzchniowego stali 17-4 PH metodą azotowania próżniowego z wcześniejszą aktywacją powierzchni
22.02. 2007
Inżynieria materiałowa
Z.Gawroński
Marcin Jachowicz
Powłoki ochronne na bazie kowalentnych związków krzemu
26.10. 2007
Inżynieria materiałowa
B.Wendler
Anna Sobczyk Guzenda
Cienkie warstwy dwutlenku tytanu (TiO2) o właściwościach fotokatalitycznych
23.11. 2007
Inżynieria materiałowa
M.Gazicki-Lipman
Dorota Bociąga
Powłoki węglowe na jubilerskie tworzywa metaliczne
14.12. 2007
Inżynieria materiałowa
S.Mitura
Dorota Przybyszewska-Doroś
Oddziaływanie płynów ustrojowych ze sztucznymi materiałami przewidzianymi na implanty
22.02. 2008
Inżynieria materiałowa
B.Walkowiak
Małgorzata Czerniak-Reczulska
Ocena właściwości fizykochemicznych i biologicznych nano- i mikroproszków: węglowych i srebra
30.05. 2008
Inżynieria materiałowa
P.Niedzielski
Jerzy Cieślik
Wykorzystanie wodorków metali w urządzeniu do hartowania z zamkniętym obiegiem atmosfery oziębiającej
30.05. 2008
Inżynieria materiałowa
P.Kula
Adam Rylski
Wpływ struktury pierwotnej na właściwości mechaniczne siluminów podeutektycznych AlSiMg odlewanych metodą półciągłą
27.06. 2008
Inżynieria materiałowa
Z.Gawroński
Damian Batory
Gradientowe warstwy węglowe a-C:H/Ti wytwarzane za pomocą hybrydowej metody plazmowej RF PACVD/MS
26.09.2008
Inżynieria materiałowa
S. Mitura
Maciej Korecki
Teoretyczne i eksperymentalne metody wspomagania uniwersalnych, jednokomorowych pieców próżniowych
27.06. 2008
Inżynieria materiałowa
P.Kula
Jakub Gawroński
Wytwarzanie kompozytowych warstw C/HAp na potrzeby medycyny
26.09. 2008
Inżynieria materiałowa
S.Mitura
Sun Bin
Oxidation resistant coatings on X6Cr17 ferritic ss stell
26.09. 2008
Inżynieria materiałowa
B.Wendler
Wojciech Pawlak
Wytwarzanie na stopie tytanu Ti6Al4V hybrydową metodą PVD wielowarstwowych powłok o strukturze MeCxNy/C odpornych na zuzycie o charakterze tarcia
25.09. 2009
Inżynieria materiałowa
B.Wendler
Dorota Nowak
Hybrydowe warstwy węglowe-wpływ parametrów procesu na właściwości przejściowej warstwy nawęglanej
20.11. 2009
Inżynieria materiałowa
P.Niedzielski
Andrzej Malasiński
Modernizacja procesów obrobki cieplnej kół zębatych po nawęglaniu azowych
18.12. 2009
Inżynieria materiałowa
Z.Gawroński
Emilia Wołowiec
Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w rozwoju i technicznej realizacji procesów inżynierii powierzchni
18.12. 2009
Inżynieria materiałowa
P.Kula
Marcin Elgalal
Projektowanie i wykonanie zindywidualizowanych implantów technika Rapid Prototyping
25.06. 2010
Inżynieria materiałowa
B.Walkowiak
Piotr Komorowski
Biotolerancja powierzchni materiałów w świetle badań molekularnych-transkryptomiki i proteomiki
17.12. 2010
Inżynieria materiałowa
B.Walkowiak
Tomasz Jakubowski
Analiza odmian węgla w materii pozaziemskiej
25.02. 2011
Inżynieria materiałowa
S.Mitura
Marcin Michalak
Modernizacja procesów obróbki cieplnej wybranych części maszyn w Zakładach WSK PZL Kalisz S.A.
17.06. 2011
Inżynieria materiałowa
Z.Gawroński
Zbigniew Rożek
Nanokompozyt węglowo-polimerowy na bazie nanowłókniny wytwarzanej metodą Nanospider
29.06. 2011
Inżynieria materiałowa
P.Niedzielski
Michał Krasowski
Niskociśnieniowe nawęglanie stali wspomagane azotem
25.05. 2012
Inżynieria materiałowa
P.Kula
Mirella Batory
Analiza proszków węglowych dla przemyslu farmaceutyczno-kosmetycznego
23.09. 2011
Inżynieria materiałowa
P.Niedzielski
Mateusz Fijałkowski
Diamentowy mikrochip elektroforetycxny chłodzony ogniwem Peltiera
29.06. 2012
Inżynieria materiałowa
S.Mitura
Przemysław Siedlaczek
Numerycznie wspomagana metoda prognozowania trwałości zmęczeniowej z uwzględnieniem gradientu naprężeń własnych
07.05. 2013
Mechanika / inżynieria materiałowa
T.Kubiak, J.Sawicki
Kinga Adach
Chemiczna modyfikacja nanoproszków diamentowych wytwarzanych metodą detonacyjną
13.09. 2013
Inżynieria materiałowa
M.Dudek
Magdalena Walkowiak-Przybyło
Biologiczna ocena stopów tytanu Ti6Al4V i Ti6Al7Nb pod kątem ich zastosowań medycznych
.01.2014
Inżynieria materiałowa
L.Klimek
Marcin Makówka
"Wpływ atmosfery roboczej i/lub wspomagania wyładowaniem wysokiej częstotliwości na właściwości niskotarciowych powłok nc-WC/a-C wytwarzanych metodą magnetronową"
13.02.2014
Inżynieria materiałowa/ inzynieria poiwerzchni
B.Wendler
Sylwester Pawęta
„Techniczno-ekonomiczne modele wdrażania procesu efektywnego nawęglania próżniowego PreNitLPC®”
27.06.2014
Inżynieria materiałowa
P.Kula
Renata Woś
„Modyfikacja proszku węglowego wytwarzanego za pomocą metody RF PACVD”
03.07.2014
Inżynieria materiałowa
M.Dudek
Magdalena Pokrzywa
"Porównanie intensywności procesu chłodzenia w gorącej i zimnej komorze hartowniczej".
09.07.2014
Inżynieria materiałowa
P.Kula
Mariusz Stegliński
Dobór parametrów nowoczesnej obróbki cieplno-plastycznej stopu Al-Mg-Mn-Sc-Zr
12.09.2014
inżynieria materiałowa
Z. Gawroński
Marta Walczyńska
Badanie biomateriałów i produktów nanotechnologii z wykorzystaniem wielokomórkowego organizmu modelowego Caenorhabditis elegans.
13.03.2015
inżynieria materiałowa
B. Walkowiak
Anna Jędrzejczak
Wytwarzanie warstw węglowych domieszkowanych krzemem metodą RF PACVD
23.10.2015
inżynieria materiałowa
P. Niedzielski
 
Habilitacje
 
 
Imię, nazwisko
Temat
Data
Specjalność
Stanisław Mitura
Znaczenie elektronów w procesie niskociśnieniowej syntezy diamentu,
25.04. 1994
Inżynieria materiałowa/ Inżynieria warstwy wierzchniej, synteza cienkich warstw
Piotr Kula
Sorpcja wodoru w warstwie azotowanej oraz jej wpływ na tarcie i zużycie,
19.12. 1994
Budowa i eksploatacja maszyn/ Inżynieria materiałowa, Inżynieria warstwy wierzchniej
Zbigniew Gawroński
Wpływ stanu naprężeń własnych w warstwach azotowanych na zużycie o charakterze zmęczenia stykowego
29.11. 1999
Budowa i eksploatacja maszyn/ Inżynieria materiałowa, Inżynieria warstwy wierzchniej
Bogdan Wendler
Wykorzystanie reakcyjnej, odrdzeniowej dyfuzji węgla w procesach uszlachetniania powierzchni,
28.06. 2001
Inżynieria materiałowa/ Inżynieria warstwy wierzchniej
Leszek Klimek
Wykorzystanie nowoczesnych metod inżynierii materiałowej w badaniach biomedycznych – rozprawa habilitacyjna 2005 Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Wojskowo-Lekarski
28.11. 2006
biologia medyczna/ Inżynieria warstwy wierzchniej, inżynieria biomedyczna
Piotr Niedzielski
Warstwy węglowe na narzędziach skrawających „-rozprawa habilitacyjna 2005
08.12. 2006
Inżynieria materiałowa/ Inżynieria warstwy wierzchniej, synteza cienkich warstw
Hieronim Szymanowski
Plazmochemiczne nanoszenie powłok tlenków metali przejściowych, ich właściwości fizyko-chemiczne i zastosowanie optyczne”-rozprawa habilitacyjna -2008
30.10. 2009
Inżynieria materiałowa/ Chemia i technologia polimerów, inżynieria warstwy wierzchniej, synteza cienkich powłok
Mariusz Dudek
Wielofunkcyjne cienkie warstwy wytwarzane w magnetronowym reaktorze plazmochemicznym – rozprawa habilitacyjna -2010
16.09. 2011
Inżynieria materiałowa/ Inżynieria powierzchni
Jacek Grabarczyk
Podstawy syntezy biowarstw węglowych w skali przemysłowej dla chirurgii kostnej”-rozprawa habilitacyjna 2012
22.02. 2013
Inżynieria materiałowa/ Inżynieria powierzchni, inżynieria biomedyczna
Jacek Sawicki
Modelowanie układów wielofazowych w zagadnieniach inżynierii materiałowej” – rozprawa habilitacyjna 2012
15.03. 2013
Inżynieria materiałowa/ Inżynieria warstwy wierzchniej, modelowanie numeryczne
Łukasz Kaczmarek
„Lekkie, przeciwzużyciowe materiały funkcjonalne na bazie stopów aluminium”-rozprawa habilitacyjna
21.10. 2013
Inżynieria materiałowa/ materiały nieżelazne
Bożena Pietrzyk
"Wytwarzanie ceramicznych powłok biomedycznych metodą zol-żel"-rozprawa habilitacyjna 2013r.
07.02. 2014
inżynieria materiałowa
Emilia Stańczyk-Wołowiec
"Komputerowe projektowanie procesów obróbki cieplnej."
04.04. 2014
inżynieria materiałowa
Konrad Dybowski
"Wysokowydajne nawęglanie ciśnieniowe stali"
09.05.2014
inżynieria materiałowa/ inżynieria powierzchni.
Witold Kaczorowski
Plazmowa modyfikacja biomateriałów polimerowych z wykorzystaniem powłok węglowych
16.12.2016
inżynieria materiałowa
Damian Batory
„Technologie wytwarzania powłok węglowych domieszkowanych srebrem oraz krzemem dla potrzeb medycyny”
17.02.2017
inżynieria materiałowa
Katarzyna Mitura
bez monografii
17.02.2017
inżynieria materiałowa
Łukasz Kołodziejczyk
Właściwości tribologiczne w skali mikro- i nanometrycznej powłok na bazie węgla oraz nanocząstek metalicznych
27.10.2017
inżynieria materiałowa
 
Profesury
 
 
 
Imię, nazwisko
Temat
Tytuł
Stanowisko
Specjalność
Zdzisław Haś
1978
profesor emerytowany
inżyneiria materiałowa
Jerzy Nowacki
16.12. 1996
obecnie ZUT Szczecin
inżynieria materiałowa
Piotr Kula
Inżynieria powierzchni - monografia
08.06. 2001
Profesor zwyczajny
Inżynieria materiałowa
Stanisław Mitura
08.06. 2001
obecnie Politechnika Koszalińska
Inżynieria materiałowa
Leszek Klimek
„Wykorzystanie nowoczesnych metod inżynierii materiałowej w badaniach biomedycznych” – rozprawa habilitacyjna 2005 Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Wojskowo-Lekarski
07.01.2014
Profesor zwyczajny
Nauki medyczne w zakresie biologii medycznej Inżynieria materiałowa
Bogdan Walkowiak
Techniki chropatografii cieczowej-przykłady zastosowań - monografia
20.08. 2003
Profesor zwyczajny
Nauki medyczne w zakresie biologii medycznej
Zbigniew Gawroński
Technologiczna warstwa wierzchnia w kołach zębatych i mechanizmach krzywkowych - monografia
19.04. 2007
Profesor emerytowany
Inżynieria materiałowa
Maciej Gazicki Lipman
Polimery ksylilenowe-niezwykłe tworzywa wielkocząsteczkowe –monografia 2007
23.07. 2008
Profesor zwyczajny
Inżynieria materiałowa
Bogdan Wendler
Functional coatings by CVD and PVD methods -monografia 2011
12.01. 2012
Professor emerytowany
Inżynieria materiałowa
Piotr Niedzielski
„Wytwarzanie i zastosowanie proszków diamentowych” –monografia - 2011
03.07. 2012
Profesor nadzwyczajny
Inżynieria materiałowa