Kalendarium

May 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

June 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

July 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

August 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

October 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

November 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

January 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

February 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

March 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

April 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

May 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

June 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

July 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

August 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

October 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

November 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2014-01-07
DEMONSTRATOR+ UOD-DEM-1-193/001/ PO IG

Projekt  "Wielozadaniowe, inteligentne centrum modułowe do próżniowej obróbki cieplnej i powierzchniowej technologiami High-Tech" finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+ oraz współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

W ramach realizacji projektu przewiduje się zbudowanie i testowanie wielozadaniowego, inteligentnego centrum modułowego do próżniowej obróbki cieplnej i powierzchniowej technologiami High-Tech. Rozwiązanie będzie zaawansowane technicznie, a dzięki aplikacji szerokiej gamy technologii – uniwersalne. Główne cele demonstratora to potwierdzenie przydatności nowych technologii dla wymagających klientów, głównie z branży lotniczej i motoryzacyjnej oraz aplikacji rozbudowanych linii modułowych dla potrzeb hartowni usługowych.

Głównymi celami projektu są:

-opracowanie koncepcji i projektu centrum– miernik – dokumentacja techniczna,

-integracja modułów symulacyjnych oraz systemu zarządzania wsadami-miernik– system SmartVAC,

-wykonanie podzespołów centrum modułowego – miernik – gotowe podzespoły,

-montaż i uruchomienie linii modułowej – miernik - odbiór techniczny i technologiczny,

-weryfikacja funkcjonalna demonstratora – miernik – wykonanie co najmniej 10 procesów technologicznych o zróżnicowanej konfiguracji

Koordynatorem projektu na PŁ jest dr hab. inż. Emilia Wołowiec-Korecka

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Fundusze europejskie –dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

 

w załączeniu fiszka projektu

Dokumenty do pobrania: