Kalendarium

June 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

July 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

August 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

October 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

November 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

January 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

February 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

March 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

April 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

May 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

June 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

July 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

August 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

October 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

November 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Archiwum
OBRONA DOKTORATU A.KACZMAREK

We wtorek  17 września 2019r. o godzinie 11.15 w sali 102 Fabryki Inżynierów XXI wieku odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Anny Kaczmarek pod tytułem "Ocena biologiczna powłok węglowych modyfikowanych Si oraz Ti wytwarzanych metodą rozpylania magnetronowego dla określonych zastosowań biomedycznych".

Miejsce: budynek A18, sala 102

PROMOTOR: Prof.dr hab. inż. Piotr Niedzielski

PROMOTOR POMOCNICZY: dr inż. Dorota Bociąga

Zapraszamy!

2019-09-11
OBRONA DOKTORATU K.OLEŚKO

W środę  18 września 2019r. o godzinie 14 w sali 102 Fabryki Inżynierów XXI wieku odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Katarzyny Oleśko pod tytułem "Powłoki optyczne z gradientem współczynnika załamania światła nakładane metodą RF PECVD".

Miejsce: budynek A18, sala 102

PROMOTOR: dr hab. inż. Hieronim Szymanowski, prof.nadzw.

PROMOTOR POMOCNICZY: dr hab.inż. Anna Sobczyk-Guzenda

Zapraszamy!

2019-09-11
OBRONA DOKTORATU Z.ZAWIEJA

W środę 18 września 2019r. o godzinie 11.30 w sali 102 Fabryki Inżynierów XXI wieku odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Zbigniewa Zawiei pod tytułem "Modyfikacja składu mieszanki celulozowej wykorzystywanej do produkcji układów wlewowych w formach piaskowych".

Miejsce: budynek A18, sala 102

PROMOTOR: dr hab. inż. Jacek Sawicki, prof.nadzw.

Zapraszamy!

2019-09-11
OBRONA DOKTORATU M.JASZCZAK

W czwartek  19 września 2019r. o godzinie 11 w sali 102 Fabryki Inżynierów XXI wieku odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Malwiny Jaszczak pod tytułem "Polimerowe układy dozymetryczne do trójwymiarowych pomiarów rozkładów dawek promieniowania jonizującego w radioterapii".

Miejsce: budynek A18, sala 102

PROMOTOR: dr hab. inż. Mariusz Dudek, prof.nadzw.

DRUGI PROMOTOR: dr hab.inż. Marek Kozicki,prof.nadzw.

Zapraszamy!

2019-09-11
OBRONA DOKTORATU L.ŁUNIEWSKA (ŚWIĄTEK)

W poniedziałek  23 września 2019r. o godzinie 11.15 w sali 102 Fabryki Inżynierów XXI wieku odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Lidii Łuniewskiej (Świątek) pod tytułem "Powłoki węglowe domeiszkowane krzemem i srebrem dla zastosowań medycznych".

Miejsce: budynek A18, sala 102

PROMOTOR: dr hab. inż. Jacek Grabarczyk

PROMOTOR POMOCNICZY: dr inż. Marian Cłapa

Zapraszamy!

2019-09-11
OBRONA DOKTORATU K. JASTRZĘBSKIEGO

W poniedziałek 8 lipca 2019r. o godzinie 11.15 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Krzysztofa Jastrzębskiego pod tytułem "Powłoki węglowe domeiszkowane srebrem, meidizą i wapniem wytwarzane metodą rozpylania magnetronowego na podłożach AISI316LVM oraz Ti6Al7Nb."

Miejsce: budynek A18, sala 102

PROMOTOR: prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski

PROMOTOR POMOCNICZY: dr inż. Dorota Bociąga

 

Zapraszamy!

2019-07-04
ŻEGNAMY KOLEGĘ ANTONIEGO RZEPKOWSKIEGO

Z ogromną przykrością zawiadamiamy o śmierci naszego Kolegi Antoniego Rzepkowskiego.

Jego śmierć zaskoczyła i zasmuciła nas wszystkich.

Żegnaj Antku!

 

 

NEKROLOG w załączeniu

2019-04-24
SEMINARIUM mgr inż. A.Kaczmarek

W dniu 23 kwietnia 2019r. (wtorek) o godzinie 12:15 w sali seminaryjnej Instytutu Inżynierii Materiałowej (bud. A18 sala 310) „Fabryka Inżynierów" Politechniki Łódzkiej odbędzie się seminarium naukowe związane z planowanymi zakończeniem przewodu doktorskiego:

mgr inż. Anna Kaczmarek przedstawi wyniki swojej pracy naukowej zatytułowanej „ Ocena biologiczna powłok węglowych modyfikowanych Si oraz Ti wytwarzanych metodą rozpylania magnetronowego dla określonych zastosowań biomedycznych."

Opiekun naukowy: Prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski

Opiekun pomocniczy: dr inż. Dorota Bociąga

2019-04-18
SEMINARIUM mgr inż. J.Taczała, M.Spyrka

W dniu 16 kwietnia 2019r. (wtorek) o godzinie 12:15 w sali seminaryjnej Instytutu Inżynierii Materiałowej (bud. A18 sala 310) „Fabryka Inżynierów" Politechniki Łódzkiej odbędą się seminaria doktorskie związane z planowanymi otwarciem przewodu doktorskiego:

1. mgr inż. Joanna Taczała przedstawi wyniki swojej pracy naukowej zatytułowanej „ Wpływ celulozy na właściwości polimerów metakrylowych do zastosowań stomatologicznych."

Opiekun naukowy: dr hab. inż. Jacek Sawicki, prof. nadzw.

Opiekun pomocniczy: dr hab. inż. Joanna Pietrasik, prof. madzw.

 

oraz

2. mgr Monika Spyrka przedstawi wyniki swojej pracy naukowej zatytułowanej „Opracowanie ceramicznego kompozytu na bazie sferycznego Al2O3 do pracy w wysokich temperaturach."

Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Leszek Klimek

Opiekun pomocniczy: dr inż. Radomir Atraszkiewicz

2019-04-12
SEMINARIUM mgr inż. M.Jaszczak

W dniu 9 kwietnia 2019r. (wtorek) o godzinie 12:15 w sali seminaryjnej Instytutu Inżynierii Materiałowej (bud. A18 sala 310) „Fabryka Inżynierów" Politechniki Łódzkiej odbyło się seminarium doktorskie związane z planowanym zamknięciem przewodu doktorskiego:

mgr inż. Malwina Jaszczak przedstawi wyniki swojej pracy naukowej zatytułowanej „Polimerowe układy dozymetryczne do trójwymiarowych pomiarów rozkładów dawek promieniowania jonizującego w radioterapii".

Opiekun pracy: dr hab. Mariusz Dudek, prof.PŁ

Opiekun pomocniczy: dr hab.inż. Marek Kozicki, prof.PŁ

Zapraszamy!

2019-04-04
OBRONA DOKTORATU T.WARGA

W dniu 04 kwietnia 2019r. (czwartek) o godzinie 11:15 w sali  102 w budynku Fabryki Inżynierów odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Tomasza Wargi.

temat pracy: "Synteza materiałów przestrzennych z wykorzystaniem grafenu"

 

Promotor: dr hab.inż. Łukasz Kaczmarek, prof.nadzw. PŁ

Promotor pomocniczy: dr inż. Ilona Acznik- Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu

Gratulujemy!

2019-04-02
SEMINARIUM mgr inż. L.Świątek

W dniu 19 marca 2019r. (wtorek) o godzinie 12:15 w sali seminaryjnej Instytutu Inżynierii Materiałowej (bud. A18 sala 310) „Fabryka Inżynierów" Politechniki Łódzkiej odbędzie się seminarium doktorskie związane z planowanym zamknięciem przewodu doktorskiego:

1. mgr inż. Lidia Świątek przedstawi wyniki swojej pracy naukowej zatytułowanej „Wartwy węglowe domieszkowane krzemem i srebrem dla zastosowań biomedycznych".

 

Opiekun pracy: dr hab. inż. Jacek Grabarczyk

Opiekun pomocniczy: dr inż. Marian Cłapa

 

Zaparszamy!

2019-03-18
OBRONA DOKTORATU P.ZAWADZKI

W piątek 15 marca 2019r. o godzinie 11.15 odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Piotra Zawadzkiego zatytułowaną „Funkcjonalizacja grafenu poprzez jego wzrost na cząstkach stałych"

Miejsce: budynek A18, sala 102

Opiekun naukowy: dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek prof. nadzw.

Opiekun pomocniczy: dr hab. inż. Łukasz Kołodziejczyk

Serdecznie gratulujemy!

2019-03-12
SEMINARIUM mgr inż. Piotr Pietrucha

W dniu 12 marca 2019r. (wtorek) o godzinie 12:15 w sali seminaryjnej Instytutu Inżynierii Materiałowej (bud. A18 sala 310) „Fabryka Inżynierów" Politechniki Łódzkiej odbędzie się seminarium doktorskie związane z planowanym otwarciem przewodu doktorskiego:

mgr inż. Piotr Pietrucha przedstawi wyniki swojej pracy naukowej zatytułowanej „Wpływ warunków nanoszenia powierzchniowych warstw atomowych na strukturę i własności biologiczne porowatych elementów metalowych wytwarzanych addytywnie".

Opiekun pracy: prof. Leszek A. Dobrzański

Zapraszamy!

2019-03-11
NABÓR NA STYPENDIUM

Instytut Inżynierii Materiałowej Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej ogłasza nabór na stanowisko: STYPENDYSTA-STUDENT!

Studentom studiów II stopnia w zakresie inżynierii materiałowej lub dyscyplin pokrewnych proponujemy 6 miesięczne, płatne stypendium w ramach projektu międzynarodowego NCN!

Oczekujemy: Aktywnego udziału w pracach badawczych w ramach międzynarodowego projektu „Wytwarzanie powłok na bazie faz MAX i MXene metodą atomowego osadzania warstw", w szczególności w badaniach z wykorzystaniem mikroskopii sił atomowych; udział w dyskusji i opracowaniu danych; regularne składanie raportów z wykonanych prac.

Termin składania ofert: do 15 marca 2019r., do godz. 12:00

więcej informacji w załącznikach oraz u kierownika projektu: dr hab. inż. Łukasza Kołodziejczyka  pod adresem lukasz.kolodziejczyk@p.lodz.pl lub osobiście bud. A18 pok. 344

ZAPRASZAMY DO APLIKOWANIA!

2019-02-27
SEMINARIUM mgr inż. Zbigniew Zawieja, mgr Weronika Czepułkowska

W dniu 19 lutego 2019r. (wtorek) o godzinie 12:15 w sali seminaryjnej Instytutu Inżynierii Materiałowej (bud. A18 sala 310) „Fabryka Inżynierów" Politechniki Łódzkiej odbędą się seminaria doktorskie związane z planowanymi otwarciem i zamknięciem przewodu doktorskiego:

1. mgr inż. Zbigniew Zawieja przedstawi wyniki swojej pracy naukowej zatytułowanej „Modyfikacja składu mieszanki celulozowej wykorzystywanej do produkcji układów wlewowych w formach piaskowych".

Seminarium związane jest z planowanym zamknięciem przewodu doktorskiego.

Promotor: dr hab. inż. Jacek Sawicki, prof. nadzw.

oraz

2. mgr Weronika Czepułkowska przedstawi wyniki swojej pracy naukowej zatytułowanej „Wpływ stanu powierzchni po obróbce strumieniowo-ściernej na połączenie ceramiki licującej z podbudową ze stopu Ni-Cr".

Seminarium związane jest z planowanym otwarciem przewodu doktorskiego.

Opiekun naukowy: dr hab. inż. Emilia Wołowiec-Korecka, prof. nadzw.

Opiekun pomocniczy: dr inż. Sebastian Lipa

2019-02-18
SEMINARIUM mgr inż. Paulina Byczkowska, mgr inż. Tomasz Warga

W dniu 22 stycznia 2019r. (wtorek) o godzinie 12:15 w sali seminaryjnej Instytutu Inżynierii Materiałowej (bud. A18 sala 310) „Fabryka Inżynierów" Politechniki Łódzkiej odbedą się seminaria doktorskie związane z planowanym zamknięciem przewodu doktorskiego:

1. mgr inż. Paulina Byczkowska przedstawi wyniki swojej pracy naukowej zatytułowanej „Numeryczne modelowanie synergii właściwości technologicznej warstwy wierzchniej stopu RSA-501 po obróbkach plastycznych wykorzystujących silną akumulację odkształceń (SPD)".

Opiekun pracy: dr hab. inż. Jacek Sawicki prof. nadzw

Opiekun pomocniczy: dr inż. Mariusz Stegliński

2. mgr inż. Tomasz Warga przedstawi wyniki swojej pracy naukowej zatytułowanej „Synteza materiałów przestrzennych z wykorzystaniem grafenu".

Opiekun pracy: dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek prof. nadzw

Opiekun pomocniczy: dr inż. Ilona Acznik (Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu,

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

 

ZAPRASZAMY!

2019-01-17
spotkanie dla chętnych na 2 stopień IM

Już w czwartek 24 stycznia o godzinie 14 w sali 310 bud.A18 (Fabryka Inżynierów) spotkanie dla chętnych na studiowanie 2 stopnia Inżynieria Materiałowa PŁ ! 
gorąco zapraszamy wszystkich chętnych z całej Politechniki Łódzkiej! będzie okazja żeby dopytać i dozobaczyć :)

więcej aktualnych info na naszym profilu FB: https://www.facebook.com/INZYNIERIAMATERIALOWAPL/

2019-01-16
WYKŁAD OTWARTY

Zapraszamy na wykład otwarty prof. Pawła Keblińskiego z Materials Science and Engineering Department Rensselaer Polytechnic Institute, New York pt. " Nanocząsteczki i zlokalizowane ogrezwanie w perspektywie zastosowań w medycynie".

Wykład odbędzie się dnia 14 grudnia (piątek) o godzinie 12.15 w sali 109, bud. A18. 

2018-12-11
HABILITACJA DR INŻ. ANNA SOBCZYK-GUZENDA

W dniu 14 grudnia 2018r. Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej, po zapoznaniu się z opinią Komisji Habilitacyjnej, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego z dyscypliny inżynieria materiałowa dr inż. Annie Sobczyk-Guzenda.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

2018-12-14
OBRONA DOKTORATU Z.KULI

W piątek 23 listopada 2018r. odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Zofii Kuli  zatytułowaną „Światłoutwardzalne wypełnienia stomatologiczne modyfikowane hydroksyapatytem".

Miejsce: budynek A18, sala 102

Opiekun naukowy:  dr hab. Inż. Hieronim Szymanowski prof. nadzw.

Opiekun pomocniczy: dr Witold Jakubowski

SERDECZNIE GRATULUJEMY PANI DOKTOR !!!

2018-11-27
SEMINARIUM mgr inż. Krzysztof Jastrzębski

W dniu 30.10.2018r. o godzinie 12:15 w sali 310 Instytutu Inżynierii Materiałowej „Fabryka Inżynierów" (bud. A18) Politechniki Łódzkiej odbędzie się seminarium naukowe podczas którego mgr inż. Krzysztof Jastrzębski przedstawi wyniki swojej pracy naukowej zatytułowanej "Powłoki węglowe domieszkowane srebrem, miedzią i wapniem wytwarzane metodą rozpylania magnetronowego na podłożach AISI 316LVM oraz Ti6Al7Nb".

Seminarium związane jest z planowanym zamknięciem przewodu doktorskiego.

Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski

Opiekun pomocniczy: dr inż. Dorota Bociąga

Zapraszamy!

2018-10-26
Spotkanie Wigilijne 18.12.2018

Dyrekcja Instytutu serdecznie zaprasza na Instytutowe spotkanie Wigilijne, które odbędzie się 18 grudnia o godzinie 12.15 w sali na parterze.

Szczegóły na poczcie.

Spotkajmy się!

2018-11-27
SEMINARIUM MGR INŻ. K.Oleśko, J.Paradowska

W dniu 16.10.2018r. o godzinie 12:05 w sali 310 Instytutu Inżynierii Materiałowej „Fabryka Inżynierów" (bud. A18) Politechniki Łódzkiej odbędzie się seminarium naukowe podczas którego:

1. mgr inż. Katarzyna Oleśko przedstawi wyniki swojej pracy naukowej zatytułowanej „Powłoki optyczne z gradientem współczynnika załamania światła nakładane metodą RF PECVD"

Seminarium związane jest z planowanym zamknięciem przewodu doktorskiego.

Opiekun naukowy: dr hab. inż. Hieronim Szymanowski, prof. PŁ

Opiekun pomocniczy: dr inż. Anna Sobczyk-Guzenda

oraz

2. mgr inż. Justyna Paradowska przedstawi wyniki swojej pracy naukowej zatytułowanej „Analiza wpływu podłoża oraz powłoki ochronnej na właściwości grafenu pod kątem zastosowań w sensoryce"

Seminarium związane jest z planowanym otwarciem przewodu doktorskiego.

Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski

Opiekun pomocniczy: dr inż. Dorota Nowak

ZAPRASZAMY!

2018-10-11
SEMINARIUM MGR INŻ. S.OWCZAREK

Zaparszamy na seminarium naukowe, które odbędzie się w dniu 09.10.2018r. o godzinie 12:15 w Sali 310 Instytutu Inżynierii Materiałowej „Fabryka Inżynierów XXI wieku" (bud. A18) Politechniki Łódzkiej.

Mgr inż. Sławomir Owczarek przedstawi wyniki swojej pracy naukowej zatytułowanej „Fotokatalityczne właściwości domieszkowanych powłok dwutlenku tytanu".

Seminarium związane jest z planowanym zamknięciem przewodu doktorskiego.

Opiekun naukowy: dr hab. inż. Hieronim Szymanowski prof. PŁ

Opiekun pomocniczy: dr inż. Anna Sobczyk-Guzenda

2018-10-04
SEMINARIUM MGR INŻ. A.Laska-Leśniewicz, A.Kunikowska

Zapraszamy na seminarium naukowe, w dniu 25.09.2018r. o godzinie 12:15 w sali 310 Instytutu Inżynierii Materiałowej „Fabryka Inżynierów" (bud. A18) Politechniki Łódzkiej,  podczas którego:

mgr inż. Anna Laska-Leśniewcz przedstawi wyniki swojej pracy naukowej zatytułowanej „Akrylanowe cementy kostne z dodatkiem bioceramiki hydroksyapatytowej" w ramach otwarcia przewodu doktorskiego.

Promotorem pracy jest dr hab. inż. Hieronim Szymanowski, prof. PŁ

Promotorem pomocniczym jest dr inż. Anna Sobczyk-Guzenda

 

- mgr inż. Angelika Kunikowska przedstawi wyniki swojej pracy naukowej zatytułowanej „Grafen HSMG jako faza zbrojąca w kompozytach warstwowych" w ramach otwarcia przewodu doktorskiego.

Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Piotr Kula.

Promotorem pomocniczym jest dr inż. Witold Szymański.

2018-09-24
HART-TECH zdobył NAGRODĘ WOJEWODY!!!

GRATULUJEMY firmie HART-TECH sp.z o.o. zdobycia Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego!
tu relacja video:

http://lodz.tvp.pl/37712667/nagroda-gospodarcza-wojewody-lodzkiego-2018-19062018

W załączeniu wywiad z prezesem firmy dr inż. Robertem Pietrasikiem

Dziękujemy za ciepłe słowa o Instytucie i Inżynierii Materiałowej :)

2018-07-13
SEMINARIUM MGR INŻ. TOMASZA WARGI

W dniu 19.06.2018 r. o godzinie 12:15 w Sali 310 Instytutu Inżynierii Materiałowej „Fabryka Inżynierów XXI wieku" (bud. A18) Politechniki Łódzkiej odbędzie się seminarium naukowe, podczas którego mgr inż. Tomasz Warga przedstawi wyniki swojej pracy naukowej zatytułowanej „Tworzenie struktur 3D z wykorzystaniem grafenu".

Seminarium związane jest z planowanym otwarciem przewodu doktorskiego.

Opiekun pracy: Dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek prof. nadz.

ZAPRASZAMY!

2018-06-15
I Konferencja Kosmiczna

Studenckie Koło Naukowe Kosmos serdecznie zaprasza na I Konferencję Kosmiczną.

Będzie to spotkanie o charakterze popularnonaukowym, gdzie dowiemy się sporo o środowisku kosmosu, ludzkiej obecności w przestrzeni kosmicznej, technice rakietowej oraz satelitarnej, oraz o prawie kosmicznym. Referaty o tematyce kosmicznej zostaną wygłoszone przez wielu bardzo interesujących prelegentów - harmonogram  w załączniku.

Konferencja odbędzie się 8 czerwca w godzinach 10:00 – 17:30 oraz 9 czerwca w godzinach 11-14,
w budynku A18, Fabryka Inżynierów, sala 108, Politechnika Łódzka.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

2018-06-06
SEMINARIUM MGR INŻ. ZOFII KULI

W dniu 12.06.2018 r. o godzinie 12:15 w Sali 310 Instytutu Inżynierii Materiałowej „Fabryka Inżynierów XXI wieku" (bud. A18) Politechniki Łódzkiej odbędzie się seminarium naukowe, podczas którego mgr inż. Zofia Kula przedstawi wyniki swojej pracy naukowej zatytułowanej „Światłoutwardzalne wypełnienia stomatologiczne modyfikowane hydroksyapatytem".

Seminarium związane jest z planowanym zamknięciem przewodu doktorskiego.

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Inż. Hieronim Szymanowski

Opiekun pomocniczy: dr Witold Jakubowski

 

ZAPRASZAMY!

2018-06-05
SEMINARIUM MGR INŻ. PAULINY KOWALCZYK

W dniu 08.05.2018 r. o godzinie 12:15 w Sali 310 Instytutu Inżynierii Materiałowej „Fabryka Inżynierów XXI wieku" (bud. A18) Politechniki Łódzkiej odbędzie się seminarium naukowe, podczas którego mgr inż. Paulina Kowalczyk przedstawi wyniki swojej pracy naukowej zatytułowanej „Hybrydowe warstwy dyfuzyjne na bazie nawęglania niskociśnieniowego".

Seminarium związane jest z planowanym otwarciem przewodu doktorskiego.

Opiekun naukowy: Dr hab. inż. Konrad Dybowski

Opiekun pomocniczy: Dr inż. Radomir Atraszkiewicz.

ZAPRASZAMY!

2018-05-07
OFERTA PRACY

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pracy dla naszych studentów/absolwentów

więcej w załączonym ogłoszeniu

2018-04-20
SEMINARIUM MGR INŻ. AGNIESZKI BREWKI

W dniu 24.04.2018 r. o godzinie 12:15 w Sali 310 Instytutu Inżynierii Materiałowej „Fabryka Inżynierów XXI wieku" (bud. A18) Politechniki Łódzkiej odbędzie się seminarium naukowe, podczas którego mgr inż. Agnieszka Brewka przedstawi wyniki swojej pracy naukowej zatytułowanej „Impulsowe nawęglanie niskociśnieniowe do wysokowydajnej produkcji z potokowym przepływem obrabianych elementów".

ZAPRASZAMY!

2018-04-12
badanie cienkich warstw/powłok oraz powierzchni, prezentacja Thermo-Calc Software

W dniu 17.04.2018, o godz. 12.15, w sali 310 odbędzie się spotkanie z Panem Krzysztofem Żakowiczem, doradcą technicznym firmy Technolutions, na którym zostaną przestawione rozwiązania z zakresu badań cienkich warstw/powłok oraz powierzchni, obejmujące pomiary m.in.:
· grubości (z max. rozdzielczością 0.1nm)
· właściwości optycznych (poziom reflektancji, transmitancji ; współczynnik załamania, absorpcji)
· funkcji dielektrycznych
· chropowatości powierzchni
· topografii powierzchni
· adhezji powłok
· twardości
· odporności na zarysowania

Od razu po spotkaniu odbędzie się wystąpienie Pani Anny Staszczyk, podczas którego zaprezentuje ona zakupione przez Instytut oprogramowanie Thermo-Calc Software.

Wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką zapraszamy!

2018-04-09
SEMINARIUM mgr inż. Aleksandry Jastrzębskiej

W dniu 27.03.2018 r. o godzinie 12:15 w Sali 310 Instytutu Inżynierii Materiałowej „Fabryka Inżynierów XXI wieku" (bud. A18) Politechniki Łódzkiej odbędzie się seminarium naukowe podczas którego mgr inż. Aleksandra Jastrzębska przedstawi wyniki swojej pracy naukowej zatytułowanej „Anodowanie jako sposób na wytwarzanie powłok TiO2 do zastosowań biomedycznych".

Seminarium związane jest z planowanym otwarciem przewodu doktorskiego.

2018-03-23
SEMINARIUM mgr inż. Katarzyny Mydłowskiej

Zapraszamy na seminarium naukowe  dniu 22 marca 2018r.(czwartek) o godzinie 14:00 w sali seminaryjnej 310 Instytutu Inżynierii Materiałowej. 

mgr inż. Katarzyna Mydłowska przedstawi wyniki swojej pracy naukowej zatytułowanej „Optymalizacja właściwości powłok na bazie CrN, osadzanych techniką PVD na azotowanych podłożach stalowych".

Seminarium związane jest z planowanym otwarciem przewodu doktorskiego.

2018-03-19

Zapraszamy na seminarium naukowe w trakcie którego prof. dr hab. Bogdan Walkowiak wygłosi swój referat zatytułowany „Materiomika".

Seminarium odbędzie się w dniu 6 marca 2018r.(wtorek) o godzinie 12:00 w sali 310 Fabryki Inżynierów.

2018-03-01
SKN IM spotkanie

Zapraszamy wszystkich chętnych 13 marca w godzinach 16:00 - 19:00 Fabryka Inżynierów sala 310

2018-03-06
ZAPRASZAMY NA SEMINARIUM GRAFENOWE 23.01.2018

W dniu 23 stycznia 2018r.(wtorek) o godzinie 12.15 w sali seminaryjnej 310 Instytutu Inżynierii Materiałowej odbędzie się seminarium, na którym zostanie wygłoszony referat p.t "Funkcjonalizacja grafenu biocząsteczkami". Prelegentem będzie mgr inż. Tomasz Warga.

2018-01-19
SEMINARIUM R.PLESIŃSKI

W dniu 09 stycznia 2018r.(wtorek) o godzinie 12.15 w sali seminaryjnej 310 Instytutu Inżynierii Materiałowej odbędzie się seminarium naukowe mgr inż. Rafała Plesińskiego związane z planowanym otwarciem przewodu doktorskiego.

2018-01-04
Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego 2018

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o ogłoszeniu XII edycji jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego .

O jednorazowe stypendium naukowe w kategorii „student" mogą ubiegać się studenci kierunków z następujących dziedzin nauki:
1) nauki społeczne;
2) nauki ekonomiczne;
3) nauki prawne;
4) nauki matematyczne;
5) nauki fizyczne;
6) nauki chemiczne;
7) nauki biologiczne;
8) nauki o Ziemi;
9) nauki techniczne;
10) nauki medyczne;
11) nauki farmaceutyczne.

2017-12-14
Spotkanie Wigilijne

Dyrekcja Instytutu serdecznie zaprasza na Instytutowe spotkanie Wigilijne, które odbędzie się 19 grudnia o godzinie 12.15 w sali na parterze.

Szczegóły na poczcie.

Spotkajmy się!

2017-11-28
OBRONA DOKTORATU T.KAŹMIERCZAKA

W piątek 10 listopada 2017r. odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Tomasza Kaźmierczaka pod tytułem "Mechaniczna modyfikacja proszków węglowych wytwarzanych metodami CVD wspomaganymi plazmą częstotliwości radiowej i mikrofalowej."

Miejsce: budynek A18, sala 102

PROMOTOR: prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski

PROMOTOR POMOCNICZY: dr hab. inż. Witold Kaczorowski

2017-11-09
HABILITACJA DR INŻ. ŁUKASZA KOŁODZIEJCZYKA

W dniu 26 października 2017r. Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej, po zapoznaniu się z opinią Komisji Habilitacyjnej, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego z dyscypliny inżynieria materiałowa dr inż. Łukaszowi Kołodziejczykowi

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

2017-11-02
zapraszamy na warsztaty w Fabryce

Zapraszamy Państwa na bezpłatne warsztaty pt. Badania Materiałów w Skali Nano i Mikro, organizowane przez firmę Technolutions oraz PIK Instruments. Warszaty dedykowane są osobom zainteresowanym technikami badawczymi materiałów i obrazowaniem powierzchni.

 

Dodatkowe informacje o warsztatach i zapisy dostępne są na stronie:

http://technolutions.pl/pl/warsztaty-10-2017/

Na zakończenie warsztatów każdy uczestnik otrzyma certyfikat.

2017-10-09
oferta pracy w biurze Instytutu

Szukamy wzmocnienia do naszego zespołu biura Instytutu!

chętnych zapraszamy do aplikowania!

szczegóły pod linkiem:

https://www.p.lodz.pl/pl/samodzielny-referent-instytucie-inzynierii-materialowej

2017-09-26
MEDAL im.SENDZIMIRA DLA DR HAB. INŻ. J.SAWICKIEGO

Z-ca Dyrektora Instytutu dr hab inż. Jacek Sawicki otrzymał Medal za osiągnięcia wynalazcze w dziedzinie kształtowania technologicznej warstwy wierzchniej nowoczesnymi metodami obróbki cieplno–chemicznej podczas niedawno zakończonej Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2017!

Serdecznie gratulujemy!

więcej info:

https://www.p.lodz.pl/pl/medal-imsendzimira-dla-naukowca-pl

2017-11-02
nasza drużyna w biegu SPARTAN RACE

Spartan Race Poland w #LODZ już jutro! drużyna #STAINLESSIIMPL zwarta i gotowa, koszulki czekają! dziękujemy sponsorowi Hart-Tech Sp. z o.o. :) http://hart-tech.pl/

 zapraszamy wszystkich do kibicowania! do zobaczenia w Arturówku!

2017-05-19
1 PIKNIK NAUKOWY INSTYTUTU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ

28 maja w godzinach 14-21 pracownicy IIM wraz z rodzinami, doktoranci, studenci, sympatycy spotkali się na pikniku naukowym.

W programie były wycieczki po laboratoriach, pokazy urządzeń, demonstratorów, doświadczenia fizyczne i chemiczne, konkursy i inne mniej naukowe atrakcje...

była to świetna okazja do integracji środowiska Inżynierii Materiałowej na Wydziale Mechanicznym PŁ. Zaś dla kandydatów na studentów jedynego wyróżnionego przez PKA kierunku na PŁ niespotykana możliwość zobaczenia, dotknięcia, dopytania za co ta nagroda i „oswojenia się" z Wydziałem Mechanicznym PŁ.

Patronat: Dziekan Wydziału Mechanicznego PŁ, Młodzi w Łodzi, Radio Żak, sponsorzy: Seco/Warwick S.A., Medgal sp.z o.o., LFC sp. z o.o.

ZAPRASZAMY!

2017-05-18
UWAGA finał KONKURSU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dyrektor IIM PŁ prof. dr hab. inż. Piotr Kula nagradza świetne pomysły!

Przy naszym Instytucie działają aż 4 studenckie koła naukowe!  Wszystkie przystąpiły do udziału w konkursie na ruchomy demonstrator wystawowy promujący Inżynierię Materiałową.  10 kwietnia od godziny 12 w sali 310 prezentowali swoje pomysły a 23 maja od godz.11 zaprezentują się w finale konkursu. ?Uroczyste oglosznie zwyciężców i wręczenie nagród na nasyzm 1Pikniku Naukowym 28 maja! Zapraszamy!!

 

szczegóły na profilu FB https://www.facebook.com/INZYNIERIAMATERIALOWAPL/

2017-05-18
IIM PATRONEM KONKURSU MISTRZ TECHNIKI TO JA

30.03.2017 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29. odbędzie się finał III Konkursu Twórczości Technicznej - Mistrz techniki to ja. Uczestnicy to uczniowie szkoł podstawowych i gimnazjalnych chętni do rozwijania zainteresowań technicznych i umiejętności manualno-motorycznych, a nade wszystko do kreatywnego patrzenia na rzeczywistość.

Do prac komisji konkursowej ponownie zaproszono dr hab.inż. Hieronima Szymanowskiego-Prof.PŁ, który chętnie ocenia prace i podziwia zaangażowanie uczestników. Komisja oceni innowacyjność prac, a także walory użytkowe, estetykę wykonania i sposób zaprezentowania.

2017-03-21
SEMINARIUM SKNów

W dniu 07 marca 2017 w s.310 odbylo się I seminarium SKNów działających przy IIM PŁ

Nasze Studenckie Koła Naukowe mają sie czym pochwalić!

 

projekty! warsztaty! szkolenia! nagrody! świetne pomysły!

 

a teraz jeszcze KONKURS (info w poście obok i na profilu FB)

2017-03-08
Nagroda badawcza Siemensa nasza!

Nasi pracownicy otrzymali prestiżową nagrodę badawczą Siemensa w XXII edycji konkursu organizowanego wspólnie przez Politechnikę Warszawską i firmę Siemens!

Kapituła konkursu doceniła pracę zatytułowaną "Nowe biokompatybilne warstwy Si-DLC na implanty kostne – pionierskie wdrożenie przemysłowe", która przyczyniła się zaimplementowania technologii w firmie Medgal Sp. z o.o.

Gratulujemy całemu Zespołowi i życzymy dalszych sukcesów!

więcej info na stronie:

https://www.p.lodz.pl/pl/innowacyjna-technologia-modyfikacji-implantow-kostnych-pl-nagrodzona

i na naszym profilu FB :)

2017-07-20
Dziewczyny na politechniki!

W ramach ogólnopolskiej akcji Dziewczyny na politechniki zapraszamy 30.03 do Fabryki Inżynierów na niecodzienne zajęcia z Inżynierii Materiałowej:

- Od gotowego obiadu do funkcjonalnej nogi - czyli jakie możliwości daje dziś druk 3D

czas trwania: ok. 45 minut

liczebność grup: ok 20 osób

- Efekt pamięci kształtu- czyli kwiat dla dziewczyny w kilka minut

czas trwania: ok. 35 minut

liczebność grup: ok 20 osób

Oraz wykłady z Inżynierii Materiałowej w budynku C15 PŁ przy al. Politechniki 3a

- Wykład: "Idealny biustonosz - Krawcowa czy modelowanie komputerowe?"

mgr inż. Marek Klich

Sala konferencyjna (obok sali widowiskowej)

- Wykład: "Co, jak i dlaczego tak dużo może Kobieta w karierze naukowej?"

dr inż. Dorota Bociąga

Po więcej informacji zapraszamy tutaj:

2017-02-17
HABILITACJA dr inż. DAMIANA BATOREGO

W dniu 17 lutego 2017r. Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej, po zapoznaniu się z pozytywną opinią Komisji Habilitacyjnej, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego z dyscypliny inżynieria materiałowa dr inż. Damianowi Batoremu

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

2017-02-17
projekt FABRYKA NAUKI 2 edycja

W 2017 wraz z naszym partnerem Fundacją PROMOVENDI realizujemy w InstytucieIM projekt FabrykaNauki

Projekt współfinansowany jest z programu grantowego „Bank Ambitnej Młodzieży" - realizowanego przez Fundacja Banku Zachodniego WBK.

Głównym celem projektu jest wzbudzenie w młodych ludziach (uczniach) chęci zdobywania wiedzy i poszerzania horyzontów poprzez szereg spotkań/warsztatów popularnonaukowych, zbliżających naukę do codzienności i prezentujących nowoczesne i innowacyjne rozwiązania wypracowane przez naukowców.

http://www.promovendi.pl/fabryka-nauki-bank-ambitnej-mlodziezy/

2017-05-18
zmarł Prof. Zdzisław Haś

Z żalem zawiadamiamy o śmierci emerytowanego pracownika PŁ, wieloletniego Dyrektora Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej, wybitnego uczonego, nauczyciela i wychowawcy wielu pokoleń studentów, doktorantów oraz pracowników nauki.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dniu 20.01.2017r w Koniecpolu,

w Kościele pod wezwaniem Trójcy Świętej, ul. Mickiewicza 8 o godz. 13.00

 

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Inżynierii Materiałowej

2017-01-17
Oddaj Krew dla Dziekana!

Profesor Bogdan Kruszyński, w latach 2008-2016 Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej potrzebuje Naszej pomocy.Od dłuższego czasu zmaga się z chorobą. Jako silny człowiek zawsze starał radzić sobie sam, teraz jednak potrzebuje Naszego wsparcia.

W bardzo łatwy sposób możemy Mu pomóc w walce z chorobą. Wystarczy oddać krew. Nieważne jaką masz grupę- bank krwi wymieni ją i prześle Dziekanowi odpowiednią.

2016-11-23
HABILITACJA dr inż. WITOLDA KACZOROWSKIEGO

W dniu 16 grudnia 2016 r. Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej,po zapoznaniu się z pozytywną opinią Komisji Habilitacyjnej , podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego z dyscypliny inżynieria materiałowa dr inż. Witoldowi Kaczorowskiemu.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

2017-01-12
oferty pracy w SECO
2017-04-19
MAMY KOLEJNY ZŁOTY MEDAL

Nasi pracownicy zdobyli złoty medal na 5th Macao International Innovation and Invention Expo 2016

Gratulujemy!

2016-10-17
Zapraszamy na Dzień Otwarty Politechniki Łódzkiej

Zapraszamy na spotkanie ze studentami i wykładowcami, które odbędzie się 2 grudnia w Instytucie Fizyki PŁ w ramach Dnia Otwartego naszej uczelni. 

W tym dniu także w Fabryce Inżynierów XXI wieku wiele atrakcji: stoiska kół naukowych, zwiedzanie laoratoriów, warsztat Design Thinking i inne niespodzianki przygotowane przez Inżynierię Materiałową

2016-11-23
Seminarium 11.10.2016

W dniu 11 października 2016 r. o godz. 12.15 w sali seminaryjnej  nr 310 Instytutu Inżynierii Materiałowej w Fabryce Inżynierów (A18) Politechniki Łódzkiej odbędzie się seminarium naukowe. Referaty wygłoszą Goście z Malezji.

Serdecznie zapraszamy

2016-10-10
Nauczyciel Roku 2015/2016 Inżynierii Materiałowej wybrany

Dr hab. inż. Jacek Grabarczyk zostal wyróżniony przez studentów Wydziału Mechanicznego PŁ!

Serdecznie gratulujemy!

2016-09-20
Profesorowie IIM we władzach Wydziału w kadencji 2016-2020

Serdecznie gratulujemy Prof.dr hab.inż. Piotrowi Niedzielskiemu oraz dr hab.inż. Łukaszowi Kaczmarkowi-Prof.PŁ objęcia funkcji Prodziekanów we władzach Wydziału Mechanicznego w kadencji 2016-2020

Życzymy powodzenia!

2016-06-15
nasi na GRAPHENE WEEK 2016

Reprezentacja IIM na tegorocznej imprezie szaleje!

Zobaczcie zdjęcia z noblistą Konstantinem Siergiejewiczem Nowosiołowem oraz filmik na youtubie!

https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstantin_Nowosio%C5%82ow

https://www.youtube.com/watch?v=95YdUcuLUAQ

2016-06-15
PRACUJ W PROJEKCIE! POIR.04.01.04-00-0087/15

W związku z rozpoczęciem projektu realizowanego w ramach 1 konkursu, w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pt „Urządzenie do wysokowydajnej i precyzyjnej obróbki cieplnej z układem redukcji odkształceń hartowniczych do bezpośredniej aplikacji w łańcuchu potokowej produkcji elementów przekładni mechanicznych i łożysk" Instytut Inżynierii Materiałowej przewiduje stanowiska pracy dla osób z wykształceniem mgr inż., zainteresowanych pracą przy realizacji projektu z jednoczesnym intensywnym rozwojem naukowym.

Bliższe informacje można uzyskać pod adresem: emilia.wolowiec@p.lodz.pl

2016-06-14
Poznaj Design Thinking z zespołem DT4U!

Zapraszamy na warsztaty

Jeśli jesteś Studentem kierunku Inżynieria Materiałowa, te warsztaty są właśnie dla Ciebie! Jeszcze w tym semestrze 30h realizacji projektów metodą design thinking w interdyscyplinarnych zespołach w ramach międzynarodowego projektu DiamonDT. Rekrutacja do 18.04.2016r. a liczba miejsc ograniczona! Więcej szczegółów na plakacie.

2016-04-13
Wykład „Napędy rakietowe i perspektywy ich rozwoju”

Zaproszenie na wykład

W dniu 8  kwietnia 2016 r. (piątek) w sali 109 budynku A18 (Fabryka Inżynierów XXI w.) przy ul. Stefanowskiego 1 o godz. 12.15

prof. dr hab. inż. Piotr Wolański

wygłosi dla studentów i pracowników Politechniki Łódzkiej wykład pod tytułem:

„Napędy rakietowe  i perspektywy ich rozwoju”.

 

Prof. dr hab. inż. Piotr Wolański jest  przewodniczącym Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych przy prezydium PAN, członkiem Rady Polskiej Agencji Kosmicznej,  profesorem w Instytucie Lotnictwa i w Politechnice Warszawskiej.

2016-04-04
głośno o naszym grafenie!
2016-03-07

W  dniu 13 lutego 2016 r. dotarła do nas

smutna informacja o śmierci

 

Pani

Prof. dr hab.

ALEKSANDRY SOKOŁOWSKIEJ

 

emerytowanego pracownika

Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej,

a następnie Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej,

wybitnego uczonego, nauczyciela i wychowawcy wielu pokoleń studentów, doktorantów oraz pracowników nauki

 

Rodzinie Zmarłej

składamy

wyrazy głębokiego współczucia

 

Dyrekcja i Pracownicy

Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej


2016-02-14

../media/aktualnosci/Prof.Sokołowska.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016-02-14
XXX Bal Inżynierii Materiałowej

Jubileuszowy XXX Bal Inżynierii Materiałowej, odbył się w patio Fabryki Inżynierów, (bud A 18)  dnia 22.01.2015r.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz osobom zaangażowanym w organizację Balu!

Do zobaczenia za rok!

2016-01-11
Nowe studia podyplomowe!

Zapraszamy na dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu wykorzystania odnawialnych żródeł energii!

więcej informacji w załączniku

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów dr hab. inż. Maciejem Sibińskim na adres: maciej.sibinski@p.lodz.pl

2016-01-07
WYKŁAD O SATELITACH

W dniu 20 listopada o godz. 13.15 w sali 109 Fabryki Inzynierów XXI wieku zapraszamy na wykład na temat budowy satelitów i ich sterowania.

Wykład wygłosi Rafał Burek, pracownik Europejskiego Centrum Operacji Kosmicznych ( European Space Opeartions Centre - ESOC) w Darmstadt odwołując się do własnych doświadczeń. Po wykładzie przewidziane jest spotkanie z prowadzącym, na którym można będzie porozmawiać o jego doświadczeniach w działalności w sektorze kosmicznym.

wiecej inforamcji:

http://www.rafspace.pl/

2015-11-20
Design Thinking Week w Fabryce

zapraszamy na Międzynarodowe Forum DT w Europie, które odbędzie się w Fabryce Inżynierów XXI wieku w sali 109 dnia 4 listopada 2015r. o godzinie 11

więcej informacji:

http://dtweek.pl/

2015-10-27
Nagroda dla dr inż. Sylwestra Pawęty !

W XVI edycji konkursu Marszałka Województwa Łódzkiego na najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim nagrodzony został nasz Pracownik dr inż. Sylwester Pawęta! Nagrodę otrzymał za parcę doktorską  "Techniczno-ekonomiczne modele wdrażania procesu efektywnego nawęglania próżniowego PreNitLPC". Pacował pod kierunkiem Prof. Piotra Kuli

Serdecznie gratulujemy!

2015-10-19
INŻYNIERIA KOSMICZNA

21.07.br. gościliśmy w Fabryce Inżynierów posiedzenie Krajowego Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarej ( KCiKiS).

PŁ jest jedną z 15 instytucji- cżłonków ogólnopolskiej sieci naukowej, skupiającej wiodące ośrodki związane z szeroko rozumianą eksploracją i poznawaniem kosmosu.

2015-07-24
SENM 2015 Graphene Workshop

W ramach międzynarodowej konferencji Smart Engineering of New Materials SENM 2015 zapraszamy na imprezę
towarzyszącą Graphene Workshop.

 

Graphene Workshop jest wydarzeniem, w trakcie którego odbędą się:

1. wykłady wybitnych naukowców w dziedzinie aplikacji grafenowych:

a. Professor Antonio H. Castro Neto  (Director of Centre for Advanced 2D Materials and Graphene Research Centre; National University of Singapore)
b. Dr Khasha Ghaffarzadeh – IDTechEx
c. Dr Marko Spasenović (Center for Solid State Physics and New Materials, Institute of Physics, Belgrade)
d. Professor Łukasz Kaczmarek (Institute of Materials Science and Engineering, Lodz University of Technology)

2. warsztaty dotyczące technologii, badań oraz obecnych i potencjalnych aplikacji materiałów opartych na grafenie.

3. prezentacje zaplecza technologicznego i badawczego wykorzystywanego do prac nad grafenem w IIM PŁ.

Graphene Workshop odbędzie się w dniu 26.06.2015 r., w budynku Fabryka Inżynierów XXI w Politechniki Łódzkiej (kampus A).

Zachęcamy do rejestracji na to Wydarzenie poprzez wysłanie zgłoszenia na adres: info@semtherm.eu.

Więcej informacji na stronie konferencji www.senm.semtherm.eu (zakładka Graphene Workshop).

2015-06-08
Obciążenie sal instytutowych

aktualne obciążenie sal instytutowych

2015-10-13
kierunek INŻYNIERIA KOSMICZNA

Od października 2015 ruszył na PŁ kierunek Inżynieria Kosmiczna prowadzony we współpracy z WAT i Politechniką Warszawską !!

Nasi pracownicy od początku brali udział w jego organizacji a teraz będą go koordynować i prowadzić zajęcia ze studentami!!

To duży skukces, którym chętnie się chwalimy!!

2015-10-02
XXIX Bal Inżynierii Materiałowej

W tym roku Bal Inżynierii Materiałowej odbył się w patio Fabryki Inżynierów, (bud A 18)  dnia 23.01.2014r, rozpoczęcie o godz. 21.00.

Do zobaczenia za rok!

2015-01-07
Seminarium 20 stycznia 2015

20 stycznia 2015 roku w sali 310 o godz.12.15 odbędzie się seminarium związane z zakończeniem doktoratu mgr Viktora Zavaleyeva tytuł: "Optymalizacja  konstrukcji urządzenia i technologii wytwarzania powłok  diamentopodobnych ta-C z wykorzystaniem planowania eksperymentów metodą Taguchi".

Promotor dr hab.inż. Jan Walkowicz, prof. PK, Politechnika Koszalińska

2014-12-22
Seminarium naukowe GRAFEN

14.01.2015  w budynku  Fabryki Inżynierów XXI w. odbędzie się seminarium naukowe poświęcone tematyce grafenowej.


Serdecznie zapraszamy!

2014-11-20
DEMONSTRATOR+ UOD-DEM-1-193/001/ PO IG

DEMONSTRATOR+ UOD-DEM-1-193/001/ PO IG

Z dniem 01.12.2013 Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej we współpracy z firmą Seco/Warwick Europei Hart-Tech sp.z o.o. rozpoczyna realizację projektu  "Wielozadaniowe, inteligentne centrum modułowe do próżniowej obróbki cieplnej i powierzchniowej technologiami High-Tech"  finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+ oraz współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Fundusze europejskie –dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

2014-01-07
European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes -Warsaw 2015

Dear Colleagues,

It is our pleasure to welcome you on behalf of the Management and Scientific Committees of EUROMAT2015. We invite you to
attend this next conference in the EUROMAT series which will be hosted in Warsaw, on 21–24 September 2015. The venue will be the Warsaw University of Technology, the oldest and the largest technical university in Poland.
The conference will be centred in the beautiful setting of the 19th century main building of the University.
More info: http://euromat2015.fems.org/

2014-10-09
aktualne obciążenie sal Instytutowych

aktualne obciążenie sal instytutowych

2015-05-21
WYKŁAD 06.11.2014 godz. 14.30

W czwartek 6 listopada o godzinie 14.30 w sali 102 Fabryki Inżynierów XXI w. gościć będziemy Profesora Xiao-Shan Ning ze  School of Materials and Engineering, Tsinghua University.

Profesor Xiao-Shan Ning  wygłosi wykład pt. “Super wetting phenomena of aluminium on ceramics and its hopeful prosperity in scientific research and industrial production”

Serdecznie Państwa zapraszamy!!!

W szczególności młodych naukowców: studentów, doktorantów oraz wszystkich pracowników naukowych !!!

2014-11-04
Doktorant poszukiwany!

Prof. dr hab. inż. Maciej Gazicki-Lipman poszukuje zdolnego doktoranta!

poniżej dokładne informacje i dane kontaktowe do Profesora

zapraszamy do aplikowania!

2015-05-28
Design Thinking Week 2014

Politechnika Łódzka jest jednym z jedenastu miejsc w Polsce, w których odbędzie się Design Thinking Week 2014. Wszystkie wydarzenia związane z imprezą  odbędą się w Fabryce Inżynierów XXI wieku (ul. Stefanowskiego 1/15, budynek A18). To właśnie tu  powstała specjalnie zaprojektowana i wyposażona  przestrzeń o nazwie DT4U.

więcej informacji na stronie: http://www.p.lodz.pl/main,item16062,Design_Thinking_Week,wydarzenia_specjalne_index.htm

2014-10-15
nowa strona PTM

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze uruchomiło nową stronę PTM pod adresem: http://ptm-materials.pl/

Na stronie Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego na bieżąco podawane będą informacje dotyczące konferencji, seminariów PTM, konkursów PTM oraz ośrodków związanych z  inżynierią materiałową.

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z nową stroną oraz zapisania się do Newslettera  Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego   

2014-10-09
mamy

Właśnie wzbogaciliśmy infrastrukturę badawczą Instytutu o nowy Mikroskop ramanowski inVia firmy Renishaw z dwoma laserami o długości fali 532 nm i 785 nm !

Umożliwia on analizę ciał stałych, proszków, cieczy a także roztworów wodnych, bez konieczności zastosowania skomplikowanych procedur przygotowania próbek.

2014-10-16
Zagraniczni studenci w Instytucie!

Z przyjemnością informujemy, że w naszym Instytucie gościła w tym roku czwórka zagranicznych studentów odbywająca praktyki zawodowe w ramach międzynarodowego programu edukacyjnego IAESTE.

2014-09-26
Nauczyciel Roku !

W roku akademickim 2013/2014 to wyróżnienie otrzymała dr inż. Dorota Rylska !

Gratulujemy!

2014-09-25
SEMINARIUM 30.09.2014

W dniu 30.09.2014 r. o godzinie 12:15 w sali 310 Instytutu Inżynierii Materiałowej „Fabryka Inżynierów” (bud. A18) Politechniki Łódzkiej odbędzie się następujące seminarium naukowe:

mgr inż. Zbigniew Zawieja przedstawi wyniki swojej pracy naukowej zatytułowanej Modyfikacja składu mieszanki celulozowej wykorzystywanej do produkcji układów wlewowych w formach piaskowych”,

2014-09-23
SEMINARIUM 23.09.2014

W dniu  23.09.2014 r. o godzinie 13:15 w sali 310  Instytutu Inżynierii Materiałowej „Fabryka Inżynierów” (bud. A18) Politechniki Łódzkiej odbędzie się następujące seminarium naukowe:

Mgr inż. Jarosław Komorowski przedstawi wyniki swojej pracy naukowej zatytułowanej Odwrócenie kierunku frontu krystalizacji w krzemie na podłożu molibdenowym w reaktywnym procesie próżniowym

2014-09-19
praca w Instytucie!

Uzdolnionych technicznie, solidnych i pracowitych zapraszamy do zapoznania sie z ofertą pracy z naszym Instytucie: http://www.p.lodz.pl/zalaczniki/20997,15773,referent_techniczny.pdf,312066.pdf

2014-09-02
SEMINARIUM 02.09

W dniu  02.09.2014 r. o godzinie 12:15 w sali 310  Instytutu Inżynierii Materiałowej „Fabryka Inżynierów XXI wieku” (bud. A18) Politechniki Łódzkiej odbędzie się następujące seminarium naukowe:

Mgr inż. Hanna Radziszewska przedstawi wyniki swojej pracy naukowej zatytułowanej: „Wpływ rdzeniowych wydzieleń na umocnienie stopu aluminium 2024”.

Seminarium odbędzie się w związku z planowanym otwarciem przewodu doktorskiego.

2014-08-28
Konkurs: Nauka się oPŁaca

Zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej do udziału w konkursie „nauka się oPŁaca", organizowanym w ramach obchodów roku jubileuszowego 70. rocznicy powstania Uczelni.

Celem konkursu jest wyróżnienie oraz promocja innowacyjnych projektów wynalazczych, w tym produktów, technologii i
usług oraz innych rozwiązań naukowych, które zostały wdrożone w  przemyśle.

Konkurs odbywa się pod patronatem medialnym „Dziennika Łódzkiego".


2014-07-15
KONKURS PTM
 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego ogłasza konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu Inżynierii Materiałowej.
Wniosek o przyznanie nagrody składa promotor pracy doktorskiej w terminie do:
15 sierpnia 2014 roku

Szczegóły w załączniku

2014-04-25
SEMINARIUM 01.07

W dniu 01.07.2014r. o godzinie 12:15 w sali seminaryjnej 310 Instytutu Inżynierii Materiałowej „Fabryka Inżynierów” bud. A18 Politechniki Łódzkiej odbędzie się następujące seminarium naukowe:

mgr inż. Tomasz Kaźmierczak przedstawi wyniki swojej pracy naukowej zatytułowanej Mechaniczna modyfikacja proszków węglowych wytwarzanych metodami CVD wspomaganymi plazmą częstotliwości radiowej i mikrofalowej”

2014-06-23
SEMINARIUM 24.06

W dniu 24.06.2014 r. o godz. 12:15 w sali nr 310 Instytutu Inżynierii Materiałowej w bud.„Fabryka Inżynierów”Politechniki Łódzkiej  (A-18) odbędzie się seminarium naukowe, podczas którego mgr inż. Katarzyna Porębska przedstawi pracę na temat: Antybakteryjne powłoki na bazie SiO2 wytwarzane metodą zol-żel”.

2014-06-17
REWOLUCJA w NAUCE o MATERIAŁACH !

Nauka o Materiałach w zupełnie nowej odsłonie ruszyła wraz z rozpoczęciem semestru letniego 2013/2014 !

Nowe materiały zamieszczono w zakładce http://iim.p.lodz.pl/materialy-dydaktyczne

2014-02-28
OFERTA DZIAŁ JAKOŚCI

Firma produkcyjna z branży kolejowej o stabilnej pozycji na rynku miedzynarodowym poszukuje osoby z naszego Wydziału do pomocy w Dziale Jakości !

2014-06-13
BROKER INNOWACJI

Broker innowacji na Wydziale Mechanicznym PŁ - mgr inż. Paulina Kosmowska przedstawia prezentację zatytułowaną „Możliwości wsparcia pracowników Instytutu Inżynierii Materiałowej przez Brokera Innowacji”

2014-06-03
SEMINARIUM 03.06

W dniu  3.06.2014 r. w sali 310  Instytutu Inżynierii Materiałowej w bud. „Fabryka Inżynierów”  Politechniki Łódzkiej (A18) odbędą się:

-o godzinie 12.00 zebranie dydaktyczne w związku z uruchomieniem nowego  programu dla kierunku Inżynieria Materiałowa (studia stacjonarne I stopnia) od roku akad. 2014/15.

Obecność obowiązkowa.

-o godzinie 12:15 seminarium: Mgr inż. Paulina Kosmowska przedstawi prezentację zatytułowaną „Możliwości wsparcia pracowników Instytutu Inżynierii Materiałowej przez Brokera Innowacji”

2014-06-02
Dr. inż. Dorota Bociąga

Dr inż. Dorota Bociąga, laureatka prestiżowego programu TOP500 jest bohaterką publikacji MNiSW

 

2014-05-27
RUSZA DT4U

W Fabryce Inżynierów PŁ rusza właśnie DT4U- przestrzeń, gdzie metodyką Design Thinking tworzone będą innowacje!

 

2014-05-27
SEMINARIUM 27.05

W dniu  27.05.2014 r. o godzinie 12:15 w sali 310  Instytutu Inżynierii Materiałowej  Politechniki Łódzkiej w bud.A18 „Fabryka Inżynierów”  odbędzie się następujące seminarium naukowe:

Mgr inż. Jarosław Komorowski przedstawi wyniki swojej pracy naukowej zatytułowanej Odwrócenie kierunku frontu krystalizacji w krzemie na podłożu molibdenowym w reaktywnym procesie próżniowym, 

Seminarium jest związane z zakończeniem realizacji przewodu doktorskiego.

Promotorem pracy jest: Prof. dr hab. inż. Piotr Kula2014-05-22
HABILITACJA dr inż. KONRADA DYBOWSKIEGO

W dniu 09 maja 2014r. na posiedzeniu Rady Wydziału Mechanicznego PŁ odbyło się kolokwium habilitacyjne dr inż. Konrada Dybowskiego.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

2014-05-09
SPOTKANIE z FNP

J.M. Rektor Politechniki Łódzkiej, prof. Stanisław Bielecki serdecznie zaprasza pracowników naukowych i studentów PŁ na spotkanie z prof. Maciejem Żyliczem, Prezesem Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Spotkanie odbędzie się 23 kwietnia br. (środa) o godzinie 15:00, w auli wykładowej w Fabryce Inżynierów XXI wieku Wydziału Mechanicznego (budynek A18, I piętro). Spotkanie będzie dotyczyć nowych możliwości finansowania badań i rozwoju naukowego.

2014-04-17
SEMINARIUM 29.04

W dniu 29.04.2014r. o godzinie 12:15 w sali seminaryjnej 310 Instytutu Inżynierii Materiałowej „Fabryka Inżynierów” bud. A18 Politechniki Łódzkiej odbędzie się następujące seminarium naukowe:

mgr inż. Mariusz Stegliński przedstawi wyniki swojej pracy naukowej zatytułowanej „Dobór parametrów nowoczesnej obróbki cieplno-plastycznej stopu Al-Mg-Mn-Sc-Zr” 

 

Seminarium jest związane z zakończeniem realizacji przewodu doktorskiego.

 

Promotorem pracy jest: prof. dr hab. inż. Zbigniew Gawroński

2014-04-23
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego słońca oraz samych sukcesów :)))

 

DYREKCJA INSTYTUTU

2014-04-17
SEMINARIUM 06.05

W dniu  6.05.2014 r. o godzinie 12:00 w sali 310  Instytutu Inżynierii Materiałowej „Fabryka Inżynierów” (bud. A18) Politechniki Łódzkiej odbędzie się następujące seminarium naukowe:

-mgr inż. Marta Walczyńska przedstawi wyniki swojej pracy naukowej zatytułowanej Badanie biomateriałów i produktów nanotechnologii z wykorzystaniem modelowego organizmu wielokomórkowego Caenorhabditis elegans"”,

-mgr inż. Katarzyna Włodarczyk-Kowalska przedstawi wyniki swojej pracy naukowej zatytułowanej Badania nad impulsową metodą magnetronowego osadzania powłok niskotarciowych  nc-TiC/a-C”,

Seminarium odbędzie się w związku z z zakończeniem realizacji przewodów doktorskich.

 

2014-04-22
HABILITACJA dr inż. EMILII STAŃCZYK-WOŁOWIEC

W dniu 04 kwietnia 2014r. na posiedzeniu Rady Wydziału Mechanicznego PŁ odbyło się kolokwium habilitacyjne dr inż. Emilii Stańczyk-Wołowiec.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

2014-04-07
DynaPro NanoStar

DLA PRACOWNIKÓW I DOKTORANTÓW

W dniach 8-14 kwietnia br. w Zakładzie Biofizyki Instytutu Inżynierii Materiałowej odbędzie się pokaz demonstracyjny urządzenia DynaPro NanoStar (DLS+SLS) firmy Wyatt Technology.

Urządzenie umożliwia pomiar wielkości, mas molowych, ładunku jak i interakcji makrocząsteczek i nanocząstek w zawiesinie.

Szkolenie z obsługi instrumentu odbędzie się pierwszego dnia (8 kwietnia). W kolejnych dniach istnieje możliwość wykonania badań własnych próbek na ww urządzeniu.

Chęć udziału w pokazie należy zgłosić mailowo: marta.kaminska@p.lodz.pl  do dnia 14 marca 2014 r.

2014-03-11
SEMINARIUM 04.04

W dniu  04.04.2014 r. o godzinie 10:30 w sali 310 odbędzie się seminarium naukowe, na którym p.Vera Jahodova przedstawi prezentację pt: NITROGEN S-PHASE COATINGS FOR FOOD PROCESSING INDUSTRY".

Zapraszamy do udziału!

 

2014-04-02
OBCIĄŻENIE SAL

w załączonym pliku znajdą Państwo aktualne obciążenie sal Instytutu

2014-03-25
SEMINARIUM ZAPROSZENIE

W dniu 01.04.2014r. o godzinie 12:15 w sali seminaryjnej 310 mgr Sylwester Pawęta przedstawi wyniki swojej pracy naukowej zatytułowanej „Techniczno-ekonomiczne modele wdrażania procesu efektywnego nawęglania Próżniowego PreNitLPC®

Seminarium jest związane z powołaniem komisji przewodu doktorskiego.

Promotorem pracy jest: prof. dr hab. inż. Piotr Kula

Planowana główna dziedzina naukowa: Inżynieria materiałowa

Planowana pomocnicza dziedzina naukowa: Budowa i eksploatacja
maszyn

2014-03-25
SEMINARIA

W dniu 25.03.2014 o godzinie 12.15 w sali seminaryjnej nr  310, odbędą się następujące seminaria naukowe:

  • Dr inż. Andrzej Brudnik z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przedstawi wyniki swojej pracy habilitacyjnej pt. „Diagnostyka i sterowanie procesem otrzymywania cienkich warstw techniką reaktywnego rozpylania magnetronowego”
  • mgr inż. Dariusz Kazimierski przedstawi wyniki swojej pracy naukowej pt.Pomiar przewodnictwa elektrycznego grafenu jako metoda oceny stanu jego powierzchni”

 

2014-03-18
ALARM PRZECIWPOŻAROWY
 
W dniu 19.03.2014 w budynku Fabryki straż pożarna przeprowadzi próbny alarm.
2014-02-27
WYKŁAD

W dniu 14 marca br. o godzinie 11.00  w sali nr 109, odbędzie się wykład zatytułowany “Understanding Cancer through Probablilistic Data Integration”. Wykład prowadzić będzie Pan Felix Sanchez Garcia, doktorant Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
prof. Bogdan Walkowiak, prof. Maciej Gazicki-Lipman

2014-03-10
SEMINARIUM DOKTORSKIE

W dniu 18.03.2014r. o godzinie 12:15 w sali seminaryjnej 310 odbędzie się seminarium naukowe, na którym mgr inż. Katarzyna Oleśko przedstawi wyniki swojej pracy naukowej zatytułowanej „Powłoki optyczne z gradientem współczynnika załamania światła nakładane metodą RF PECVD” 

Seminarium odbędzie się w związku z planowanym otwarciem przewodu doktorskiego.

Promotor:dr hab. inż. Hieronim Szymanowski, prof. PŁ

Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Walkiewicz-Pietrzykowska, CBMiM PAN Łódź 

  

 

2014-03-14
NOMINACJA PROFESORSKA

W piątek, 14 marca, w Belwederze Prof. Leszek KLIMEK otrzymał z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego nominację profesorską.  

Serdecznie gratulujemy!

2014-03-18
3 PREZENTACJA RAMANA

W dniu 18.03.2014 o godzinie 12.30 w sali 310 odbędzie się spotkanie z przedstawicielem  firmy Medson Panem Krzysztofem Kowalskim.
W trakcie spotkania zostanie zaprezentowana oferta firmy Medson dotycząca spektrometrów ramanowskich.

W imieniu  prof. P. Niedzielskiego i dr D. Nowak zapraszam do aktywnego uczestnictwa w prezentacji.
2014-03-14
HABILITACJA dr inż. BOŻENY PIETRZYK

W dniu 07 lutego 2014r. na posiedzeniu Rady Wydziału Mechanicznego PŁ odbyło się kolokwium habilitacyjne dr inż. Bożeny Pietrzyk.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

2014-02-18
2 PREZENTACJA RAMANA

W dniu 11.03.2014 o godzinie 12 w sali 310 odbędzie się spotkanie z przedstawicielem firmy firmy Renishaw - Panią Agnieszką Sozańską.
W trakcie spotkania zostanie zaprezentowana oferta firmy Renishaw dotycząca spektrometrów ramanowskich.

W imieniu  prof. P. Niedzielskiego i dr D. Nowak zapraszam do aktywnego uczestnictwa w prezentacji.
2014-03-03
WIKIPROJEKT PŁ

Zapraszamy pracowników, doktorantów oraz studentów Politechniki Łódzkiej do przyłączenia się do „WikiProjektu - Politechnika Łódzka” i współtworzenia Wikipedii. Celem projektu jest utworzenie profesjonalnej i jak najpełniejszej wizytówki naszej Uczelni obejmującej informacje dotyczące historii Uczelni, jej poszczególnych jednostek, biografii wybitnych pracowników i absolwentów. Bardzo ważna jest bieżąca tematyka prowadzonych prac w szczególności dotycząca działalności dydaktycznej i naukowej.

2014-06-05
NOWY NUMER KONTA BANKOWEGO DLA PROJEKTÓW Z NCN

Na potrzeby składanych wniosków oraz nowo zawieranych umów dot. realizacji projektów z NCN proszę o podawanie nowego nr konta bankowego:

 

92 1030 1205 0000 0000 9142 2336

 

CitiHandlowy w Warszawie

Ul. Senatorska 16

00-923 Warszawa


SWIFT: CITIPLPX

2014-02-18
PREZENTACJA RAMANA

W dniu 04.03.2014 o godzinie 12 w sali 310 odbędzie się spotkanie z przedstawicielem firmy Spectro-Lab - p.Piotrem Krasińskim.
W trakcie spotkania zostanie zaprezentowana oferta firmy Spectro-Lab dotycząca spektrometrów ramanowskich.

W imieniu  prof. P. Niedzielskiego i dr D. Nowak zapraszam do aktywnego uczestnictwa w prezentacji.
2014-02-28
AKREDYTACJE

Kierunek Inżynieria Materiałowa prowadzony przez Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej w uznaniu wysokiej jakości kształcenia posiada Akredytację PAKA oraz KAUT

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych w 2012 przyznała akredytację na 5 lat.

Państwowa Komisja Akredytacyjna  w 2010 przyznała akredytację na 5 lat.

2014-01-17
SEMINARIUM NAUKOWE

W dniu  06 lutego br. o godzinie 12:30 w sali audytoryjnej Fabryki Inżynierów (sala 109, budynek A18) odbyło się seminarium naukowe związane z zamknięciem przewodu doktorskiego mgr inż. Magdaleny Pokrzywy.

Promotorem pracy jest prof. dr hab. Piotr Kula

2014-02-03
PREZENTACJA BioNanoParku

W dniu 6.02.2014r.(czwartek) o godzinie 11:00 w sali audytoryjnej Fabryki Inżynierów (sala 109,budynek A18)  odbyła się prezentacja pt. „Laboratoria BioNanoParku – struktura, wyposażenie, możliwości współpracy”.

2014-02-03
UROCZYSTE OTWARCIE LABORATORIÓW

Dnia 23.01.2014r., z udziałem zaproszonych gości z PŁ oraz Uczelni partnerskich, odbyło się uroczyste otwarcie Laboratoriów Zakładu Inżynierii Biomedycznej i Materiałów Funkcjonalnych IIM PŁ w budynku Fabryki Inżynierów XXI wieku.

 

2014-01-23
Prof. Niedzielski członkiem Rady NCBiR

Prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski został powołany na członka Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na okres od dnia 30 listopada 2014r. do dnia 29 listopada 2018r.

Serdecznie gratulujemy!

2014-12-09
KOMUNIKAT-zgłaszanie wypadków

Kanclerz Politechniki Łódzkiej zobowiązuje pracowników Politechniki Łódzkiej do niezwłocznego zgłaszania zdarzeń wypadkowych!

2014-01-16
SEMINARIUM

W dniu 21 stycznia o godz. 12.15.w sali seminaryjnej 310 Instytutu Inżynierii Materiałowej w Fabryce Inżynierów (A18)  mgr inż. Łukasz Tomaszewski przedstawi wyniki swojej pracy naukowej zatytułowanej "Modyfikowane powłoki przeciwzużyciowe na bazie TiAlN-wytwarzanie i właściwości"

2014-01-17
Łódzka Platforma Transferu Wiedzy

Szanowni Państwo, Województwo Łódzkie uruchomiło właśnie portal Łódzka Platforma Transferu Wiedzy ( www.lptw.lodzkie.pl ). Jest to główny punkt pozyskiwania i wymiany informacji w zakresie innowacyjności. 

2013-10-15
Grafen na salonach Fabryki Inżynierów XXI wieku

Studenci kształcący się w Fabryce Inżynierów XXI będą realizować swoje prace dyplomowe m.in. w obszarze strategicznych technologii dla rozwoju cywilizacji związanych z wytwarzaniem GRAFENU.

2013-10-15
Reorganizacjia Instytutu i funkcjonujących Zakładów Naukowych

Dnia 13.09.2012 Rada Instytutu Inżynierii Materiałowej podjęła uchwałę o 
reorganizacji Instytutu i funkcjonujących Zakładów Naukowych

2013-10-15
Łódzkie Eureka dla wybitnych osiągnięć z Politechniki Łódzkiej

Zespół kierowany przez prof. Bogdana Wendlera nagrodzono za „Technologię wytwarzania powłok metodą magnetronową z wykorzystaniem plazmy o wysokiej gęstości”. 

2013-10-15
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w dniach 9-12 października 2013r. odbędzie się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowoczesne Technologie w Inżynierii Powierzchni Łódź-Spała 2013"

2013-06-13
Konkursy NCN

Szanowni Państwo, Dział Zarządzania Projektami, Innowacji i Wdrożeń informuje, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy: OPUS 5, PRELUDIUM 5, SONATA 5, dla których ostateczny termin złożenia wniosków to 15 czerwca 2013 r. W załączonym pliku znajdują się szczegółowe informacje dot. poszczególnych konkursów.

2013-03-14