Kalendarium

June 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

July 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

August 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

October 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

November 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

January 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

February 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

March 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

April 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

May 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

June 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

July 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

August 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

October 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

November 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2016-05-12
POIR.04.01.04-00-0089/15

../media/aktualnosci/FE_IR_rgb-1.jpg

Celem projektu jest wytworzenie i zbadanie skuteczności działania nowych materiałów kompozytowych do oczyszczania wody zbudowanych na bazie grafenu. Projekt zakłada wytworzenie materiału filtracyjnego w wyniku nałożenia na nośne podłoża grafenu w postaci polikrystalicznych monowarstw. Warstwy te wykorzystywane będą jako półprzepuszczalne membrany do selektywnego wychwytywania zanieczyszczeń lub okładziny filtrów do demineralizacji pojemnościowej. Alternatywną koncepcją jest wytworzenie kompozytu zbudowanego z wielu warstw polikrystalicznego grafenu rozdzielanych filarami (makrocząsteczkami) o założonych odległościach międzypłaszczyznowych, między którymi przepływać będą cząsteczki wody, a zanieczyszczenia wyłapywane będą elektrostatycznie oraz mechanicznie. Rozwiązania te bazować będą na grafenie wytwarzanym na podłożu metalicznej fazy ciekłej (grafen HSMG™-High Strength Metallurgical Graphene). Ten sposób wytwarzania polikrystalicznych płatów grafenowych umożliwia uzyskania grafenu dużych rozmiarów o wysokich właściwościach wytrzymałościowych. Daje to szansę na wytworzenie trwałych kompozytów, które mogą zastąpić dotychczas stosowane materiały wykorzystywane w filtracji wody. Kolejną z rozpatrywanych koncepcji jest filtracja na bazie włóknin polimerowych z płatkami grafenu. Koncepcja ta zakłada nakładanie grafenu w postaci płatków na włókniny polimerowe, które będą mogły posłużyć do budowy filtrów do oczyszczania mechanicznego i wyniku adsorpcji zanieczyszczeń na powierzchni grafenu. Wytworzone na tej bazie kompozytowe układy filtracyjne zostaną przebadane pod kątem skuteczności demineralizacji wody. Najbardziej efektywne rozwiązania będą wdrożone do produkcji przez członka konsorcjum - polską firmę Amii Sp. z o.o., która jest jednym z czołowych producentów systemów do uzdatniania wody.

Projekt POIR.04.01.04-00-0089/15 „Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody" akronim HydroGraf finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Konrad Dybowski

w załączeniu fiszka projektu

Dokumenty do pobrania: