Kalendarium

October 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

November 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

January 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

February 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

March 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

April 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

May 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

June 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

July 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

August 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

October 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

November 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Administracja
Biuro instytutu
Kierownik finansowo administracyjny
Kowalska Anna
Zespół finansowo-księgowy
mgr Wiśniewska Anna
Zespół finansowo-księgowy
inż. Grzelak Mariola
Zespół finansowo-księgowy
Zespół administracyjny
mgr Kozarzewska Karolina
Zespół administracyjny
Inżynieryjno-Techniczni
Stanecki Paweł
Sprzątaczki
Patora Paulina

Kontakt:

43 631 30 30
Aktualności

Na potrzeby składanych wniosków oraz nowozawieranych umów dot. realizacji projektów z NCN proszę o podawanie poniższego nr konta bankowego:

 

92 1030 1205 0000 0000 9142 2336

 

CitiHandlowy w Warszawie

Ul. Senatorska 16

00-923 Warszawa


SWIFT: CITIPLPX

2014-02-18
Dane instytutu:
Politechnika Łódzka Instytut Inżynierii Materiałowej
90 - 924 Łódź, ul. Stefanowskiego 1/15
NIP
727-002-18-95
REGON
000001583
PEKAO S.A. II O/Łódź
25 1240 3028 1111 0000 2822 2228
Bank Handlowy w W-wie O. w Łodzi
53 1030 1205 0000 0000 5442 5201
Wzory podań i umów: